Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

My Body, My Choice? Summary of the debate on reproductive rights of Roma and migrant women in the Czech Republic.

On November 25, the Czech Women´s Lobby, in cooperation with Slovo 21 and SIMI (Association for Integration and Migration), organised an online debate on the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women. The debate, entitled My Body, My Decision, focused on reproductive rights of Roma and migrant women in our country. Deciding on one´s own body seems to be a natural thing. In spite of that, in the light of events in Poland, we can see that this does not necessarily have to be the case. The belief that reproductive rights of women are no topic for the Czech Republic is wrong. There are known cases of unlawful sterilisation of women in Czechia even from 2012, i. e. more than 20 years after the amendment to the totalitarian laws using this practice for genocide of the Roma and handicapped population. 

Číst dál...

Moje tělo, moje rozhodnutí

Česká ženská lobby ve spolupráci s organizacemi Slovo 21 a SIMI zorganizovala 25. listopadu online debatu k Mezinárodnímu dni za odstranění násilí na ženách. Moje tělo, moje rozhodnutí, tak zněl název debaty, zaměřené na reprodukční práva Romských žen a migrantek u nás. Rozhodovat o svém těle se zdá být samozřejmostí, přesto ve světle událostí v Polsku, vidíme, že tomu tak nemusí být. Představa, že se téma reprodukčních práv žen České republiky netýká, je mylná. Jsou známé případy protiprávních sterilizací žen v Česku i z roku 2012, tedy více než 20 let po změně totalitní legislativy, která využívala tuto praktiku při genocidě romského a handicapovaného obyvatelstva. 

Číst dál...

Tisková zpráva Dža Dureder 2020

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 12.02.2021

Navzdory koronavirové epidemii využilo v roce 2020 možnosti studijního doučování, poradenství a také kurzů pro úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na střední školy celkem devadesát čtyři žáků. Projekt Dža dureder (česky: pokračuj) je již léta implementován neziskovou organizací Slovo 21, z. s.

Číst dál...

#poznejteslovo Erika - Dža Dureder

Poznejte motivaci, která stojí za tvrdou prací našich projektových koordinátorů. Představujeme vám další článek ze série #poznejteslovo.

Každý měsíc vám dáme možnost nahlédnout do zákulisí organizace Slovo 21 a virtuálně potkat její pracovníky. Dnes vás seznámíme s Erikou Novákovou, koordinátorkou projektu Dža dureder. #dzadureder #pokračuj #doučování

Energická, milá. Její smích je nakažlivý a humor Vás nenechá jen tak poklidně sedět. Ve své práci vidí důležité pro celou společnost poslání a věnuje ji veškerý svůj volný čas.

Číst dál...

#BeMyVoice

#BeMyVoice zve všechny, aby společně prosazovali právo na svobodu projevu prostřednictvím přenosu zpráv lidí z různých zemí, která budou ztvárněna kreativním způsobem.

#BeMyVoice si klade za cíl povýšit lidské právo na svobodu vyjádření se na nadnárodní sféru a sjednotit občany za hranicemi ve společném tématu.

Obyvatelé z 16ti zemí mají možnost s námi anonymně sdílet svá prohlášení, buď v rámci místních workshopů, nebo prostřednictvím webových stránek www.bemyvoice.world

Číst dál...

Série online filmů Sdílené hlasy přibližuje přehlížené lidské osudy

Tisková zpráva
12. 1. 2020

Společný projekt bienále Ve věci umění a organizací Slovo 21 a Život 90 vznikl původně jako performance pro živé publikum, z důvodů omezení kulturních akcí v souvislosti s koronavirovou pandemií však tvůrci přistoupili k zásadní změně koncepce, a vznikla tak série čtyř krátkých filmů – intimních portrétů, které skrze zprostředkované příběhy zachycují historii všedního dne a nabízejí divákům možnost prožít zkušenost těch, kteří se často ocitají na pokraji zájmu většinové společnosti. Filmy je možné kdykoliv zdarma streamovat online na plaformách Vimeo a Facebook.

Číst dál...

Music - Memory - Minorities

 

Jeden z výsledků dlouhodobé spolupráce Slova 21 a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy teď
vychází v nakladatelství Karolinum: kniha Music – Memory – Minorities: Between Archive and
Activism (Hudba – Paměť – Menšiny: Mezi archivem a aktivismem).

 

Totéž téma mělo kolokvium, uspořádané při festivalu Khamoro a Mezinárodní letní škole o romské hudbě 2019. Vybraní účastníci kolokvia
(z Velké Británie, Rakouska, Rumunska a ČR) jsou autoři jednotlivých kapitol.

 

Knihu lze v tištěné nebo elektronické podobě objednat přímo v Karolinu:
https://karolinum.cz/knihy/jurkova-music-memory-minorities-between-archive-and-activism-23964

 

Anotace: 

 

Co může říct hudba o skupinové specifice, nota bene specifice etnických menšin? V tomto svazku je
pohled zaměřen na distinktivní aspekt menšinové kultury – na kolektivní vzpomínání. To ovšem není
otiskem minulosti: vzniká jako obraz, vytvořený z motivů minulosti, ale formovaný potřebami a zájmy
přítomnosti, na jehož vzniku se podílejí různí aktéři. Kdo jsou oni aktéři a jaké obrazy vytvářejí, je-li
médiem vzpomínání hudba -  mocné médium, jež díky svému polysémantickému charakteru umožňuje
propojovat oblast individuálního a kolektivního, reprezentovat komunity nebo přepisovat skupinové
hranice?
V Music – Memory – Minorities: Between Archive and Activism sledujeme autentické hudební
vzpomínání rumunských romských muzikantů (Radulescu), majoritní hudební archivy a to, jak
(ne)reprezentují menšiny (Kratochvíl, Fennesz-Juhasz) i emancipační aktivitu Muzea romské kultury
(Dlab), a také jedince, kteří výrazně ovlivňují vzpomínání vlastních komunit i jejich obraz v majoritě:
izraelských Arabů (Davis), pražské židovské obce (Seidlová) i pražských Romů, vzpomínajících na
holokaust (Jurková). Kromě vzrušujících jednotlivých případů vytváří celek textů pozoruhodný
oblouk, umožňující sledovat roli hudby v etno-emancipačním procesu menšin.

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.