Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Nové projekty organizace Slovo 21, z.s. v roce 2021

Radostně Vám chceme oznámit, že do projektového portfolia naší organizace přibylo hned několik položek, a to v různých odvětvích integrace.

 

  • AndroMedia („V Médiích“) – Umělecká a kulturní kritika romské tvorby. Zahájen 1.12.2020
  • OPZ - Budování kapacit romských a proromských aktérů. Záhajen 1.1.2021
  • Posílení interkulturních kompetencí zaměstnanců státní správy a bezpečnostních složek. Zahájen 1.1.2021
  • Kvalitní informace = lepší integrace – mediální podpora integrace cizinců. Zahájen 1.1.2021
  • Kampaň „Be My Voice“ – „Zviditelnění příběhů těch, kteří nejsou slyšet“. Slovo 21, z.s. vystupuje jako partner. Zahájen 1.12.2021

 

Podrobnější informace ke každému z projektů budeme zveřejňovat v průběhu tohoto a dalšího týdne prostřednictvím našich webových stránek. 

 

Buďte v obraze a sledujte, co se u nás děje na sociálních sítích:

 

Twitter: https://www.twitter.com/21slovo 

Facebook: https://www.facebook.com/slovo21

Instagram: https://www.instagram.com/slovo21zs

 

Hledáme fundraisera!

Slovo 21, z. s, hledá fundraisera!

Sháníme finance pro kulturní, vzdělávací, emancipační, advokační (a další) projekty z veřejných zdrojů i od soukromých dárců. Bohužel peníze jsou dnes alfou i omegou a bez nich to nejde. 

Práce spočívá ve vyhledávání různých možností financování, psaní grantů, shánění donorů/dárců a komunikace s nimi. Samozřejmě vše ve spolupráci s dalšími členy týmu.

Zkušenosti a kontakty jsou základem.

Nástup: asap

Co očekáváme my:

- zkušenost s fundraisingem, orientace v oboru

- proaktivita, komunikační dovednosti a schopnost týmové spolupráce

- zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost

- výborná čeština a angličtina, mluvený a psaný projev

- docházení do/práce v kanceláři a úzká spolupráce se zbytkem týmu

- zájem a/či orientace v oboru: menšiny, gender, kultura aj. jsou vítanou výhodou

Co nabízíme:

- práci na ŽL (3 dny v týdnu, možná více)

- kanceláře v centru Prahy ve skvělém multikulturním kolektivu

- plat dohodou - vy něco navrhnete, my něco navrhneme a někde se potkáme :)

Zájemce prosíme o zaslání životopisu a krátkého motivačního dopisu (max. 1 strana) na email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  do 18. 1. 2021.

 

Rodina Odvedle 2020

 

Rodina odvedle je jedinečný projekt, který zlepšuje vztahy mezi lidmi bez ohledu na jejich původ. Každý rok Vám přinášíme skvělou možnost ochutnat tradiční pokrmy, popovídat si o kultuře, tradicích a životě. Přihlášené rodiny jsou párovány asistenty, kteří se rozhodují na základě věku, koníčků, jazyka a místa bydliště účastníků. Členové obou familií tak mají dostatek zajímavých společných témat k rozhovoru. Společné stolování probíhá poslední listopadovou neděli již od roku 2004 pod hlavičkou organizace Slovo 21 z.s.

I přes všechny nástrahy, které nám rok 2020 připravil, jsme dokázali uspořádat 8 setkání v rámci projektu „Rodina odvedle“. Letos byly mimořádně realizovány v průběhu prosince, dle časových možností účastníků a s dodržením veškerých vládních opatření. Bezpečnost všech je naší prioritou.

Zúčastněné rodiny bydlí v Praze, ale pochází z různých zemí světa: Srbska, Sýrie, Bosny a Hercegoviny, Vietnamu a Ukrajiny. Večeře probíhaly v příjemné atmosféře, rodiny hodnotí zážitek ryze pozitivně a věříme, že pro některé z nich je to i začátek dlouhodobého přátelství.

Doufáme, že rok 2021 přinese konec pandemie Covid-19 a budeme moci znovu uspořádat tyto krásná setkání.

31.12.2020

„Vítejte v České republice 2020“ končí

Projekt „Vítejte v České republice“ je v portfoliu naší organizace už od roku 2014. Dostupnou formou přinášíme důležité informace o pobytu v ČR. Hlavními tématy kurzů jsou právní náležitosti, se kterými se cizinec určitě setká ve svém každodenním životě (pobytová legislativa, rekvalifikace, zaměstnání a podnikání, zdravotnictví a sociální zabezpečení, bydlení apod.) 

