Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Nový projekt - Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek

Integrace cizinců  je velmi důležité téma v české společnosti a naše organizace se jí kontinuálně zabývá už léta.  Na toto téma se můžeme dívat z různých úhlů a tento projekt má za cíl navýšit kompetence zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek. Stava se, že je komunikace mezi těmito zaměstnanci a cizinci z třetích státu obtížná z důvodu nedostatečné informovanosti a pochopení odlišností občas vznikají i zbytečné konflikty.

Číst dál...

Série online filmů Sdílené hlasy přibližuje přehlížené lidské osudy

Tisková zpráva
12. 1. 2020

Společný projekt bienále Ve věci umění a organizací Slovo 21 a Život 90 vznikl původně jako performance pro živé publikum, z důvodů omezení kulturních akcí v souvislosti s koronavirovou pandemií však tvůrci přistoupili k zásadní změně koncepce, a vznikla tak série čtyř krátkých filmů – intimních portrétů, které skrze zprostředkované příběhy zachycují historii všedního dne a nabízejí divákům možnost prožít zkušenost těch, kteří se často ocitají na pokraji zájmu většinové společnosti. Filmy je možné kdykoliv zdarma streamovat online na plaformách Vimeo a Facebook.

Číst dál...

AndroMedia - In Media

The Romani culture and arts are a part of the national, European and world cultural and artistic space, and it keeps growing and developing constantly. There is a new generation of young educated artists and performers active in the area of music, dance, new media, arts, alternative arts, theatre and literature. Unfortunately, there is a substantial lack of interest and knowledge of critics who would be able to approach critically to Romani culture and arts.

Číst dál...

Music - Memory - Minorities

 

Jeden z výsledků dlouhodobé spolupráce Slova 21 a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy teď
vychází v nakladatelství Karolinum: kniha Music – Memory – Minorities: Between Archive and
Activism (Hudba – Paměť – Menšiny: Mezi archivem a aktivismem).

 

Totéž téma mělo kolokvium, uspořádané při festivalu Khamoro a Mezinárodní letní škole o romské hudbě 2019. Vybraní účastníci kolokvia
(z Velké Británie, Rakouska, Rumunska a ČR) jsou autoři jednotlivých kapitol.

 

Knihu lze v tištěné nebo elektronické podobě objednat přímo v Karolinu:
https://karolinum.cz/knihy/jurkova-music-memory-minorities-between-archive-and-activism-23964

 

Anotace: 

 

Co může říct hudba o skupinové specifice, nota bene specifice etnických menšin? V tomto svazku je
pohled zaměřen na distinktivní aspekt menšinové kultury – na kolektivní vzpomínání. To ovšem není
otiskem minulosti: vzniká jako obraz, vytvořený z motivů minulosti, ale formovaný potřebami a zájmy
přítomnosti, na jehož vzniku se podílejí různí aktéři. Kdo jsou oni aktéři a jaké obrazy vytvářejí, je-li
médiem vzpomínání hudba -  mocné médium, jež díky svému polysémantickému charakteru umožňuje
propojovat oblast individuálního a kolektivního, reprezentovat komunity nebo přepisovat skupinové
hranice?
V Music – Memory – Minorities: Between Archive and Activism sledujeme autentické hudební
vzpomínání rumunských romských muzikantů (Radulescu), majoritní hudební archivy a to, jak
(ne)reprezentují menšiny (Kratochvíl, Fennesz-Juhasz) i emancipační aktivitu Muzea romské kultury
(Dlab), a také jedince, kteří výrazně ovlivňují vzpomínání vlastních komunit i jejich obraz v majoritě:
izraelských Arabů (Davis), pražské židovské obce (Seidlová) i pražských Romů, vzpomínajících na
holokaust (Jurková). Kromě vzrušujících jednotlivých případů vytváří celek textů pozoruhodný
oblouk, umožňující sledovat roli hudby v etno-emancipačním procesu menšin.

AndroMedia - V Médiích

Romská kultura a umění jsou součástí národního, evropského, ale i světového kulturně-uměleckého prostoru a neustále se vyvýjí a roste. Na scéně je nová generace mladých vzdělaných umělců, kteří tvoří v oblasti hudby, tance, nových médií, výtvarného a alternativního umění, divadla a literatury. Bohužel, dodnes nemůžeme mluvit o dostatečném zájmu a znalostech kritiků, kteří by se k tvorbě a prezentaci romské kultury a umění stavěli kriticky.

Číst dál...

Nové projekty organizace Slovo 21, z.s. v roce 2021

Radostně Vám chceme oznámit, že do projektového portfolia naší organizace přibylo hned několik položek, a to v různých odvětvích integrace.

 

  • AndroMedia („V Médiích“) – Umělecká a kulturní kritika romské tvorby. Zahájen 1.12.2020
  • OPZ - Budování kapacit romských a proromských aktérů. Záhajen 1.1.2021
  • Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek. Zahájen 1.1.2021
  • Kvalitní informace = lepší integrace – mediální podpora integrace cizinců. Zahájen 1.1.2021
  • Kampaň „Be My Voice“ – „Zviditelnění příběhů těch, kteří nejsou slyšet“. Slovo 21, z.s. vystupuje jako partner. Zahájen 1.12.2021

 

Podrobnější informace ke každému z projektů budeme zveřejňovat v průběhu tohoto a dalšího týdne prostřednictvím našich webových stránek. 

 

Buďte v obraze a sledujte, co se u nás děje na sociálních sítích:

 

Twitter: https://www.twitter.com/21slovo 

Facebook: https://www.facebook.com/slovo21

Instagram: https://www.instagram.com/slovo21zs

 

Hledáme fundraisera!

Slovo 21, z. s, hledá fundraisera!

Sháníme finance pro kulturní, vzdělávací, emancipační, advokační (a další) projekty z veřejných zdrojů i od soukromých dárců. Bohužel peníze jsou dnes alfou i omegou a bez nich to nejde. 

Práce spočívá ve vyhledávání různých možností financování, psaní grantů, shánění donorů/dárců a komunikace s nimi. Samozřejmě vše ve spolupráci s dalšími členy týmu.

Zkušenosti a kontakty jsou základem.

Nástup: asap

Co očekáváme my:

- zkušenost s fundraisingem, orientace v oboru

- proaktivita, komunikační dovednosti a schopnost týmové spolupráce

- zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost

- výborná čeština a angličtina, mluvený a psaný projev

- docházení do/práce v kanceláři a úzká spolupráce se zbytkem týmu

- zájem a/či orientace v oboru: menšiny, gender, kultura aj. jsou vítanou výhodou

Co nabízíme:

- práci na ŽL (3 dny v týdnu, možná více)

- kanceláře v centru Prahy ve skvělém multikulturním kolektivu

- plat dohodou - vy něco navrhnete, my něco navrhneme a někde se potkáme :)

Zájemce prosíme o zaslání životopisu a krátkého motivačního dopisu (max. 1 strana) na email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  do 18. 1. 2021.

 

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.