Nový projekt - Pacemaking the Education and Employment

Slovo 21 se stalo partnerem projektu Pacemaking the Education and Employment: Answers to New Challenges and Opportunities, jehož hlavním cílem je propojit vzdělávání s trhem práce se záměrem dosažení větší zaměstnanosti a to u menšin jako jsou Romové a migranti. Hlavním koordinátorem projektu je Pučko otvoreno učilište Koprivnica z Chorvatska.

 

logo P-EE

Jedná se o projekt v rámci evropského projektu Erasmus+, který trvá od října 2016 do konce března 2018. Za tuto dobu mají partneři z Chorvatska, České republiky, Velké Británie, Polska, Itálie a Litvy sestavit kurikulum, které pomůže při vytváření nové pracovní pozice, kterou žádná z partnerských zemí zatím nemá. Koordinátor zaměstnanosti a vzdělání, což je prozatím pracovním názvem nově vznikající pozice, bude propojovat zaměstnavatele, nezaměstnané a vzdělávací instituce, aby se vzdělávání dospělých co nejdříve usměrnilo ke skutečným potřebám zaměstnavatelů.

Projekt má tři klíčové aktivity: první z nich je již zmíněné vytvoření kurikula skládajícího se ze čtyř modulů, které budou vytvářet přímo partneři projektu, a každý bude zodpovědný za určitou jeho část. Další aktivitou je příprava učitelů na základě navržených osnov, výroba učebních materiálů dle standardů andragogiky a také výzkum a analýza pokroku a kvality projektu. Poslední aktivitou je hodnocení a propagace prostřednictvím oznámení v tištěných a elektronických mediích a organizace závěrečné konference.

 rámci projektu se také uskuteční pět transnacionálních setkání – jedno proběhlo v říjnu 2016 v Chorvatsku, kde se koordinátoři a partneři seznámili, probrali problematiku spojenou s cílem projektu a dohodli se, jak budou spolupracovat. Následující setkání budou v tomto roce v Polsku, České republice, Velké Británii a v roce 2018 v Itálii.

 

pee 3 web   pee 1 web

pee 2 web

 

Koordinátor projektu:

Pučko otvoreno učilište Koprivnica - Chorvatsko

Partneři projektu:

Spolecna Akademia Nauk (SAN), soukromá vysoká škola -  Polsko, Lodž

Fakulta pedagogických věd – Chorvatsko, Osjek

Infor Elea, italské konsorcium 250 veřejných a soukromých institucí a hospodářských partnerů

Slovo 21, z. s., nevládní nezisková organizace – Česká republika, Praha

MBM Training and Development Center LTD, mezinárodní společnost z Velké Británie, Bristol

Vilnius „Židinio“, gymnázium pro dospělé z Litvy

Webová stránka projektu:

http://www.p-ee.eu/

 

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

patner logo