Dža dureder 2015

realizace: leden – prosinec 2015


Projekt Dža dureder se zabýval přípravou a doučováním romských středoškolských studentů na přijímací zkoušky na vysoké školy.

 

Základní informace

dza-dureder-letak

Projekt Dža dureder (Pokračuj) navazoval na úspěšné projekty zaměřené na přípravu romských středoškolských studentů na přijímací zkoušky na vysoké školy. Cílem projektu bylo, aby mladí Romové úspěšně dokončili studium na střední škole maturitní zkouškou a dále ve studiích pokračovali na vysoké škole. Roční projekt byl pro studenty z Prahy, Středočeského, Moravskoslezského, Ústeckého a Plzeňského kraje.

 

Úspěšnost našich kurzů

Slovo 21 již dlouhodobě připravuje romskou mládež k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy. Z přípravných kurzů, které byly od roku 2004 součástí různých projektů - například Sikhľuv odiader - Uč se dál, Dža dureder - Pokračuj nebo Můžeme jít dál - se za celou dobu rozhodlo podat přihlášku na vysokou školu 251 romských studentů, z toho 143 mladých lidí se na vysněnou fakultu dostalo.


Pro koho byl projekt určen

studenti středních škol
absolventi středních škol do 26 let
studenti z Prahy, Středočeského, Moravskoslezského, Ústeckého a Plzeňského kraje 

 

 

PROFILY ABSOLVENTŮ NAŠICH PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ

 
                        shape square STUDUJÍ NA PRESTIŽNÍCH UNIVERZITÁCH
                        shape square JSOU ÚSPĚŠNÍ VE SVÉM OBORU
                        shape square JSOU HRDÍ NA TO, ŽE JSOU ROMOVÉ

 

 

 

 Naše konkrétní aktivity v rámci projektu

příprava úspěšných romských studentů maturitních oborů k přijímacím zkouškám na vysokou školu
prevence předčasného ukončování studia na střední škole
doučování nejrůznějších předmětů podle potřeby studentů
pomoc studentům s výběrem vysokoškolského oboru


Závěrečná zpráva projektu Dža dureder

Název projektu: Dža dureder – Pokračuj
Realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Projekt podpořil celkem 40 romských středoškoláků.

dza dureder ilustracniCílovou skupinou byli romští studenti maturitních oborů 1. – 5. ročníku SŠ denního a dálkového studia do 26 let z Moravskoslezského, Ústeckého, Plzeňského, Jihočeského kraje a Prahy.

Projekt pokryl 2. pololetí školního roku 2014/2015 (leden 2015 – červen 2015). V tomto pololetí se přihlásilo do projektu celkem 26 studentů z nichž 25 navštěvovalo kurzy doučování a přípravy na přijímací zkoušky na VŠ/VOŠ.

Studenti se nejčastěji doučovali z matematiky a anglického jazyka. Individuálním doučováním problematických předmětů pomohl projekt studentům překonat úskalí, na která naráželi, úspěšně dokončit ročník a postoupit do dalšího ročníku. Z 25 studentů postoupilo do vyššího ročníku 23 studentů. Ze 4 studentů, kteří maturovali v 2. pololetí, 4 složili maturitní zkoušku. Z těchto 4 studentů se na VŠ/VOŠ přihlásil 1 student, který byl přijat na VOŠ v Děčíně, obor stavitelské inženýrství.

Projekt pokryl částečně 1. pololetí školního roku 2015/2016 (září 2015 – prosinec 2015). Do projektu se během tohoto pololetí přihlásilo dalších 15 romských středoškoláků, kterým bylo poskytnuto individuální doučování z předmětů, které jim nejvíce činily obtíže. Jednalo se zejména o doučování matematiky, anglického jazyka, ale také ekonomiky a účetnictví, španělského jazyka a francouzského jazyka. Celkem navštěvovalo v 1. pololetí školního roku 2015/2016 32 studentů z nichž 7 studentů bude v květnu 2016 maturovat. Studentům 4. ročníků jsme poskytli poradenství s výběrem VŠ/VOŚ a oborů.

 

Projekt v číslech

 

 PROJEKT BYL PODPOŘEN Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT NA PODPORU INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY V ROCE 2015

 

 Aktualizováno: 11. 2. 2016