Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Proměny v postavení Romek za poslední půlstoletí - konference romských žen projektu Jileha

Více než 60 romských žen z celé České republiky se setkalo 28. 11. 2016 v hotelu Amarilis na konferenci s názvem „Proměny v postavení Romek za poslední půlstoletí“, kterou pořádala Romská ženská skupina Manushe (Slovo 21, z. s.).

Na konferenci zaznělo mnoho zajímavých témat, která ženy inspirovala. Zabývaly se výzkumem sterilizace romských žen, mluvilo se i o romském ženském hnutí na mezinárodní úrovni. Představily se aktivní romské ženy, které na úrovni komunit formují ženské skupiny a podporují aktivizaci Romek. Vystoupily také zástupkyně mladé vzdělané generace a diskutovalo se o tom, jaké místo má v jejich životě vzdělání a kariéra a jak to jde dohromady s tradičními hodnotami Romů.

Účastnice se shodly, že Romky za poslední půlstoletí udělaly velký krok kupředu! Řada z nich je samostatných, hrdých a emancipovaných. „Přesto vidí kolem sebe ještě mnoho žen, se kterými je třeba pracovat,“ říká Martina Horváthová, koordinátorka skupiny Manushe.

Také proto vznikl v minulém roce projekt Jileha (Srdcem). V rámci něj fungují v České republice Romské ženské skupiny v Krupce, Mimoni, Rumburku, Bruntále, Praze, Chomutově, Náchodě, Turnově a Ostravě, které se snaží změnit situaci a postavení žen ve svých městech. „Morální podpora a rady starších žen mladším, byly velmi dobře přijímaný i naopak. Pocit sounáležitosti a pocit, že je schopná jako žena být dobrá i v jiných záležitostech a jít příkladem, v některých vyvolaly změny jak ve vztahu s partnery, tak i sebeuvědomění svých možnosti,“ vysvětluje Emílie Horáčková, vedoucí ženské skupiny v Mimoni

Romské ženské skupiny Manushe (Slovo 21, z.s.) vedou své kolegyně k šťastnějšímu a plnějšímu životu. „Chceme svět, kde ženy a muži žijí spolu a mají stejné postavení, a kde každá můžeme dojít naplnění,“ dodává koordinátorka projektu Martina Horváthová.

Všechny přítomné ženy na závěr konference vytvořily prohlášení romských žen k současné společenské atmosféře, která se dotýká každého z nás.

 

Prohlášení romských žen

Konference projektu Jileha, Praha 28. 11. 2016

 

Dnes, 28. listopadu 2016, jsme se sešly na konferenci v Praze o pokroku, který jsme učinily za poslední půlstoletí.  Současná společenská atmosféra a události poslední doby nás nutí vyjádřit se k tomu, co cítíme a žijeme nyní. Jako Romky.

Vztah současné společnosti k Romům vnímáme jako vyhrocený. Denně se setkáváme s projevy xenofobie, s otevřeným i latentním rasismem, který se projevuje v mnoha aspektech našich životů. Necítíme se v této zemi bezpečně a necítíme se jako rovnoprávné občanky. Naše důvěra v instituce klesá, neboť nevidíme pozitivní výsledky všech těch nákladných programů a projektů, které se často realizují o nás, ale bez nás.

Pro ty nejdůležitější v našich životech, naše děti, si přejeme, aby žily v bezpečí, měly rovný přístup ke vzdělání, a cítily se rovnocennou součástí české společnosti více, než se cítíme my nyní.

Proto se obracíme na vládu České republiky, aby pokračovala v podpoře inkluze ve vzdělávání a nezapomínala na podporu bezpečného školního prostředí. Chceme školy, kam se nemusíme bát naše děti posílat. Chceme školy, které v přátelské atmosféře vůči všem umožní plnou realizaci schopností každého dítěte a podpoří tak jeho právo na volbu životní cesty a plnohodnotný život.

My, Romové, jsme dnes vnímáni spíše jako sociální kategorie, což oslabuje naši pozici jako národnostní menšiny a brání naplňování našich práv na sebeurčení. Proto se obracíme na Romy, aby rozvíjeli romskou identitu svých dětí a učili být je sebevědomé a tím také schopné vyrovnat se s životními úskalími. Aby nezapomínali na romskou paťiv a naší kulturu, která navždy obohatila světové kulturní dědictví. A obracíme se na všechny občany této země, aby využívali nejen kulturní akce, které se pořádají, a snažili se poznat nás lépe a bez předsudků.

Role žen ve společnosti je důležitá stejně tak jako role mužů. Proto se obracíme k dalším romským ženám, aby se neobávaly prosazovat v majoritní i minoritní společnosti. Aby nezapomínaly samy na sebe a říkaly si o to, co chtějí a co potřebují. Aby nezapomínaly na sebevzdělávání a vždy se vracely k moudrosti svých matek. Podporujeme zakládání formálních i neformálních ženských skupin jako prostředku k posilování osobní i občanské iniciativy a využití veškeré kapacity žen pro posílení společenské soudržnosti.

Jako aktivní občanky se tímto prohlášením hodláme řídit a podporovat jeho naplnění všemi silami. Pokud se k nám přidá ještě více romských žen, můžeme společně vytvořit skutečně silné hnutí a napomoci vytváření lepší budoucnosti pro všechny.

Účastnice konference „Změny v postavení romských žen za poslední půlstoletí“.

 

Stáhněte si tiskovou zprávu v PDF

 

Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky prostřednictvím Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, dále za finančního přispění US Embassy Prague a ve spolupráci s Nadací Heinrich Böll Stiftung Praha.

 loga konference jileha 2016

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletinnew.jpg

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.