Evropská romská zastřešující organizace (ERGO) Network společně s romskými, proromskými a protirasistickými organizacemi občanské společnosti se dožadují spravedlnosti pro Stanislava Tomáše!

 

Společný dopis

ERGO Network a další romské, proromské a protirasistické organizace občanské společnosti žádají nezávislé a důkladné vyšetření smrti Romana Stanislava Tomáše z Teplic v České Republice, který zemřel krátce poté, co ho dva policisté zaklekli s cílem ho znehybnit.

 

Jsme velmi znepokojeni video záběry, které ukazují poslední chvíle Stanislavova života během policejního pokusu o jeho zadržení za použití nadměrné síly.

Délka a síla konstantního tlaku působícího na Stanislavovu horní část těla, krk a šíji byly naprosto nepřiměřené vzhledem k omezení pohybu spoutaného člověka. Imobilizace a tlak navíc pokračovaly dlouho poté, co mu byla nasazena pouta, až do chvíle, kdy přestal křičet a hýbat se. Video končí ve chvíli, kdy si policista klečící muži na krku uvědomí, že zatýkaný nejeví známky života. I když video končí předtím, než je možné vidět, zda je muž před příjezdem sanitky ještě naživu, ve videu je vidět, že zatýkaný muž je tichý a bez známek života. V předběžných prohlášeních policie je popíráno, že by taktika důstojníka způsobila nebo přispěla ke smrti Stanislava, prohlášení tvrdí, že zemřel v sanitce. V prohlášení je navíc uvedeno, že podle předběžné pitevní zprávy měla policie důvod dospět k závěru, že Stanislav byl pod vlivem cizí látky amfetaminové povahy, a že pitva odhalila patologické změny na srdečních tepnách. Bez ohledu na tyto okolnosti byly kroky policistů však naprosto neodůvodněné, nepřiměřené a došlo ke zneužití jejich pravomoci.

Je znepokojivé, že vysoce postavení čeští vládní úředníci, zejména ministr vnitra a předseda vlády, podpořili policisty, zatímco jejich úkolem je zůstat nestrannými a čekat na výsledky oficiálního vyšetřování případu, což umožní soudnímu systému a osobám přímo zapojeným do vyšetřovacího procesu vykonat svou práci. Premiér navíc velmi rychle došel k závěru, že Stanislav nezemřel v důsledku policejního zásahu, a to pouze na základě předběžných výsledků pitvy, aniž by čekal na konečné výsledky vyšetřovacího procesu. Naproti tomu oba politici použili hanlivé výrazy ve spojitosti s popisem Stanislava, aby ospravedlnili policejní akci a metody.

Je velmi nebezpečné vytvářet morální hierarchie o tom, kdo by měl být chráněn před zákonem, a taktéž je nebezpečné zakládat policejní reakce na základě morálních úsudků, a to především pokud toto přichází z nejvyšší úrovně českého politického a soudního vedení. Takové jednání by představovalo porušení zákoníku policejního chování a odpovědnosti. Úkolem policie, zejména v demokratických společnostech a v Evropské unii, je sloužit a chránit bez ohledu na okolnosti situace nebo zúčastněné osoby. V tomto konkrétním případě neexistují žádné důkazy prokazující, že daná osoba představovala bezprostřední ohrožení pro sebe i ostatní, a proto použití nadměrné síly a neustálého tlaku na průdušnici nebylo legitimní ani přiměřené reakci zadržené osoby.

$1Ø Žádáme orgány EU, aby vyzvaly k nezávislému, efektivnímu a nezaujatému vyšetření tohoto případu tak, aby jednání policistů bylo důkladně a řádně vyšetřeno a sankcionováno přiměřeně k míře trestného činu a újmy oběti.

$1Ø Rovněž upozorňujeme na potřebu chránit soukromí a bezpečnost těch svědků, kteří jsou ochotni být účastníkem vyšetřování a / nebo soudních jednání, aby byla zajištěna jejich ochrana před možnými hrozbami ze strany nestátních subjektů a policie.

$1Ø Je zásadní, aby vyšetřování policejního zásahu zohlednilo také rasovou motivaci, v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva (Nachova v. Bulharsko).

$1Ø Vyzýváme vedení EU, vládu České republiky, média a nevládní subjekty, aby zaujaly jasný postoj proti antigypsyismu a policejnímu násilí, a to mimo jiné také prostřednictvím veřejných prohlášení. Kromě toho vyzýváme státní úředníky a česká média, aby upustily od obviňování oběti a stigmatizace jeho rodiny a blízkých. V centru pozornosti by měla zůstat adekvátnost policejní reakce nebo její nedostatek, který vedl ke smrti Stanislava, a nic jiného.

$1Ø Vyzývá Parlament České republiky, veřejného ochránce práv a další odpovědné instituce, aby zahájily vyšetřování veřejných hanlivých a zaujatých prohlášení a možných souvisejících kroků předsedy vlády a ministra vnitra v této věci.

