Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

AndroMedia - V Médiích

Romská kultura a umění jsou součástí národního, evropského, ale i světového kulturně-uměleckého prostoru a neustále se vyvýjí a roste. Na scéně je nová generace mladých vzdělaných umělců, kteří tvoří v oblasti hudby, tance, nových médií, výtvarného a alternativního umění, divadla a literatury. Bohužel, dodnes nemůžeme mluvit o dostatečném zájmu a znalostech kritiků, kteří by se k tvorbě a prezentaci romské kultury a umění stavěli kriticky.Projekt AndroMedia (česky V Médiích) přispívá k řešení této problematiky a podporuje rozvoj umělecké a kulturní kritiky prostřednictvím interdisciplinárních aktivit, v rámci kterých se uskuteční několik workshopů, seminářů, diskusí s publikem a odbornou veřejností, jak v přímé, tak i online komunikaci.

Projektové aktivity přispějí k rozvoji kapacit kulturních aktéru, a to díky posílení kompetencí budoucích kritiků, mezi které se řadí studenti žurnalistiky a etnomuzikologie, a také romští spisovatelé. Projekt se také zaměřuje na tvorbu a zavedení Strategií rozvoje publika a spuštění Online diskusního fóra, které přispějí ke společenskému dialogu.

Projekt zvýší povědomí o umělecké kritice v oblasti romské literatury, hudby, divadla, výtvarného a alternativního umění, prostřednictvím organizovaných  diskusí  s umělci, kritiky  a  publikem  a  odborných workshopů pro budoucí kritiky, uspořádaných ve spolupráci s Ara Art, z.s., Fakultou humanitních studií Karlova Univerzita a Sofiyí Zahovou z Islandské univerzity.

Věříme, že po skončení projektu se situace v oblasti kritiky se zaměřením na romskou kulturu a umění změní pozitivně a přispěje k navýšení počtu a posílení kompetencí stávajících i budoucích kritiků. Objektivní kritický přístup odborníků a publika, bude mít také vliv na kvalitu a podporu profesionality v oblasti romské tvorby a její prezentace.


Pro více informací kontaktujte projektovou koordinátorku Izabelu Chalupníkovou ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

 

Projekt je financován Fondy EHP 2014 – 2021, program Kultura.

 

 

 
 

 

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletinnew.jpg

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.