 „Vítejte v České republice 2020“ se chýlí ke konci. I přes všechny nástrahy a komplikace, kterým jsme letos museli čelit, se nám podařilo uspořádat 61 kurzů a 23 fokusních skupin pro cizince ze třetích zemí. 

Děkujeme všem účastníkům kurzů, našim lektorům, tlumočníkům a Ministerstvu vnitra, které celý projekt financuje. 

V roce 2021 projekt „Vítejte v České republice“ vstupuje do nové éry. Absolvování adaptačně-integračního kurzu bude v České republice od 1.1.2021 povinné pro vybrané skupiny cizinců ze třetích zemí. 

Nadále zůstáváme garantem metodiky kurzů a budeme školit nové lektory a tlumočníky. Samotné kurzy budou realizovat integrační centra po celé České republice. 

Další rok jsme pro Vás připravili spoustu novinek. 

Zůstaňte s námi v kontaktu a sledujte facebookové stránky Vítejte v České republice.

Projekt je financován Ministerstvem vnitra ČR. 

Ukončení projektu Dža Dureder 2020

Letos, jako každý rok, probíhalo doučování sociálně slabých žáků ZŠ pod křídly projektu „Dža dureder“/ „Pokračuj“. Jaké to bylo v době covid-ové? Dozvíte se v tomto článku.

V lednu 2020 projekt navázal na minulý rok a začal znovu působit v Trnicích a Svítavech (pro Ústecký a Pardubický kraje). V únoru již naplnil své kapacity a byl realizován v Praze, Bruntále, Trnicích a Svítavech. Žáci se pilně učili a zlepšovali své prospěchy ve školách.

V březnu jsme se setkali s pandemií Covid-19 a z těchto důvodů muselo být doučování pozastaveno. Přechod na on-line režim v té době nebyl možný kvůli technickým komplikacím ze strany žáků. I v dnešní době moderních technologií je pro některé rodiče velice obtížné sehnat prostředky na počítačovou techniku pro své děti, která by zajistila možnost kvalitně podat studijní materiály.

Hned jak to bylo možné jsme zorganizovali letní doučování v Bruntále s vybranými zájemci.

Září přineslo zmírnění opatření a projekt znovu naplnil své kapacity. Nikdo ale nečekal, že přijde druhý lockdown… Podruhé už byl větší problém kvůli vytíženosti učitelů, ti totiž vedli výuku on-line i na svých školách.

V prosinci jsme díky novým opatřením dostali možnost vyzkoušet si jiný systém. Ti, komu z technických důvodů činilo potíže účastnit se virtuální výuky, se doučovali prezenčně (individuálně nebo v omezených skupinách s dodržením pravidel 3R).

V lednu žáci obdrží projektové vysvědčení a bude možné porovnat jejich prospěchy z obou pololetí a zhodnotit dopad vyučování.

Moc děkujeme všem, kteří přispěli na projekt „Dža dureder“ na darujme.cz

Tento projekt je finančně podpořen z dotačního programu MŠMT na Podporu integrace romské menšiny v roce 2020 a americkou ambasádou.

Zveřejnění archivu festivalu Khamoro

Zveřejnění archivu festivalu Khamoro

 

Světový romský festival Khamoro, který je jedním z největších svého druhu na světě, má bohatou historii od svého založení organizací Slovo 21, z. s. v roce 1999. Prezentuje romskou kulturu a profesionální romskou hudbu široké veřejnosti (z ČR i ze zahraničí) ve všech jejích rozměrech a podobách a dokazuje, že romská kultura a hudba je plnohodnotnou součástí českého a světového kulturního dědictví.

O jeho nadnárodním významu pak svědčí získané ocenění prestižní evropské značky pro umělecké festivaly - EFFE Label (Europe’s quality stamp for remarkable arts festivals) pro roky 2019 - 2021, která zaručuje jeho vysokou uměleckou a profesionální kvalitu a hodnotu.

Khamoro festival pomohl a dále pomáhá zdokumentovat a uchovávat informace a materiály o romské hudbě a kultuře za období posledních 21 let. Nikdo na světě nemá takové množství sesbíraného materiálu týkajícího se romské kultury a hudby.

Za dobu trvání festivalu vzniklo obrovské množství materiálů a výstupů. Doposud však nebyla tato umělecká dokumentace nijak profesionálně archivována, což mohlo ohrozit životnost těchto výstupů.

Nyní se nám ale, ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy, podařilo vytvořit profesionální archiv, který zajistí uchování všech dosavadních materiálů a jež bude přístupný veřejnosti!

Dokumentace byla převzata odpovědnými pracovníky Archivu hl. m. Prahy, uspořádána a uložena v jeho prostorách v souladu s vytvořenou pomůckou pro pozdější snadné dohledání dokumentace.

