Čeština pro trvalý pobyt

Čeština pro trvalý pobyt

Chcete úspěšně složit zkoušku z češtiny pro získání trvalého pobytu v České republice? Přihlaste se na Přípravný kurz, který Slovo 21 nově otevírá od února 2019 pro všechny Slovany i Neslovany se znalostí českého jazyka.

GBRUSUKRVIET

Kurz bude veden zkušenými lektory s několikaletou praxí v oblasti výuky češtiny, kteří vás seznámí s formátem zkoušky, upevní vaše jazykové znalosti a dovednosti na úrovni A1 a nacvičí s vámi konkrétní problematické jevy, které se ve zkoušce vyskytují. Kapacita kurzu je 15 účastníků, minimální počet přihlášených je 10. Kurzy se budou konat v Praze ve Štěpánské ulici č. 1.

Termín: 26. 2 – 23. 5. 2019

Intenzita kurzu: 2x týdně 90 minut (celkově 50 lekcí po 45 minutách)

Dny: úterý a čtvrtek

Čas: 17:30 – 19:00

Cena kurzu: 5 500 Kč (v ceně jsou zahrnuty výukové materiály)

Způsob platby: převodem před začátkem konání kurzu

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Pokud máte další otázky týkající se kurzů, můžete nás kontaktovat na telefonu +420 273 132 715 nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Facebook Slovo 21

40326723

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.