Archiv projektů

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Mezinárodní seminář "Mladí Romové v Evropě"

realizace projektu: květen - červen 2013

 

Nejrůznějších mezinárodních setkání a seminářů, které se zaměřovaly na romskou mládež, tu bylo nespočet. Mění se ale něco v postavení romské mládeže, která trpí stigmatizací ve většině společností v Evropě? I na to se snažil odpovědět mezinárodní seminář, který se konal ve dnech 31. 5 – 1. 6. 2013 v Praze.

 

 
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavním tématem semináře „Mladí Romové v Evropě“ bylo poskytnutí odpovědí na otázku, zda se mění něco v postavení romské mládeže, která trpí stigmatizací ve většině společností v Evropě. Navzdory tomu, že se romská mládež vyrovnává s chudobou a nedostatkem příležitostí hůře než jiní mladí Evropané a jejich přístup k sociálním právům je mnohem obtížnější, vyrostla nová generace mladých Romů, kteří již získali schopnosti a znalosti pro aktivní účast na veřejném životě a nyní působí v nejrůznějších mezinárodních a národních institucích a organizacích. Jedním z cílů semináře byl dát také prostor těmto osobnostem, prezentovat jejich práci dalším mladým členům romské komunity a tím je motivovat k aktivnímu občanství. Mladí Romové vyjádřily svůj názor o potřebě větší míře implementace romského mládežnického akčního plánu, který chápou jako dobrý nástroj pro integraci romské mládeže.

 

 

VIDEOVZKAZ
 
LÍVIA JARÓKA
POSLANKYNĚ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

 

 

 

 

 

PROGRAM
Mezi diskutovanými tématy semináře byly historie a vývoj hnutí romské mládeže, zkušenosti a účast mladých Romů na evropské úrovni nebo reflexe na vznik politických dokumentů týkajících se romské mládeže. Přednášejícími řečníky byli významní mladí romští aktivisté, kteří působí v rozhodujících orgánech na mezinárodní úrovni.

PROGRAM SEMINÁŘE

 

 

SEMINÁŘ BYL PODPOŘEN ČESKOU NÁRODNÍ AGENTUROU MLÁDEŽE PROGRAMEM „MLÁDEŽ V AKCI“ A HLAVNÍM MĚSTEM PRAHA


sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.