Archiv projektů

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Dža dureder 2015

realizace: leden – prosinec 2015


Projekt Dža dureder se zabýval přípravou a doučováním romských středoškolských studentů na přijímací zkoušky na vysoké školy.

 

Základní informace

dza-dureder-letak

Projekt Dža dureder (Pokračuj) navazoval na úspěšné projekty zaměřené na přípravu romských středoškolských studentů na přijímací zkoušky na vysoké školy. Cílem projektu bylo, aby mladí Romové úspěšně dokončili studium na střední škole maturitní zkouškou a dále ve studiích pokračovali na vysoké škole. Roční projekt byl pro studenty z Prahy, Středočeského, Moravskoslezského, Ústeckého a Plzeňského kraje.

 

Úspěšnost našich kurzů

Slovo 21 již dlouhodobě připravuje romskou mládež k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy. Z přípravných kurzů, které byly od roku 2004 součástí různých projektů - například Sikhľuv odiader - Uč se dál, Dža dureder - Pokračuj nebo Můžeme jít dál - se za celou dobu rozhodlo podat přihlášku na vysokou školu 251 romských studentů, z toho 143 mladých lidí se na vysněnou fakultu dostalo.


Pro koho byl projekt určen

studenti středních škol
absolventi středních škol do 26 let
studenti z Prahy, Středočeského, Moravskoslezského, Ústeckého a Plzeňského kraje 

 

 

PROFILY ABSOLVENTŮ NAŠICH PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ

 
                        shape square STUDUJÍ NA PRESTIŽNÍCH UNIVERZITÁCH
                        shape square JSOU ÚSPĚŠNÍ VE SVÉM OBORU
                        shape square JSOU HRDÍ NA TO, ŽE JSOU ROMOVÉ

 

 

 

 Naše konkrétní aktivity v rámci projektu

příprava úspěšných romských studentů maturitních oborů k přijímacím zkouškám na vysokou školu
prevence předčasného ukončování studia na střední škole
doučování nejrůznějších předmětů podle potřeby studentů
pomoc studentům s výběrem vysokoškolského oboru


Závěrečná zpráva projektu Dža dureder

Název projektu: Dža dureder – Pokračuj
Realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Projekt podpořil celkem 40 romských středoškoláků.

dza dureder ilustracniCílovou skupinou byli romští studenti maturitních oborů 1. – 5. ročníku SŠ denního a dálkového studia do 26 let z Moravskoslezského, Ústeckého, Plzeňského, Jihočeského kraje a Prahy.

Projekt pokryl 2. pololetí školního roku 2014/2015 (leden 2015 – červen 2015). V tomto pololetí se přihlásilo do projektu celkem 26 studentů z nichž 25 navštěvovalo kurzy doučování a přípravy na přijímací zkoušky na VŠ/VOŠ.

Studenti se nejčastěji doučovali z matematiky a anglického jazyka. Individuálním doučováním problematických předmětů pomohl projekt studentům překonat úskalí, na která naráželi, úspěšně dokončit ročník a postoupit do dalšího ročníku. Z 25 studentů postoupilo do vyššího ročníku 23 studentů. Ze 4 studentů, kteří maturovali v 2. pololetí, 4 složili maturitní zkoušku. Z těchto 4 studentů se na VŠ/VOŠ přihlásil 1 student, který byl přijat na VOŠ v Děčíně, obor stavitelské inženýrství.

Projekt pokryl částečně 1. pololetí školního roku 2015/2016 (září 2015 – prosinec 2015). Do projektu se během tohoto pololetí přihlásilo dalších 15 romských středoškoláků, kterým bylo poskytnuto individuální doučování z předmětů, které jim nejvíce činily obtíže. Jednalo se zejména o doučování matematiky, anglického jazyka, ale také ekonomiky a účetnictví, španělského jazyka a francouzského jazyka. Celkem navštěvovalo v 1. pololetí školního roku 2015/2016 32 studentů z nichž 7 studentů bude v květnu 2016 maturovat. Studentům 4. ročníků jsme poskytli poradenství s výběrem VŠ/VOŚ a oborů.

 

Projekt v číslech

  • Celkem 40 studentů se účastnilo kurzů doučování nebo přípravných kurzů.
  • Celkem proběhlo 32 kurzů.
  • Celkem doučovalo 20 lektorů.
  • Celkem se zapojilo 5 krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Plzeňský, Jihočeský a Praha) v 9 městech (Ostrava, Bruntál, Trmice, Plzeň, Stříbro, Rokycany, Písek, České Budějovice, Praha).

 

 PROJEKT BYL PODPOŘEN Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT NA PODPORU INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY V ROCE 2015

 

 Aktualizováno: 11. 2. 2016

 

 

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.