Archiv projektů

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Podpora romských NNO v Bosně a Hercegovině

realizace: září - prosinec 2013

Slovo 21 spolu s dalšími organizacemi podporovalo nevládní organizace v Bosně a Hercegovině, které se zaměřují stejně tak na práci s romskou komunitou.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Romové nejen že tvoří v Bosně a Hercegovině nejpočetnější národnostní menšinu, ale jsou také nejvíce ohroženi porušováním občanských, politických i ekonomických a sociálních práv, díky čemuž získali statut občanů „druhé třídy“. A právě proto Slovo 21, které má víceletou zkušenost v implementaci projektů zacílených na posílení a zlepšování postavení Romů v Česku, se rozhodlo spolu s dalšími organizacemi podpořit činnost nevládních organizací v Bosně a Hercegovině, které se zaměřují stejně tak na práci s romskou komunitou.

 

SITUACE V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ
Diskriminace Romů v oblasti práva na vzdělávání, zaměstnávání, zdravotní a sociální péči vyvolává ve většinové společnosti sociální vyloučení. Stejně jako v jiných státech světa se i Bosna a Hercegovina potýká s nízkou úrovní vzdělání Romů, a tím se zvyšuje i dopad na zaměstnávání a lepší životní standart. Romové patří do skupiny nejchudších obyvatel a čím dál více se propadají na okraj společnosti. Je tedy až alarmující, v jaké situaci se nacházejí Romové v této zemi. Téměř 99 % Romů je nezaměstnaných, více než 60 % nemá zdravotní pojištění a pouze 28–30 % romských dětí je zapojených do běžného vzdělávacího procesu.

 

CO SE POVEDLO
zorganizovat kulatý stůl, kterého se zúčastnilo 47 účastníků - představitelů NNO z Bosny a Hercegoviny, nevládních organizací z ČR, zástupci vládních institucí z ČR a Bonsy a Hercegoviny, velvyslanec ČR v Bosně a Hercegovině a představitelé EU – Zastupitelství v Bosně a Hercegovině a Ředitelství pro evropské integrace

kulatý stůl se konal ve dnech 24. – 25. října 2013 v Sarajevu - program

spolupráce s nevládními romskými organizacemi v Bosně a Hercegovině bude pokračovat i po skončení projektu, bude poskytnutá přímá konsultace a pomoc např. při psaní projektů, vyhledávání potencionálních donorů a partnerských organizacíPROJEKT BYL PODPOŘEN Z PROSTŘEDKŮ MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR

 

A REALIZOVÁN VE SPOLUPRÁCI S ROMSKOU NEVLÁDNÍ ORGANIZACÍ KALI SARA – ROMSKÝ INFORMAČNÍ CENTRUM Z SARAJEVA. 

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.