Kurz Mezikulturní kompetence

Kurz Mezikulturní kompetence je určen pro zaměstnance státní správy a samosprávy, kteří se v rámci své práce setkávají s příslušníky různých národností. Absolvent kurzu získá základní znalosti o mezikulturních odlišnostech, teorii komunikace a sociologii. Při pracovním styku s cizinci, zvláště ze třetích zemí, se naučí lépe komunikovat a řešit dané pracovní situace.Kurz má platnou akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Organizace Slovo 21, z.s. působí již 15 let v rámci neziskového sektoru. Je jednou z prvních organizací v ČR, které se začaly aktivně zajímat o romskou otázku. Od začátku pracuje v rámci různých vzdělávacích, osvětových a kulturních programů na rozvoji multikulturní, tolerantní společnosti.

Rozvoj mezikulturních kompetencí pomáhá uvědomit si relativitu hodnotových a normativních systémů jednotlivých společností, možný vliv kultury na vnímání, postoje a chování příslušníků různých národností.

Obsah kurzu:

 Cílem kurzu
je rozvíjet interkulturní kompetenci pracovníků, kteří v rámci vykonávání svých pracovních úkolů a povinností vstupují do interakcí s příslušníky odlišných kultur. Naučit se funkčnímu stylu komunikace, spolupráce a prostřednictvím těchto poznatků v praxi dosahovat cílů organizace a zároveň efektivně naplnit požadavky klientů-cizinců. Skrze výklad, interaktivní hry i diskuzi vedené zkušenými lektory bude účastníkům umožněno nahlédnout do obecných pravidel a poznatků o interkulturních rozdílech a jejich vlivu na komunikaci a prohloubit si tak schopnost efektivně pracovat napříč národními i kulturními hranicemi.

Absolvent kurzu se orientuje v základních informacích o mezikulturních odlišnostech (zaměření kurzu bude především na sledování rozdílů v percepci, komunikaci, myšlení, chování a hodnotové orientaci příslušníků jednotlivých kultur), teorii komunikace a sociologii, získá vhled do umění komunikace s cizinci pocházejícími z odlišného kulturního zázemí. Při úředním styku s cizinci zvláště z třetích zemí by měl potom umět lépe komunikovat a řešit dané pracovní situace s ohledem na to, že v rámci kurzu získal uvědomění, že interkulturní odlišnosti se promítají do postojů, hodnot a norem a je nutné tyto odlišovat od individuální osobnosti a vlastností daného člověka.

Výuka:

 

Silnou stránkou kurzu je dlouholetá zkušenost lektorů se školením pracovníků veřejné správy v oblasti mezikulturních kompetencí.

 

Kontaktujte nás na tel. č. 222 518 554 

či e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.