Rozhovor s Jiřím Kocourkem, lektorem kurzu posílení interkulturních kompetencí

"V zásadě si myslím, že školení působí skutečně určitým věcnějším a pozitivnějším naladěním pro výkon své profese, lépe psychicky a komunikačně-technicky vybaví pracovníky pro vstup do „střetu kultur“, který se odehrává na přepážce," říká Mgr. Jiří Kocourek, lektor kurzů Posílení Interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy, který má dlouhodobou praxi v oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie. 

Co je cílem kurzů a jak kurz probíhá?

Záměrem všech seminářů, jak již z názvu vyplývá, je posílit kompetence profesionálů, kteří pracují s cizinci v běžném každodenním styku. Na jeho metodice pracovala celá řada elitních odborníků a kurz se profiloval několik let. V týmu jsou experti na komunikaci, migraci, vyjednávání, řešení konfliktů, pedagogiku, psychologii, sociologii, tlumočení, interkulturní práce a lidé, kteří zažili složitou cestu do ČR přes hranice. V první řadě si účastník odnáší větší informační vybavenost o zázemí a způsobech jednání osob pocházejících z různých socio-kulturních prostředí. Měl by si odnášet také praktičtější, aktivnější a pozitivnější naladění pro práci s nimi. To je u jednodenních seminářů vše, co od nich očekáváme. U dvoudenních seminářů navíc účastníci získávají základní dovednosti, a to podle toho, pro koho je kurz určen (profesi, funkci). Specifickou formou jsou potom dvě dvoudenní školení pro pracovníky OAMP, kdy ve druhé polovině kurzu absolvují základy tréninku komunikace v interkulturním prostředí.

Můžete nám jednotlivé bloky představit?

Velmi stručně naznačím specifické cíle jednotlivých seminářů. Začnu těmi jednodenními. Pro ty máme připraveny jednotlivé výukové bloky, jejichž zařazení a pořadí se obměňuje dle konkrétní potřeby a skupiny.

Bloky - jednodenní seminář:

Druhý dvoudenní seminář je vedený formou úvodu do tréninku některých komunikačních technik:

Technik aktivního naslouchání, některých vybraných obranných technik. Navíc se zamyslíme více nad tím, jak vlastně a jakým prostřednictvím probíhá integrace cizinců u nás v ČR. Ukážeme si, jakou roli mají jací aktéři na poli integrace.  Dále se podíváme na film Vítejte v ČR, vyzkoušíme si, jaké informace bychom cizincům řekli, když přijíždějí do České republiky. Zamyslíme se nad tím, co konkrétního cizinci potřebují a co využívají v praxi. Konkrétněji představíme integrační nástroje Ministerstva vnitra (školení lektorů, tlumočníků, kurzy Vítejte v ČR, letáky a publikace, další projekty). Představíme případně i zkušenosti z dvoudenního pozorování na přepážkách, zkušenosti ze zahraničí apod. Na závěr si účastníci vyzkoušejí své dovednosti na modelových situacích.

Do budoucna také sami účastníci uvažovali o třetím dílu školení, které by spočívalo v supervizi na pracovišti a rozboru zátěžových situací. To je aktuální možný výhled do budoucna.


Je o kurzy zájem? Myslíte si, že získané informace pracovníci veřejné zprávy v praxi využívají?

Z některých pracovišť se ozývají pozitivní hlasy, že je o výjezd na seminář veliký zájem. Snad tento zájem není způsoben jen tím, že si lidé odpočinou od pracovních povinností. Ze závěrečných dotazníků v zásadě vyplývá určité pozitivní naladění účastníků pro některá témata. Soudit můžeme i z toho, jak lidé, kteří absolvují druhou část školení, hovoří o té první. V zásadě si myslím, že školení působí skutečně určitým věcnějším a pozitivnějším naladěním pro výkon profese, lépe psychicky a komunikačně-technicky vybaví pracovníky pro vstup do „střetu kultur“, který se odehrává na přepážce. Není to lehká práce právě proto, že ve velmi krátkém časovém okamžiku je velmi obtížné pracovat s rozdíly, které si lidé do komunikace přinášejí. Jde navíc o střet kultury „úředníka“ s „člověkem žádajícím o pobyt“, pro oba dva to nemusí být lehké. Myslím si, že seminář má dobrý dopad. Více bych osobně uvítal dotažení tréninku do formy supervizí, protože jedině tak pak získáme přesnou zpětnou vazbu o účinku tréninku. Z jednodenních seminářů jsou vesměs velmi pozitivní zpětné vazby.

Jaká témata jsou pro zájemce nejvíce zajímavá a potřebná?
Myslím, že účastníky zajímá tematika vhledu do různých kulturních skupin, základy interkulturní komunikace, dovednosti práce s tlumočníkem a aktivity směřující k interpretaci. Záleží na skupině od skupiny, ale málokdy se stane, že by účastník napsal, že si neodnese vůbec nic. Avšak, jak jsem řekl, přesnější hodnocení bychom měli, kdybychom po semináři viděli dané lidi v praxi, nebo od nich získali zpětnou vazbu za nějaký čas po konání semináře. Pokud jde o potřebnost, nebyl bych správným lektorem, kdybych si myslel, že témata, o kterých učím, nepotřebují. S výběrem jsme si skutečně dali práci a myslím si, že jde o témata velmi potřebná.