Jednání neziskových organizací na MŠMT o podpoře romských studentů a zastoupení Romů v orgánech veřejné zprávy

Zástupci Národní pracovní skupiny, která zastřešuje 11 romských neziskových organizací v ČR, se 3. října 2016 setkali s náměstkem ministryně školství Václavem Píclem. Cílem této schůzky bylo nastartovat spolupráci mezi zavedenými neziskovými organizacemi a ministerstvem školství.

Koalice neziskových organizací pracuje s až 8000 Romy a může tak být kvalifikovaným prostředníkem mezi romskou komunitou a státní správou. Setkání trvalo zhruba hodinu a byly během něho připomenuty konkrétní cíle a plnění Strategie romské integrace, probíralo se zastoupení Romů v zákonodárných, exekutivních a poradních pozicích v rámci veřejné správy, které není dostatečné a dále o připravovaných změnách v předškolním vzdělávání či o stipendijních programech pro romské studenty.

Jako příklad dobré praxe v oblasti předškolního vzdělávání a aktivizace romských rodičů byla uvedena brněnská nezisková organizace IQ Roma servis, kam byl zástupce ministerstva pozván, aby se s jejich metodami mohl blíže seznámit.

Diskuze zástupců romských neziskových organizací a ministerstva školství bude pokračovat na dalším setkání v prosinci. 

Mezi účastníky byly kromě zástupců MŠMT neziskové organizace Slovo 21, ROMEA, IQ Roma Service, Jekhetane a OSF Praha.

 

msmt-jednani