Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Jsme národ neviditelných hrdinů a země láskyplných bojovnic. Češi jsou lepší, než si o sobě myslí. Startuje kampaň Takoví jsme

TISKOVÁ ZPRÁVA | 27. dubna. 2021

Necelá polovina Čechů nedůvěřuje neziskovým organizacím a velká část u nich ani netuší, co přesně dělají a proč vlastně existují. Ukazují to opakované průzkumy veřejného mínění posledních let. Nevědomost je přitom živnou půdou pro dezinformace a nepravdivá tvrzení o neziskovkách. Festival svobody proti tomu společně s dalšími organizacemi staví fakta.

Na webu takovijsme.cz popisuje historii a současný stav neziskovek v Česku. Na jednom místě jsou vůbec poprvé přehledně soustředěná nejnovější data a statistiky o počtu a druhu neziskovek v Česku. Prostřednictvím webu se navíc každý může zapojit do dobrovolnické činnosti.

Kampaň Takoví jsme propojuje desítky neziskovek nejrůznějších zaměření od dobrovolných hasičů a hokejistů přes Amnesty International až po Cirk la Putyku a Zachraň jídlo. V první fázi kampaně odhalí příběhy sedmadvaceti z nich. Už teď se ale zapojují další organizace a spolky. Kampaň ukazuje jejich práci, pestrost i historii.

Posláním Festivalu svobody je posilování občanské společnosti, neziskový sektor vnímáme jako její páteř. Krize vždy ukazují, jak důležité je, aby stát i naše společnost fungovaly efektivně. Neziskovky tak jako mnohokrát v minulosti opět obstály a byly jedním z nejaktivnějších poskytovatelů pomoci v pandemii. Jsou nedílnou součástí naší společnosti už 160 let. Po celou tu dobu představují hodnoty, na kterých naše společnost stojí, jako jsou obětavost, činorodost a soudržnost, uvedl koordinátor kampaně Takoví jsme Ondřej Koutský.

  • Přes 4 miliony lidí v roce 2019 finančně podpořily neziskovou činnost*
  • Téměř 3 miliony lidí se ten samý rok do neziskové činnosti aktivně zapojily*
  • Neziskovky pomáhají se vším, co je pro společnost důležité, už 160 let
  • Podle posledních měřených dat dobrovolníci odpracovali za rok 2019 57 milionů hodin v hodnotě 9,3 miliardy korun**

*zdroj: průzkum STEM pro Neon/2020 **zdroj ČSÚ/2020

Data také ukazují zajímavý úkaz: Češi nejsou takoví sobci, jak si o sobě myslí. Jen loni finančně přispěla na neziskovou činnost téměř polovina Čechů a Češek, každý třetí přitom aktivně pomáhá.

První neziskovky zapojené do kampaně: Sokol, Dobrovolní hasiči, Klub českých turistů, Svaz českých lyžařů, Český svaz ledního hokeje, Skaut, Český červený kříž, Horská služba, Amnesty International, Člověk v tísni, Transparency International, Slovo 21, Arnika, Aperio, Elpida, Agentura pro rozvoj Broumovska, Post Bellum, Meta, Cirk La Putyka, Pestrá, Nový prostor, Demagog.cz, Zachraň jídlo, Zdravotní klaun, Cesta domů a Nadace Via

Proč se neziskovky zapojují?

“Považujeme za důležité upozorňovat na sílu a pestrost občanské společnosti v Česku. Poslední měsíce ukázaly, jak důležité je mít takovou síť lidí, kteří často pouze za dobrý pocit pomáhají druhým. Tato síť funguje ale i v běžných časech a často nebývá tak viditelná a doceňovaná. Jako skauti doufáme, že bude kampaň inspirující i pro budoucí dobrovolníky, příležitostí pro zlepšování světa okolo je totiž stále mnoho." Barbora Trojak, mluvčí, Skaut

“Neziskový sektor, který dává podporu charitativním projektům, vnímáme jako nedílnou součást českého hokejového prostředí. Dobrovolných a charitativních aktivit rozvíjíme celou řadu a na mnoha úrovních, až po nejvyšší hokejové soutěže. Samostatnou kapitolou je pak Nadační fond Ivana Hlinky, z jehož prostředků podporujeme bývalé hokejisty, kteří se ocitli v obtížné zdravotní či životní situaci.” Zdeněk Zikmund, mluvčí, Český svaz ledního hokeje

Jakákoliv aktivita, která ukazuje neziskový sektor v celé své šíři, je potřebná. Práce neziskovek nemá dnes ve společnosti zrovna pozitivní obraz, i proto je pro nás důležité pomáhat k tomu, aby se tento obraz napravil.” Jiří Hrabě, ředitel, Elpida

“Neziskovky jsou lakmusovým papírkem solidarity a zájmu občanů o své okolí. Občanské organizace ovšem nejen pomáhají, ale také propojují statisíce lidí. Tvoří úžasnou síť nadšenců, dobrovolníků, aktivních lidí, kteří stejně jako novináři představují hlídacího psa demokracie.” Mikuláš Kroupa, ředitel, Post Bellum

“Neziskový sektor se často ujímá činností, které stát opomíjí nebo na které nemá kapacitu. Proto je důležité se na práci lidí v neziskovém sektoru dívat tak, že suplují roli státu a bez jejich zapálení by neexistovala řada služeb. Za svou práci by měli získávat i adekvátní odměnu a veřejnost by měla lépe pochopit, jak tento sektor funguje, proto kampaň Takoví jsme podporujeme.” Anna Strejcová, ředitelka, Zachraň jídlo

Kampaň Takoví jsme vyvrcholí 17.11.2021 v rámci oslav výročí sametové revoluce.

Organizátor kampaně: Festival svobody (Nerudný fest, Koncert pro budoucnost, Post Bellum, Svobodný listopad, Sametové posvícení, Brněnský sedmnáctý)

Partnerské organizace: NROS – Nadace pro rozvoj společnosti, Fórum dárců, AVPO ČR – Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, ASO – Asociace společenské odpovědnosti, Nadace Neziskovky.cz

Spolutvůrci: Comtech, STEM – Ústav empirických výzkumů

Hlavní partner: Česká spořitelna

Kontakt pro média: Kateřina Eliášová, 737 213 515, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.