Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Jsme partnerem projektu Neviditelná síla

Neviditelná síla je projekt, který od 1. 10. 2019 realizuje Česká ženská lobby ve spolupráci s partnerskými organizacemi SIMI - Sdružení pro integraci a migraci a Slovo 21, z.s.

Migrantky a romské ženy v České republice i jinde v Evropě čelí ekonomickým i sociálním bariérám v oblasti rovnosti a žijí v postavení obzvláště zranitelném vůči násilí a diskriminaci. Tyto skupiny v Česku podléhají vícenásobné diskriminaci založené na kategorii pohlaví, příslušnosti k sociální skupině, etnicitě nebo právnímu postavení. Dostupné statistiky a podpůrné nevládní organizace navíc ukazují nedávný trend feminizace migrace, stárnutí a chudoby. Migrantky a romské ženy jsou často vystaveny vyššímu riziku sociálního vyloučení, žijí v horších materiálních podmínkách a mají nižší kvalitu života ve srovnání s většinou žen v české společnosti. Tyto skupiny žen mají nejzranitelnější postavení ve společnosti. Z tohoto důvodu chceme realizovat náš projekt, který stojí na dvou pilířích. První z nich spočívá ve zvyšování povědomí veřejnosti o situaci romských žen a migrantek. Druhý pilíř má oporu v rozvíjení spolupráce mezi příslušnými organizacemi občanské společnosti. Zaměřujeme se také na posílení vzájemné solidarity mezi ženami ze znevýhodněných skupin.

Náš projekt cílí na vytvoření koalice organizací pro práva žen se zaměřením na marginalizované skupiny žen žijících v České republice - Romky a migrantky. Cílem projektu je prostřednictvím networkingu, advokační činnosti, budování kapacit a zvyšování veřeného povědomí bojovat proti antigypsymu, xenofobii a rasismu v různých podobách, odstranit předsudky vůči dotčeným skupinám žen a obecně posílit toleranci v české společnosti.

 

Název projektu: "Neviditelná síla"

Realizátoři projektu: Česká ženská lobby, SIMI - Sdružení pro integraci a migraci, Slovo 2, z.s.

Doba realizace projektu: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2020

Kontaktní osoba: Hana Stelzerová,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.: 725 820 266

Web: www.czlobby.cz

Poskytovatel: EVZ - Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.