Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Nové číslo bulletinu Slovo - 04/2016

Již po jedenácté pražská Stromovka propůjčila své poetické kulisy oslavě asi nejznámějšího mexického svátku Dnu mrtvých (Día de los muertos). Mexické Dušičky jsou opravdu unikátním a v Mexiku velkolepě slaveným svátkem, o poznání barevnějším, hlučnějším a veselejším, než jak jsme na spíše pietní akt zvyklí v Čechách.

Během dvou dnů se mohou lidé znovu setkat s blízkými zesnulými, kterým cestu do domu ukazují oranžové květy afrikánů. Domácí oltáře jsou plné fotek a obětin, aby se návštěvníci měli opravdu úctyhodně a zavítali mezi nás. Peče se chléb pro mrtvé, doutná pryskyřice.

Národní svátek Mexika je zapsaný na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO a má hluboké kořeny. Integruje v sobě prvky prehispánských kultur a evropské katolické tradice, kterou s sebou přinesli Španělé. Podobná synkreze probíhá i v Praze, kde umělci spjatí s divadlem Alfred ve dvoře a Mexičané žijící v Praze založili tuto novodobou tradici jako příležitost setkání se svými diváky i se svými sousedy.

„Oslava v Praze je velmi odlišná od toho, jak probíhá tento svátek v Mexiku. Tam má více rodinný a komunitní charakter, přípravy zde probíhají celý týden, děti vyrábí oltáře ve škole. Tady v Praze má akce spíše kulturní rozměr,“ popisuje mexická umělkyně a spoluorganizátorka akce Cristina Maldonado. Za více než deset let se tato akce stala pro Pražany oblíbenou alternativou, jak přistoupit k oslavě Dušiček a možná se i inspirovat pojetím smrti v jiné kultuře.

Během odpoledne mohli návštěvníci Stromovky zhlédnout mexický rituální tanec, hudební vystoupení nebo si poslechnout komentovanou prohlídku oltářů. Pro děti byly připraveny tematické workshopy a divadelní představení souboru Toy Machine. A nechyběly ani mexické pochutiny jako tamales nebo tacos, tequila či již zmíněný pan de muerto. Celou oslavu tradičně zakončil dětský lampionový průvod v divadelním provedení s kapelou. I když počasí v Čechách nedovoluje slavit v parku celou noc tak jako tomu bývá prvního a druhého listo‐ padu v Mexiku, za rok si návštěvníci opět najdou cestu na Psí louku.

„Pro mexickou komunitu se jedná o velmi důležitou akci, je to v podstatě jediná příležitost, kdy se během roku můžeme všichni setkat – tedy pominu‐li oslavy Dne nezávislosti, které pořádá mexická ambasáda. Toto je naopak spontánní akce, která vznikla zezdola. Otevírá se prostor pro činnosti, pro které jindy není místo – společně vařit, organizovat, mluvit s lidmi španělsky. Je to jako přijít domů,“ uzavírá Maldonado.

 

Celé číslo 04/2016 najdete ke stažení zde.

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletinnew.jpg

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.