Mezinárodní seminář "Mladí Romové v Evropě"

realizace projektu: květen - červen 2013

 

Nejrůznějších mezinárodních setkání a seminářů, které se zaměřovaly na romskou mládež, tu bylo nespočet. Mění se ale něco v postavení romské mládeže, která trpí stigmatizací ve většině společností v Evropě? I na to se snažil odpovědět mezinárodní seminář, který se konal ve dnech 31. 5 – 1. 6. 2013 v Praze.

 

 
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavním tématem semináře „Mladí Romové v Evropě“ bylo poskytnutí odpovědí na otázku, zda se mění něco v postavení romské mládeže, která trpí stigmatizací ve většině společností v Evropě. Navzdory tomu, že se romská mládež vyrovnává s chudobou a nedostatkem příležitostí hůře než jiní mladí Evropané a jejich přístup k sociálním právům je mnohem obtížnější, vyrostla nová generace mladých Romů, kteří již získali schopnosti a znalosti pro aktivní účast na veřejném životě a nyní působí v nejrůznějších mezinárodních a národních institucích a organizacích. Jedním z cílů semináře byl dát také prostor těmto osobnostem, prezentovat jejich práci dalším mladým členům romské komunity a tím je motivovat k aktivnímu občanství. Mladí Romové vyjádřily svůj názor o potřebě větší míře implementace romského mládežnického akčního plánu, který chápou jako dobrý nástroj pro integraci romské mládeže.

 

 

VIDEOVZKAZ
 
LÍVIA JARÓKA
POSLANKYNĚ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

 

 

 

 

 

PROGRAM
Mezi diskutovanými tématy semináře byly historie a vývoj hnutí romské mládeže, zkušenosti a účast mladých Romů na evropské úrovni nebo reflexe na vznik politických dokumentů týkajících se romské mládeže. Přednášejícími řečníky byli významní mladí romští aktivisté, kteří působí v rozhodujících orgánech na mezinárodní úrovni.

PROGRAM SEMINÁŘE

 

 

SEMINÁŘ BYL PODPOŘEN ČESKOU NÁRODNÍ AGENTUROU MLÁDEŽE PROGRAMEM „MLÁDEŽ V AKCI“ A HLAVNÍM MĚSTEM PRAHA