Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Projekt 'Můžeme hrát spolu' seznámí studenty s hudebníky z jiných kultur

Slovo 21 se stalo aplikačním garantem etnomuzikologického projektu "Můžeme hrát spolu". Cílem projektu je bližší seznámení univerzitních a středoškolských studentů s hudebníky z jiných kultur. A to prostřednictvím společného muzicírování. Společná hudební díla vytvoří na sérii workshopů, pořádaných jak na akademické půdě Pedagogické fakulty University Karlovy a Fakulty humanitních studií,  tak na různých středních školách. 

Číst dál...

Z bulletinu SLOVO: Sedm statečných: příběhy cizinců dobrovolníků

Pocházejí ze šesti států světa. Mají migrační zkušenost. Žijí, pracují či studují v České republice. Je jim mezi 22 a 51 lety. A všechny spojuje jedna věc – dobrovolnictví. Prostřednictvím pěti neziskových organizací věnují svůj volný čas těm, kteří to potřebují. Ghassan ze Sýrie doučuje studenty matematiku. Olesea z Podněstří v Moldavsku pořádá volnočasové aktivity pro děti. Polina a Vilena z Ruska pomáhají realizovat kulturní aktivity spojené s integrací cizinců a pracují s dětmi. Carlos z USA doučuje angličtinu studenty, kteří se připravují ke studiu na střední škole. Svitlana z Ukrajiny doučuje děti v knihovně. A Mariana z Mexika jezdí na workcampy a pomáhá manuálně, kde je to právě třeba. Přečtěte si článek z našeho bulletinu Slovo!

Číst dál...

POSLEDNÍ ČÍSLO BULLETINU SLOVO V ROCE 2018 JE TU!

Ani bulletin nemohl opomenout výročí 100 let od vzniku samostatného Československa, jejž oslavili i někteří cizinci, kteří považují Česko za svůj domov. Tomuto tématu věnujeme v posledním čísle končícího „osmičkového“ roku dva úvodní příspěvky. Prvním je projev blogerky Do Thu Trang z velké pražské oslavy na Václavském náměstí 28. 10. Druhým příspěvkem na toto téma je výstava plakátů Česko a svět Integračního centra Praha. Na výstavě byli prezentováni i cizinci, kteří kdysi přišli do Československa, významně obohatili způsob života a navždy zůstali zapsáni v dějinách.

Číst dál...

Neziskové organizace protestují proti novele školské vyhlášky o inkluzi. Slovo 21 se připojuje

Mezinárodní nevládní neziskové organizace vyzývají premiéra a ministerstvo školství, aby zastavili chystané změny ve vyhlášce o inkluzivním vzdělávání, které by mohly inkluzi na školách ztížit, opět posílit takzvané "speciální" školy a například znovu zavést možnost ve školách pro žáky s mentálním postižením vzdělávat i žáky bez tohoto postižení! Organizace Slovo 21 se k výzvě připojila. Přečtěte si celý text výzvy! 

Číst dál...

Rodina Odvedle - úspěšné završení letošního ročníku

V neděli 25. listopadu od 13 hodin proběhlo 32 setkání českých rodin s rodinami cizinců u netradičního oběda. Na území celé České republiky se sešlo 64 rodin, které ve stejný čas usedly ke stolům s lidmi s odlišnou kulturou, jazyky a zvyky s cílem zlepšení vztahů mezi majoritní společností a cizinci. Letošní 15. ročník projektu Rodina Odvedle přinesl také 4 společná setkání v Praze, Brně, Liberci a Ústí nad Labem, kterých se celkem účastnilo 376 osob.  

Číst dál...

Čeština pro trvalý pobyt

Chcete úspěšně složit zkoušku z češtiny pro získání trvalého pobytu v České republice? Přihlaste se na Přípravný kurz, který Slovo 21 nově otevírá od února 2019 pro všechny Slovany i Neslovany se znalostí českého jazyka.

Číst dál...

SEZNAMTE SE S NAŠIMI NOVÝMI STÁŽISTY

BARUV FELLOWSHIP PROGRAM 2018 - profily nových stážistů

Organizace Slovo 21 spolu s Velvyslanectvím USA v Praze zajišťuje odborné stáže pro romské vysokoškolské studenty a cizince s dlouhodobým pobytem v ČR studující vysokou školu se zájmem o prohloubení svých odborných dovedností, které uplatní ve svém dalším profesionálním a osobním životě. Vybraní kandidáti najdou uplatnění v institucích, neziskových organizacích a firmách (včetně Velvyslanectví USA v Praze).

Číst dál...

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.