Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Rozhovor s partnerem projektu AndroMedia Sofiyí Zahovou

Foto: Mary Humphreyová

Přinášíme Vám rozhovor s PhD. Sofií Zahovou, která je partnerem projektu AndroMedia. Sofiya Zahova se narodila v Bulharsku, ale momentálně žije na Islandu, kde pracuje jako výzkumná pracovnice na Institutu pro cizí jazyky Vigdís Finnbogadóttir a v Mezinárodním centru pro mnohojazyčnost a mezikulturní porozumění ve Vigdís. Věnuje se zde výzkumům v oblasti romské, menšinové a jazykové politiky v Evropě, jihovýchodní Evropě, nacionalismu a etnického původu. Je autorkou monografie s názvem Jugoslávie po Černé Hoře: Dynamika identit (2013) nebo také Dějin romské literatury s multimédii o romských dětských publikacích (2014).

Plánujeme zorganizovat seminář se studenty islandské univerzity na téma kritika romského umění, kterého budete součástí. Co si myslíte, že by se studenti ze semináře měli dozvědět? Co by zejména měli rozvinout?

Seminář bude probíhat se studenty, kteří jsou součástí kurzů, které obsahují přednášky o romské literatuře a kultuře. Jsou to studenti, kteří navzdory tomu, že často nemají přímé zkušenosti s Romy nebo romskou kulturou, mají stereotypy o tom, jací Romové jsou. Tyto stereotypy jsou umístěny, jak zdůraznily některé akademické práce, mezi dvěma extrémy – marginálním a exotickým. Nejdůležitější věc, kterou bych je chtěla naučit, je, že by neměli přistupovat k umění a kultuře vytvořené Romy jakýmkoli „zvláštním způsobem“ nebo „zvláštním přístupem“ pouze proto, že se jedná o artefakty, které se nazývají „romské“. Měli by uplatňovat mainstreamové kritické přístupy a teorie, jako by to činili s jakýmkoli jiným uměleckým dílem a kulturou, kterou analyzují, ať už je to islandština, čeština, angličtina, americká atd.

Číst dál...

Romská inkluze v rámci CLLD v období 2014-2020

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je iniciativa pro zapojení občanů na místní úrovni do rozvoje odpovědí na dnešní sociální, environmentální a ekonomické výzvy, a zároveň je to slibný nástroj pro investice do začleňování Romů. Nezaměstnanost, chudoba a sociální vyloučení, což jsou klíčová témata pro evropské Romy, patří mezi výzvy, které EU identifikovala v rámci CLLD. Schválené strategie CLLD znamenají, že již několik let jsou k dispozici významné finanční prostředky EU na podporu činností a investic, které jsou nejdůležitější. Evropská komise rovněž očekává, že CLLD umožní odpovědnost příjemcům se zvláštním zaměřením na marginalizované komunity prostřednictvím budování kapacit, zmocnění, plné transparentnosti a sdílení rozhodovací pravomoci.

Číst dál...

Proč doučujeme děti ze sociálně slabých rodin?

#džadureder #pokračuj

Pro děti ze sociálně slabých rodin je často těžké se rozhodnout pro další studium po základní škole kvůli velkým finančním či existenčním problemům. Rozhodnutí ukončit vzdělání na základním stupni se může někomu na začátku zdát finančně výhodné, nicméně dobře placené pracovní pozice vyžadují určitou kvalifikaci. Kvalitní vzdělání je v tomto případě nejlepší investicí do budoucnosti dítěte.

Číst dál...

Outcomes of the collaboration in the Invisible Power coalition

Outcomes of the collaboration in the Invisible Power coalition

(a summary of the coalition partners’ meeting held on 07.12.2020)

Migrant and Roma women in the Czech Republic and other parts of Europe face economic and social inequalities and live in a position particularly vulnerable to violence and discrimination. Compared to most women in the Czech society, these women are often at higher risk of social exclusion, live under worse material conditions, and have a lower quality of life. The problems of these women are often overlooked, which is why the Invisible Power coalition, with the support of the German EVZ Foundation, was founded—to give these women space to be seen and heard. The coalition represents a collaborative effort of the Czech Women’s Lobby (CWL) and its member organizations Association for Integration and Migration (SIMI) and SLOVO 21, under which the Roma women’s group Manushe operates.

Číst dál...

Co přinesla spolupráce v koalici Neviditelná síla

Co přinesla spolupráce v koalici Neviditelná síla

(souhrn ze setkání partnerek koalice konaného 7.12.2020)

Migrantky a romské ženy v České republice i jinde v Evropě čelí ekonomickým i sociálním nerovnostem a žijí v postavení obzvláště zranitelném vůči násilí a diskriminaci. Tyto ženy jsou často vystaveny vyššímu riziku sociálního vyloučení, žijí v horších materiálních podmínkách a mají nižší kvalitu života ve srovnání s většinou žen v české společnosti. Problémy těchto žen jsou často opomíjeny, a proto vznikla koalice Neviditelná síla z podpory německé nadace EVZ, která usiluje o to, dát těmto ženám prostor být vidět a slyšet. V koalici spolupracují síť Česká ženská lobby (ČŽL) se svými členskými organizacemi Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) a SLOVO 21, pod nímž působí ženské romské skupiny Manushe.

Číst dál...

Volná pracovní pozice

Slovo 21, z. s.: PR/Copywriter

Typ spolupráce: OSVČ (fakturace)
Nástup: 1. dubna 2021
Lokalita: Praha 2

Projekt: Vítejte v České republice 2021 (integrace cizinců)

Náplň práce:

-                příprava podkladů a tvorba obsahu pro média a webovou stránku projektu

-                úzká spolupráce s realizačním týmem a správcem sociálních sítí

-                zajištění tvorby fotobanky projektu

-                koordinace komunikace se zapojenými subjekty

Co očekáváme my:

-                zájem o obor migrace a integrace cizinců

-                komunikační a organizační schopnosti

-                výborná psaná a mluvená znalost českého a anglického jazyka

-                odpovídající znalosti, zkušenosti a kontakty v oblasti komunikace a PR

Co nabízíme:

-                spolupráce se zkušeným týmem v oblasti integrace cizinců

-                kanceláře v centru Prahy ve skvělém multikulturním přátelském kolektivu

-                odměna dohodou – vy něco navrhnete, my něco navrhneme a někde se potkáme

Zájemce prosíme o zaslání životopisu a krátkého motivačního dopisu (max. 1 ns) na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 14. 3. 2021.

Více informací o naší organizaci a projektech naleznete zde: http://www.slovo21.cz/, o projektu Vítejte v České republice zde: www.vitejtevcr.cz.

Těšíme se na vás.

Projekt Gavoro šíří povědomí o romské literatuře!

Naše organizace již několik let pracuje s romskou literaturou. Projekt Gavoro/Vesnička vznikl v roce 2017. Hlavním cílem tohoto projektu je šířit povědomí o romské literatuře jak mezi Romy, tak mezi většinovou společností.

Číst dál...

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.