Co můžete v archivu najít? Fotografie, videozáznamy (hudební záznamy z koncertů, záznamy z představení, rozhovory s účastníky apod.), tiskoviny (brožury, sborníky apod.), propagační materiály a další mediální výstupy (např. dokumenty České televize o festivalu) z jednotlivých ročníků festivalu. Archiv bude průběžně doplňován o nové materiály z nadcházejících ročníků festivalu.

Papírová dokumentace byla dle možností a dohodou s původcem digitalizována. Veškerá elektronická dokumentace – digitalizovaná papírová dokumentace, fotodokumentace, audio a videonahrávky a záznamy, internetové stránky byly převedeny do příslušných výstupních formátů umožňujících dlouhodobou archivaci. Poškozené materiály byli opraveny restaurátory dle možností AHMP. Uložení veškeré dokumentace do archivních prostor také předcházelo jejich „očištění“ v tzv. „plynové komoře“ pro zamezení jejich pozdějšího opotřebení a ničení z důsledku napadení bakteriemi a plísněmi. Následně byly materiály uloženy – digitalizované materiály v digitálním úložišti a papírová dokumentace v archivu pro tiskoviny, jsou takto zajištěny optimální podmínky pro dlouhodobé zachování dokumentace (sucho, tma, optimální teplota apod.).

Jak je možné do archivu nahlédnout? Archiv festivalu Khamoro je nyní veden pod registračním číslem NAD 3384 a je dohledatelný například přes celostátní evidenci archivních fondů:http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=78007b78a3e1263d91a01f26270261be. Postup na to, jak si případně dokumenty vypůjčit naleznete na:http://www.ahmp.cz/index.html?mid=40&wstyle=0&page=%27%27Dokumentace bude zájemcům přístupná na základě schválení vlastníka – organizace Slovo 21, z.s. Potřebné materiály si tak zájemci budou moci propůjčit do studovny. Režim nahlížení do archiválií je stanoven v § 37 AZ.

 

Cílem archivace bylo zajistit zachování umělecké dokumentace pro budoucí generace, a to nejen festivalu Khamoro, ale i romské hudby a kultury jako takové.

 

Tento cenný dokumentační materiál je důležitým zdrojem informačních a studijních materiálů pro pedagogickou práci, odbornou veřejnost a další uživatele a zájemce.

 

Závěrečná tisková zpráva festivalu Khamoro 2020

Závěrečná tisková zpráva festivalu Khamoro 2020.

První letošní akcí byla výstava Emílie Rigové „REVIVE/PURANO HANGOS“ („Oživení starých

Hlasů“), která běžela v pražské galerii The Artivist Lab Kampusu Hybernská. Dnes je výtvarnice jednou z nevýraznějších postav slovenské umělecké scény, o čemž též svědčí získání prestižní Ceny Oskara Čepána. Tématem výstavy byly notové záznamy tradičních romských písní, kterým vrátili život Neromové.

Spojení světa romské a neromské kultury představil na společném streamingu „Praha žije hudbou“ muzikální vystoupení zpěváka Davida Krause a kapely Gipsy Brothers.

V srpnu v rámci festivalu KoresponDance Vás překvapili interpreti Lače Manuša a DjGadjo.cz tříhodinovým setem plným romské hudby s mixem world music, balkánu, latiny, jazzu i pradávného funky disca.

Na „Barevné devítce“ sklízela potlesk kapela Gitans, která čerpá inspiraci z romské hudby celého světa – Balkánu, Španělska, Ruska i tradičních slovenských romských písní.

Jedinečných vystoupení si fanoušci světového romského festivalu užili i v září: 23. 09

proběhl koncert s prvky klasické hudby v podání Jána Berky Mrenici a sólistů. Jeruzalémskou synagogu naplnili zvuky houslí, kytary a kontrabasu doprovázené krásnými zpěvy mužských i ženských hlasů.

O den později se v pražském Jazz Docku odehrál koncert Gypsy Jazzu. Nizozemská kapela The Rosenbergs přivezla vše, co máte na tomto hudebním stylu rádi, a ještě něco navíc – inspiraci španělskými rytmy i hudebními velikány moderní doby od George Gershwina, přes Charlese Aznavoura až po Franka Sinatru.

Mezi koncerty jste měli možnost navštívit výstavu „Tváře“ od Ivety Horváthové, jejíž vernisáž se konal ve WAID Bar & Coffee Praha. Malováním se zabývá už dlouho a delší dobu je také známa mezi příznivci Art brut. „Tváře“, které představila v rámci festivalu Khamoro, jsou jedním z hlavních motivů, kterým se inspiruje.

