Podpora romských NNO v Bosně a Hercegovině

realizace: září - prosinec 2013

Slovo 21 spolu s dalšími organizacemi podporovalo nevládní organizace v Bosně a Hercegovině, které se zaměřují stejně tak na práci s romskou komunitou.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Romové nejen že tvoří v Bosně a Hercegovině nejpočetnější národnostní menšinu, ale jsou také nejvíce ohroženi porušováním občanských, politických i ekonomických a sociálních práv, díky čemuž získali statut občanů „druhé třídy“. A právě proto Slovo 21, které má víceletou zkušenost v implementaci projektů zacílených na posílení a zlepšování postavení Romů v Česku, se rozhodlo spolu s dalšími organizacemi podpořit činnost nevládních organizací v Bosně a Hercegovině, které se zaměřují stejně tak na práci s romskou komunitou.

 

SITUACE V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ
Diskriminace Romů v oblasti práva na vzdělávání, zaměstnávání, zdravotní a sociální péči vyvolává ve většinové společnosti sociální vyloučení. Stejně jako v jiných státech světa se i Bosna a Hercegovina potýká s nízkou úrovní vzdělání Romů, a tím se zvyšuje i dopad na zaměstnávání a lepší životní standart. Romové patří do skupiny nejchudších obyvatel a čím dál více se propadají na okraj společnosti. Je tedy až alarmující, v jaké situaci se nacházejí Romové v této zemi. Téměř 99 % Romů je nezaměstnaných, více než 60 % nemá zdravotní pojištění a pouze 28–30 % romských dětí je zapojených do běžného vzdělávacího procesu.

 

CO SE POVEDLO
zorganizovat kulatý stůl, kterého se zúčastnilo 47 účastníků - představitelů NNO z Bosny a Hercegoviny, nevládních organizací z ČR, zástupci vládních institucí z ČR a Bonsy a Hercegoviny, velvyslanec ČR v Bosně a Hercegovině a představitelé EU – Zastupitelství v Bosně a Hercegovině a Ředitelství pro evropské integrace

kulatý stůl se konal ve dnech 24. – 25. října 2013 v Sarajevu - program

spolupráce s nevládními romskými organizacemi v Bosně a Hercegovině bude pokračovat i po skončení projektu, bude poskytnutá přímá konsultace a pomoc např. při psaní projektů, vyhledávání potencionálních donorů a partnerských organizacíPROJEKT BYL PODPOŘEN Z PROSTŘEDKŮ MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR

 

A REALIZOVÁN VE SPOLUPRÁCI S ROMSKOU NEVLÁDNÍ ORGANIZACÍ KALI SARA – ROMSKÝ INFORMAČNÍ CENTRUM Z SARAJEVA.