$1Ø Vyzýváme orgány EU, aby zahájily celoevropské přezkoumání policejních technik a metod používaných na vnitrostátní úrovni, včetně imobilizace a zadržení někoho pomocí metody klečení (na krku) a aby spolupracovaly s členskými státy na zákazu nebezpečných metod, které mohou nevratně ublížit osobě.

Jako ochránci lidských práv zaujímáme jednoznačný postoj proti policejnímu násilí a neadekvátní policejní reakci, zejména při zacházení s lidmi z rasových menšin. Chtěli bychom vyjádřit naši upřímnou soustrast rodině a blízkým Stanislava a doufáme, že spravedlnosti bude rychle dosaženo.

Roma Lives Matter!

Na romských životech záleží!

Pozadí

V sobotu 19. června bylo na sociální síti Facebook zveřejněno amatérské video se znepokojivými záběry zatčení muže třemi strážníky policie. Vše se odehrálo před očima kolemjdoucích, kteří se zjevně obávali o bezpečnost podezřelého. Muž byl znehybněn, nehledě na to byl na jeho krk vyvíjen neustálý tlak po dobu několika minut.

Podle mluvčího záchranné služby Ústeckého kraje Prokopa Voleníka mělo dojít k potyčce mezi dvěma narkomany, kteří měli být pod vlivem omamných látek.

"Když na místo dorazila hlídka policie, jeden z mužů utekl, druhého policisté zpacifikovali a dali mu pouta," uvedla pro server Blesk.cz policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Zadrženému muži pak policisté přivolali sanitku, protože byl pod vlivem drog. "V té ale následně zemřel," uvedla policejní mluvčí a odmítla, že by příčinou smrti byl policejní zákrok.

"Soudní pitvou zemřelého byla vyloučena souvislost se zákrokem, který předcházel zadržení podezřelého. Podle předběžné pitevní zprávy bylo u muže zjištěno podezření z ovlivnění cizorodou látkou amfetaminové řady a při pitvě byly zjištěny chorobné změny věnčitých tepen srdce," uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.

Předseda vlády ČR Andrej Babiš, který je zároveň předsedou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, se postavil za teplické policisty a poděkoval jim za jejich zákrok proti Stanislavu Tomášovi, který po policejním zákroku zemřel. „Pokud někdo ničí auta, je agresivní, a jednoho policistu dokonce pokouše, tak nemůže čekat, že s ním budou zacházet v rukavičkách. Soudní pitva navíc jasně dokázala, že nezemřel kvůli zákroku policie. Je to smutné, ale normální slušný člověk se jen těžko dostane do podobné situace. Děkuji teplickým policistům za jejich práci, neměli to jednoduché,” napsal premiér na Facebooku.

Před prohlášením předsedy vlády podpořil policisty ministr vnitra Jan Hamáček. "Zasahující policisté mají mou plnou podporu. Pokud někdo pod vlivem návykových látek porušuje zákon, musí počítat s tím, že policie zasáhne. Hlavně díky práci policistů a policistek jsme v první desítce nejbezpečnějších zemí světa," okomentoval Hamáček tweet policie, která tvrdí, že v Teplicích nejde o žádného "českého Floyda".

Při pohledu na amatérské záběry můžeme na 0,6 sekundě pozorovat tři policisty, jak se pokoušejí znehybnit muže, který již byl na zemi a odolával zatčení. Asi po deseti sekundách se dvěma policistům podařilo znehybnit muže tím, že na něm seděli a vyvíjeli velký fyzický tlak. Jeden z policistů se nacházel u hlavy zatčeného a levým kolenem mu vyvíjel tlak na hlavu proti chodníku. S pomocí třetího policisty byly zatčenému nasazeny pouta.Druhý policista nejdřív seděl plnou váhou na noze zatčeného, pak změnil pozici a svým levým kolenem zatlačil kolena muže k zemi. Méně než za minutu se třetímu strážníkovi podaří zatčenému nasadit pouta, ostatní policisté ale nadále tlačí podezřelého k zemi. Zatímco jeden policista vyvíjel tlak na horní část těla muže, druhý použil svůj policejní telefon, nejspíš přivolával sanitku.V tomto okamžiku začali lidé z blízkých budov křičet a signalizovat policistům, že jsou viditelně znepokojeni průběhem celé operace. Podezřelý byl znehybněn, nicméně po dobu 3 minut mu byl vyvíjen silný tlak na krk, včetně průdušnice. Zhruba 5 minut od začátku videa přestává imobilizovaný muž křičet nebo odporovat zatčení. Po dalších 30 sekundách policista nakonec odstraní své koleno z krku zatčeného, klekne si vedle něj a začne kontrolovat jeho dech. Záběry končí dřív, než je jasné, zda muž dýchá, či nikoli.