Ani letos nechyběla populární „Khamoro párty“, na které vystoupili Čhave Romane CZ a Feri & The Gypsies. Událost, která se uskutečnila 25. září v Gauči ve Stromovce, doprovázel výrazný zpěv, flétna a energická rytmika.

Zástupy romských akordeonistů hrajících gypsy jazz na světě nenajdete. Ještě méně je těch, kteří se dostali ve svém žánru na světovou špičku a při tom si zachovali hudební autenticitu vycházející z inspirace z jejich země původu, což je v případě Mariana Badoi Rumunsko.

V doprovodu kytaristy Jorise Viquesnela a kontrabasisty Olivier Loranga vystoupil před publikem Khamora 26. září v Jazz Docku.

Pandemie Covid-19 vyžádala přechod zimní části festivalu Khamoro do virtuálního světa monitorů a reproduktorů, neubralo to ale na jeho kvalitě.

První den festivalu, 28.11.2020, se nesl ve znamení tradiční romské hudby. Na Vašich obrazovkách se objevili známé české skupiny, které uchvátili posluchače pestrými rytmy čardaše i melancholickými nóty, inspirovanými složitým životem.

Jako první vystoupili Surmajovci, kteří zahráli společně s kontrabasistou Petrem Novákem, houslistou Viliamem Didiášem, zpěvačkami Janou Surmajovou a Silvií Táborovou. Publikum zaujali známé romské písně z českého a slovenského prostředí, což se projevilo i na krásných komentářích přímo ve facebookovém streamu.

Jako další jste měli možnost slyšet Bengas. Kapela, která procestovala svět, vás donutila vstát z vašich gaučů a tančit doma, jako kdybyste byli na jejich koncertě osobně. „HOP HOP HOPAA“ se mnohokrát ozývalo z on-line chatu.
Na závěr koncertu vystoupili Mário Bihári & Bachtale Apsa. Jejich repertoár spojil pestrost tradiční romské muziky s rytmy latinské Ameriky, Ruska a Slovenska. Jako host se v několika písních objevila všemi milovaná herečka Bára Hrzánová, která zpívala v romštině.

Druhý den, 29.11.2020, byl věnován hlavně zahraničním interpretům, kteří s sebou přivezli inspiraci z cest i země původu.

Unikátní soubor Fricska Vás ohromil dynamickými tanci romského folklóru prostřednictvím strhujících rytmických inscenací.

Jako další vystupovali Puerto Flamenco – silná pětičlenná sestava v čele s tanečnicí Francescou “La Chica” Grimou, kterou doprovázeli některé z nejlepších sevillských umělců. Uchvátili Vás kombinací neomezené hudební energie flamenca a svou taneční virtuozitou.

Skupina Kale, s novým ženským hlasem slovenské divy Adriany Drafiové (alias Gitana), představili jedinečný zážitek z české a slovenské romské muziky. Rytmické hlasy a kytary zaplavili prostor La Fabriky i Vaše domácnosti.

Hudebníky z Traio Romano s sebou přivezli energii romské hudby z Rumunska. Kytara, housle, kontrabas a bubny vytvořili mix tradiční romské hudby s doteky swingu a pestrého flamenca. Unikátní hlas frontmana Gavrila Borkiho často srovnávají se Šabanem Bajramovičem, který byl legendárním srbským pěvcem.

Marcela & Los Murchales z Francie přinesli do La Fabriky i on-line prostoru nepopsatelnou atmosféru melancholie smíchanou s rytmickými houslemi, kontrabasem a kytarou. Zpěvaččin jedinečný hlas odráží roky těžkého života na Slovensku, odkud pochází. Energie této formace byla vyjádřena vesmírem silného zpěvu a slavnostní hudby.

Záměrem mezinárodní konference 4.12.2020 „Romská literatura – Věnováno památce Rajka Djurice“ bylo shromáždit romské spisovatele, vědce a odborníky, aby hovořili o romské literatuře jako o mezinárodním a nadnárodním fenoménu, sdíleli dobré postupy, nápady a zkušenosti.

Na konferenci vystupovalo 12 panelistů - romisté, romští spisovatelé a lingvisté z Evropy a USA. Diskutovali o celosvětovém fenoménu romské literatury, psaní poezie v romštině a dalších podobných tématech. Setkání proběhlo on-line pomocí aplikace zoom, veřejnost měla možnost sledovat průběh a sdílet názory díky živému vysílání na YouTube.

Za Khamoro 2020 a #KHAMORONLINE vděčíme našim partnerům:

Hlavní Město Praha, Ministerstvo Kultury České republiky, Bader Philantrhropies, Maďarský institut v Praze a Slovenský institut. Hlavní mediální partner: Česká televize. Mediální partneři: Romea.cz a Romano Hangos

 

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.