Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Romští studenti míří na střední a vysoké školy

Čtyřicet dva studentů využilo možnosti studijního doučování, poradenství a také kurzů pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na vysoké a střední školy. Projekt Dža dureder – Pokračuj, realizuje nezisková organizace Slovo 21, z. s.

Do projektu se zapojili romští studenti základních škol, středních škol a všichni ti, kteří se připravovali na přijímací zkoušky na vysoké školy. 

Od ledna do prosince 2016 této možnosti využilo 42 studentů. „Zájem o doučování byl velmi vysoký, studentům jsme poskytli individuální i skupinové doučování z předmětů, které jim nejvíce činily obtíže. Jednalo se nejvíce o kurzy doučování z češtiny, matematiky, angličtiny, francouzštiny, ekonomie nebo hudební teorie,“ prozradila koordinátorka projektu Denisa Miková.

Možnost doučování využila i Pavlína Hoffmannová z Prahy, která potřebovala pomoci s matematikou a němčinou. „Individuální přístup mi velice pomohl, měla jsem možnost důkladně s lektorem probrat problémové části učiva a i díky tomu jsem úspěšně složila přijímací zkoušky na vysokou školu,“ říká studentka University Jana Amose Komenského, obor andragogika a personální řízení.

„Skrze doučování romských středoškoláků zamezujeme předčasnému ukončení studia či přestupu na nematuritní obor,“ dodává Denisa Miková. Projekt tak působí preventivně proti předčasnému ukončení vzdělávání a motivuje k dalšímu postupu.

Dža dureder navazuje na projekty z předchozích let Dža dureder 2014 nebo Můžeme jít dál II.  Skrze tyto projekty Slovo 21, z. s. zvyšuje počet romských vysokoškoláků, čímž zlepšuje postavení mladých Romů ve společnosti.

Praha 10. 2. 2017

 

Projekt je podpořen z dotačního programu MŠMT na Podporu integrace romské komunity v roce 2016

 

KONTAKT PRO MÉDIA
Soňa Kalejová
Tel.: +420 273 132 715
GSM: +420 777 003 717
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.slovo21.cz

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletinnew.jpg

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.