Advokát Miroslav Krutina razantně nesouhlasí s postupem strážníků a upozorňuje, že velmi záleží, na jaké části těla skutečně policista klečí. "Zakleknutí je velmi nebezpečný instrument," řekl v pořadu 360° televize CNN Prima News Krutina s tím, že tento zákrok konzultoval s policejní školou, která policisty školí v podobných zákrocích. "Zakleknutí, které by mířilo na krk rozhodně nepatří do škály bezpečných zákroků. Důvodem je těžko ovladatelná síla tlaku," dodal Miroslav Krutina s tím, že ve vypjatých chvílích může dojít k vážnému zranění nebo uškrcení. "Pokud by se ukázalo, že to zakleknutí je přímo na zátylek nebo na krk, tak by to přiměřené nebylo," dodal Miroslav Krutina s tím, že ze záběrů, které jsou k dispozici toto nelze určit.

S tím nesouhlasí Pavel Černý a dokonce tvrdí, "že noha někdy dokonce musí být na krku nebo lépe řečeno šíji." Podle Černého je nemožné, aby koleno blokovalo krkavici. "Ta pozice je chytře vymyšlená, aby tímto způsobem fixovala tu osobu," dodal pro ROMEA TV Černý.

Podle mluvčího Policejního prezidia Ondřeje Moravčíka musí policista dbát zásad legality a přiměřenosti. "Policista musí vyhodnotit situaci a dle toho rozhodnout, který donucovací prostředek umožní dosáhnout účelu sledovaného zákonem a je nezbytně nutný k překonání odporu nebo útoku osoby, proti níž zakročuje," vysvětlil již dříve pro server Aktuálně.cz Moravčík.

Na konci videa, které bylo zveřejněno na sociálních sítích a které Pavel Černý komentuje pro ROMEA TV je pak vidět, že muž přestane reagovat. "Pokud ten člověk začne mlčet, nekřičí, přestává se hýbat, bylo by asi načase začít zkoumat jeho životní funkce," řekl Pavel Černý při sledování závěrečné fáze videa, kdy se Stanislav Tomáš přestal hýbat a křičet.

Policie přesto tvrdí, že Tomáš zkolaboval až v sanitce. Na videu je však vidět, že kolaps přišel již na chodníku bezprostředně po zásahu policistů. "Hlídka začíná zkoumat, co tomu člověku je," odpovídá na otázku redaktora Richarda Samka, zda policisté opravdu postupovali správně pokud je na videu vidět, že se muž zhruba 30 sekund nehýbe a policista má stále koleno na jeho krku. "Člověk přestává komunikovat, ale neumíme posoudit, co se tam dělo, jaké tlaky tam byly," dodal Černý.

Zakleknutí jako policejní technika se řešila ze všech možných stran již po smrti George Floyda. Navíc americká tragédie nebyl první událostí, po které byl tenhle způsob pod palbou kritiky. Nejen v USA, Francii ale například i v Hongkongu je totiž známo hned několik případů, kdy zakleknutí krku policistou přispělo ke smrti zadrženého. Ve Francii proto po smrti George Floyda přestali tamní policisté techniku používat a dokonce se přestala kontroverzní technika vyučovat na tamních policejních akademiích.

"Během zatýkání bude zakázáno jakkoliv tlačit na krk či zátylek," řekl tehdy francouzský ministr vnitra Christophe Castaner. Navíc řada amerických policejních okrsků tuto techniku zakázala již po protiválečných protestech v 60. letech minulého století.

"Po zhlédnutí videa z teplického zákroku a po přečtení všech dostupných informací jsem se rozhodla využít své kompetence a své působnosti, kterou mám na základě zákona o veřejném ochránci práv v oblasti Policie České republiky, a rozhodla jsem se, že zahájím šetření z vlastní iniciativy. Šetření bude zaměřeno na přiměřenost použití donucovacích prostředků při tom teplickém zákroku," uvedla pro ROMEA TV zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. „Netroufám si předvídat časový rámec, mohou to být týdny, mohou to být měsíce. Jsem vázána svou povinností zachovávat mlčenlivost, dokud nebude případ uzavřen a celá záležitost nebude vyšetřena, ale pokusím se toto vyšetřování provést co nejrychleji, “řekla.

Rada Evropy (RE) rovněž zveřejnila prohlášení ze dne 23. června, „vyzývající k naléhavému, důkladnému a nezávislému vyšetřování nedávné smrti Roma v České republice poté, co byl zadržen policií. Záběry pořízené 19. června z českých Teplic ukazující policejní zásah proti Romovi, který později zemřel v sanitce, jsou alarmující a vyvolávají řadu otázek ohledně okolností této tragické události, “uvádí se v prohlášení mluvčího generálního tajemníka.

 

"Na romských životech záleží," pietní místo 21. 6. 2021 v Teplicích (Autor: František Bikár)