Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

NOVÉ POVINNÉ ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZY PRO CIZINCE SPUŠTĚNY


21.6.2021 proběhl v Integračním centru Praha první adaptačně-integrační kurz.

Adaptačně-integrační kurzy (AIK) jsou od 1.1.2021 povinné pro vybrané skupiny nově příchozích občanů ze třetích zemí (mimo EU), a to na základě Novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Cílem kurzů je seznámit cizince s právy a povinnostmi souvisejícími s jejich pobytem v České republice a zároveň představit místní a kulturní poměry. Za vznikem projektu stojí od samého počátku nevládní nezisková organizace Slovo 21 a zaštiťuje jej Ministerstvo vnitra. Kurzy administruje komplexní síť 18 Center na podporu integrace cizinců, která jsou dlouhodobě přítomna ve všech krajích ČR.


AIK mají kořeny už v roce 2012, kdy byl spuštěn pilotní projekt kurzů Vítejte v České republice, u jehož zrodu stálo Slovo 21: „Původní idea adaptačně-integračních kurzů vzešla z iniciativy cizinců dlouhodobě pobývajících v ČR, kteří na základě vlastních zkušeností a ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, chtěli usnadnit začátek života v ČR nově příchozím cizincům“ říká Jelena Silajdžić, ředitelka Slovo 21, z. s.


V pilotní fázi (2012-2020) kurzy prošlo více jak 7 000 osob ze třetích zemí. Díky této zkušenosti a na základě obdobné dobré praxe dalších evropských států Ministerstvo vnitra navrhlo, aby se AIK staly od 1.1.2021 povinné pro vybrané skupiny nově příchozích cizinců ze třetích zemí dle Novely zákona o pobytu cizinců na území ČR. Od roku 2021 organizaci kurzů přebírají Centra na podporu integrace cizinců, přičemž celý projekt zaštiťuje MV ČR a za obsahovou a expertní stránkou kurzů stále stojí Slovo 21.


„Povinné adaptačně-integrační kurzy by měly být přínosem nejenom pro cizince, ale i pro českou společnost, protože dobrá informovanost je předpokladem pro kvalitní soužití cizinců s majoritou a jejich lepší začlenění do české společnosti.“ doplňuje Marie-Anna Hamanová, koordinátorka projektu Vítejte v České republice, Slovo 21, z. s.


AIK jsou zpoplatněny, cena za čtyřhodinový tlumočený kurz je 1 500 Kč a registrovat se na ně je možné pouze na portálu FRS Ministerstva vnitra. Absolvovat kurz je povinné pro vybrané skupiny cizinců ze třetích zemí, kteří od 1.1.2021 získají v ČR dlouhodobý pobyt nebo trvalý pobyt podle § 66 a 67 zákona o pobytu cizinců. Povinnost absolvovat kurz je nutné splnit do jednoho roku ode dne, kdy povolení k pobytu nabylo právní moci. Pokud cizinec povinnost nesplní, vystavuje se riziku pokuty až do výše 10 000 Kč.

 

Během AIK účastníci projdou se zkušeným lektorem a tlumočníkem stěžejní témata, kterými jsou základní informace o ČR, pobytová legislativa, vzdělávání, zaměstnání, podnikání, volný čas, zdravotní péče, bydlení a základní interkulturní informace o České republice. Zároveň jim jsou představeny služby Center na podporu integrace cizinců a důležité kontakty. Za účast v kurzu cizinec obdrží potvrzení o jeho absolvování.


Kurz je veden v češtině a tlumočen do jednoho z devíti jazyků, kterými jsou angličtina, ruština, ukrajinština, španělština, francouzština, srbština, mongolština, arabština a vietnamština. Variantu si vybírá účastník při přihlášení na kurz.
Kurzy bude poskytovat 18 Center na podporu integrace cizinců, která tvoří komplexní síť po celé České republice. V hlavním městě bude AIK organizovat Integrační centrum Praha, v Ústeckém kraji Poradna pro integraci, v Královéhradeckém kraji Integrační centrum pro cizince, v Jihomoravském kraji Centrum pro cizince JMK a ve zbývajících krajích ČR budou AIK organizovat Centra na podporu integrace cizinců provozovaná Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, a to v Karlovarském, Plzeňském, Jihočeském, Olomouckém, Zlínském, Moravskoslezském, Pardubickém, Libereckém, v kraji Vysočina a ve Středočeském, kde funguje celkem pět poboček v Kladně, Příbrami, Benešově, Kutné Hoře a Mladé Boleslavi. Záleží zcela na cizinci, pro které místo se rozhodne.


AIK je možné absolvovat dvěma způsoby. Buďto přímo v prostorách jednoho z Center na podporu integrace cizinců (tzv. veřejný kurz) nebo jinde, pokud se centrum domluví např. se zaměstnavatelem nebo jinou právnickou osobou, v tomto případě je cena pro účastníka 800 Kč (tzv. neveřejný kurz).


Veškeré bližší informace o AIK jsou uvedeny na stránkách projektu Vítejte v ČR, na portálu MV ČR nebo na stránkách jednotlivých Center na podporu integrace cizinců.

 

KONTAKTNÍ OSOBA
Tereza Vosáhlová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420774678826
www.vitejtevcr.cz
https://www.facebook.com/vitejtevcr

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.