Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

#poznejteslovo Erika - Dža Dureder

Poznejte motivaci, která stojí za tvrdou prací našich projektových koordinátorů. Představujeme vám další článek ze série #poznejteslovo.

Každý měsíc vám dáme možnost nahlédnout do zákulisí organizace Slovo 21 a virtuálně potkat její pracovníky. Dnes vás seznámíme s Erikou Novákovou, koordinátorkou projektu Dža dureder. #dzadureder #pokračuj #doučování

Energická, milá. Její smích je nakažlivý a humor Vás nenechá jen tak poklidně sedět. Ve své práci vidí důležité pro celou společnost poslání a věnuje ji veškerý svůj volný čas.

-Povíš čtenářům něco o sobě? Například, jak dlouho pracuješ ve Slovu 21 a na čem?

 

V neziskové organizaci Slovo 21, z.s. figuruji od roku 2018 jako jedna z koordinátorek projektu Dža dureder.

-Co tě přimělo dělat na tomto projektu?

 

Byla jsem velmi ráda, když se mi naskytla možnost pracovat na projektu Dža dureder. Snahou tohoto vzdělávacího projektu je navýšit počet vzdělaných žáků ze sociálně slabých rodin, kteří tím získají lepší postavení ve společnosti a zároveň budou moci působit jako pozitivní vzor pro komunity ve svém okolí.

-Jak vnímáš cíle projektu? O čem je?

 

Cíle projektu už v průběhu několika let plníme na maximum. Máme projektového koordinátora v každé zapojené lokalitě, který úzce spolupracuje s žáky, rodiči a s naší organizací. Toto považuji za jeden z nejdůležitějších bodů projektu.

Záměrem Dža dureder je podpořit vzdělání žáků 1-9. tříd ZŠ ze sociálně slabých rodin. Hlavním cílem je udržet žáky v základní škole a zamezit předčasnému ukončení jejich výuky.  Formou bezplatného doučování a přípravy na přijímací zkoušky na SŠ projekt napomáhá k překonávání překážek se školním učivem a motivuje žáky k dosažení lepších studijních výsledků, které mají vliv na volbu budoucího povolání.  Individuální nebo skupinové doučování zlepšuje studijní prospěch žáků a zvyšuje jejich sebevědomí. V neposlední řadě podporuje odhodlání žáků pokračovat v dalším studiu na SŠ. Projekt zajišťuje i materiální podporu pro žáky ze sociálně slabých rodin formou pořizování školních a studijních pomůcek.

-Jak se podepsala pandemie Covid-19 na průběh projektu?

Aktuální situace nám to nedělá zrovna jednodušší. Sama jsem studentka a dokážu pochopit každého žáka či studenta, pro kterého to určitě není jednoduché. Navzdory situaci se zapojení žáci nadále doučují, a to on-line formou prostřednictvím bezplatných mobilních a internetových aplikací (zoom, messenger, skype a další) umožňujících audio/video komunikaci.

Doufám, že se všichni zanedlouho potkají u školních lavic, a život bude moci pokračovat v normálním režimu

-Mockrát děkuji za to, že sis na mě udělala chvilku. Přeji ti hodně úspěchů a sil v dosažení tvých cílů. Jak soukromých, tak i pracovních.

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.