Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Sar Upre! Jak na to!

Nový inkluzivní dvouletý projekt "Sar Upre!" (česky Jak na to!) je dalším ze vzdělávacích projektů organizace Slovo 21. 

Projekt byl zahájen 1. srpna 2020 a je financovaný z fondů EHP 2014-2021 program Vzdělávání, jehož zprostředkovatelem je Dům zahraniční spolupráce. Jeho cílem je zvýšit kompetence učitelů základních škol tak, aby žáky nevnímali jako třídu, ale jako jednotlivce pocházející ze specifického životního kontextu, a aby tomu vhodně přizpůsobili metody výuky.

Věříme, že projekt odpoví na otázku „Jak na to“ a pomůže pedagogům získat dovednosti, které jím umožní s dětmi kvalitně pracovat a vést je k harmonickému rozvoji a k většímu zapojení do majoritní společnosti.

Školení učitelů
Tohoto cíle dosáhneme prostřednictvím pravidelných školení a supervizí učitelů v oblasti Inkluzivního vzdělávání. S učiteli se bude pracovat kontinuálně v průběhu celého projektu, tak aby své nové dovednosti dokázali úspěšně uplatnit během výuky na své škole. Součástí projektu je také příprava a organizace Letní školy inkluzivného vzdělávání jako kombinaci teoretické a praktické části školení.

Na začátku projektu bude také zorganizováno Úvodní setkání se zástupci vybraných základních škol. Na konci projektu bude zorganizováno další setkání se zástupci škol, a to za účelem zjištění spokojenosti a celkových projektových výsledků. Nedílnou součástí jsou mezinárodní setkání se všemi zapojenými partnery, kterými jsou: EVRIS Foundation z Islandu, MČ Praha 4 a Vzdělávací a informační centrum Praha 5.

Vznikne i loutkový film
Mezi projektové výstupy patří kromě tvorby Podpůrných materiálů pro učitele, také tvorba krátkého animovaného loutkového filmu pod vedením známého režiséra Jakuba Červenky.

Čeští i zahraniční experti na inkluzivní vzdělávání
Celý projekt povedou zkušení čeští experti a v rámci bilaterální spolupráce se zapojí i experti na inkluzivní vzdělávání z Islandu.

Informace a aktuality o projektu můžete sledovat na webových stránkách www.sarupre.cz a na facebookové stránce Slovo 21. Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Sabinu Badžovou na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , do předmětu uveďte - Sar Upre!

 

 

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.