Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Projekt ve znamení tolerance, vstřícnosti a vzájemného pochopení - tisková zpráva

V rámci projektu „Podpora integrace cizinců žijících na území MČ Praha 5 v roce 2016“ městská část Prahy 5 a Slovo 21, z. s., uspořádaly od června 2016 několik zajímavých akcí, jejichž cílem bylo usnadnit vzájemnou komunikaci mezi většinovou společností a cizinci z třetích států a tím navázat dlouhodobé přátelské vztahy mezi obyvateli městské části Praha 5.

„Chtěli jsme napomoci k dobrému soužití lidí, kteří v městské části žijí, a proto v rámci tohoto projektu vznikly tyto zajímavé aktivity. Myslím si, že je důležité pečovat o to, jak spolu žijeme, neboť vzájemné poznání je první cesta k porozumění a důvěře,“ vysvětluje záměr projektu Vít Šolle, zástupce starosty Prahy 5.

Za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR se v rámci projektu uskutečnily následující akce:

 

V šest před domem / 23. 6. 2016

Jednalo se o sousedské setkaní v parku Klamovka na Praze 5. Hudební a taneční vystoupení, ochutnávka kuchyně z několika států a workshopy přilákaly kolem 120lidí, kteří měli zájem poznat jinou kulturu, tradice a zvyky.

 

Dětský den / 16. 9. 2016

Den určený pro děti cizinců, české děti a jejich rodiče žijící na území městské části Praha 5 přilákal, do parku Portheimka, více než 400 lidí.  Řada dětí se zapojila do bohatého programu, který zahrnoval tanec, zpěv, soutěže, představení, workshopy, ale i kouzelnická čísla a beat-box.

 

Kulatý stůl / 14. 11. 2016

V prostorách MČ Prahy 5 se uskutečnilo setkání zástupců MVČR, HMP, pražských městských částí, NNO a cizinců nad tématem integrace cizinců v Praze. Životní příběhy lidí, kteří našli svůj druhý domov v České republice, oslovili každého z přítomných. Co všichni můžeme dělat do budoucna jinak, nově a efektivně a naopak, nejen to bylo tématem kulatého stolu, u kterého se sešlo přes padesát lidí, kteří hovořili o možnostech spolužití.

 

Sejdeme se na pětce / 14. 11. 2016

Multikulturní večer plný zpěvu, tance, hudby, jídla v podání cizinců z různých koutů světa nadchl všechny přítomné. Program přilákal řadu lidí různé národnosti a věkových skupin, kteří se také zapojili do programu.

Věříme, že projektem „Podpora integrace cizinců žijících na území MČ Praha 5 v roce 2016“ jsme napomohli klepšímu soužití a celkově ke zlepšení pohledu na cizince ze strany většinové společnosti. Neboť i cizinci se podílejí na rozvoji naší společnosti, ve které jsou rovnocennými obyvateli a přispívají ke kvalitě života v ČR.

 

Slovo 21 je organizací, která se snaží přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Slovo 21 realizuje projekty vzdělávací, kulturní, mediální a projekty týkající se zvyšování veřejné informovanosti. Je to organizace otevřená novým myšlenkám a iniciativám, která spolupracuje se státními a nevládními neziskovými organizacemi a institucemi z České republiky a zahraničí.

 

 

 

 

vnitro logo univerzal        mc praha5         slovo21-logo

Projekt "Podpora integrace cizinců na území MČ Prahy 5 v roce 2016“ byl spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletinnew.jpg

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.