Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy leden 2016 – prosinec 2016

Cílem projektu je posílit interkulturní kompetence, komunikační dovednosti a odbornou připravenost pracovníků Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a dalších pracovníků veřejné správy, samosprávy a institucí. Prostřednictvím speciálních školení se snaží u zaměstnancům zajistit využitelnost získaných informací ve výkonu práce se státními příslušníky ze třetích zemí. Po absolvování školení se zlepší zlepšení jejich komunikační dovednosti s ohledem především na interkulturní komunikaci a tím pádem zvýšení efektivity jejich práce.

 

 

Přípravy a realizaci těchto kurzů zajišťují zkušení experti a lektoři, kteří mají již dlouhodobou praxi v oblasti interkulturní komunikace, migrace, tlumočení a sociologie (Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Iveta Němečková, Mgr. Shumran Hafoudh, Mgr. Jana Bilíková a další). Mezi lektory jsou také zástupci cizinců, kteří mají osobní zkušenost s komunikací s úřady v oblasti interkulturních kompetencí.

 

Součástí projektu je dotazníkové šetření, ve kterém účastníci jednotlivých školení odpovídají na otázky týkající se průběhu školení a užitečnosti získaných informací. Výsledky budou zpracovány experty projektu a zahrnuty do Evaluační zprávy.

 

Ze zpětných vazeb účastníků vyplívá, že je nejvíce zaujal blok Křeslo pro hosta a přáli by si i více hostů nebo více času věnovat tomuto bloku. Většina účastníků uvádí, že jim tento kurz pomůže lépe pochopit jinou mentalitu, že se budou více snažit nebít zaujatí a zbavit se předsudků. Všichni účastníci kurz hodnotí jako užitečný a dobře organizačně zajištěn.

 

šKOLENÍ NOVÝCH LEKTORŮ

 

Ve dnech 26. března a 2. dubna proběhlo školení nových lektorů.

 

Program školení obsahoval následující témata: lektorské dovednosti, interkulturní odlišnosti, terminologii, stereotypy a předsudky, koncept strachu a potřeb, výklad a řízení hovorů a diskuzí, metody práce, role tlumočníků a překladatelů, příprava lektorského vystoupení, výstupy lektorů a reflexe výstupů.

 

Celkem bylo proškoleno 5 osob.

 

 

Pro pracovníky OAMP jsou připraveny dva semináře:

První je úvodní a zabývá se vhledem do teorie komunikace, interkulturních rozdílů, problematiky migrace. Obsahuje několik interaktivních cvičení, v rámci nichž si účastníci mohou vyzkoušet různé pohledy na migraci, techniky a kreativně se zapojit do procesu vylepšování svých pracovních podmínek. Součástí programu je oblíbené křeslo pro hosta, které umožňuje osobní prezentaci specifik dané kultury či komunity a interaktivní diskuzi. Druhý seminář pracuje s již nabytými teoretickými znalostmi, prohlubuje především téma komunikace a skrze modelové situace velmi efektivně pomáhá účastníkům lépe pracovat s typickými situacemi, do nichž se ve své práci dostávají (komunikace s „mlčícím“ klientem, s tlumočníkem, stresové situace apod.). Součástí je také prezentace pomocných nástrojů

 

FOTOGALERIE ZE ŠKOLENÍ

Křeslo pro host...
Interaktivní hr...
Migrace - Skupi...
Příběh Leila - ...
Křeslo pro host...
Kulturní rozdíl...
Integrační potř...
Úvod - lektoruj...
Celá skupina
Aktivita ve sku...
Školení nových ...
Školení nových ...
Školení nových ...
Školení nových ...
Školení nových ...
Flipcharty z té...
Video Ostrov - ...
Komunikacni tec...
Křeslo pro host...
Nácvik situací ...

VÝSTUPY

V roce 2016 jsme realizovali dohromady 10 školení pro pracovníky OAMP (z toho 6 úvodních a 4 navazující). V úvodním školení jsme letos proškolili 65 osob a v navazujícím 43 osob. Dle zpětných vazeb se nejvíce účast na úvodním typu školení projeví v práci při komunikaci s cizincem a tlumočníkem. Pracovníci budou více naslouchat, udržovat oční kontakt, buodu mít větší porozumění, vcítí se více do pozice klienta a využijí nonverbální komunikaci. Nejvíce inspirativní část programu byla pro ně část s hostem cizincem, práce s tlumočníkem a teorie komunikace. Účastníci považovali trénink modelových scének za náročný, ale většina účastníků by na školení nic neměnila. Dále na navazujícím školení ocenili informace ke komunikačním technikám. V roce 2017 plánujeme se školením pracovníků OAMP pokračovat.

 

 

KONTAKT

V případě, že máte zájem o bližší informace, kontaktujte prosím koordinátorku projektu Ing. Denisu Horváthovou na tel. čísle 222 511 434 nebo na e-mailové adrese  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  (do předmětu napsat "Školení OAMP").

 

oamp letak 2016 2 small

 

„Efektivní komunikace je základem každého soužití,“ říká Ing. Denisa Horváthová, koordinátorka projektu Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy. Hlavním cílem projektu je zlepšit komunikaci mezi pracovníky veřejné správy a cizinci žijící v ČR.

denisa horvathovaKdo má nejvíce o školení zájem? A kolik účastníků již školením prošlo?

Tento projekt funguje od roku 2011. Školení je určené pracovníkům, kteří při své práci komunikují s cizinci. Ze začátku jsme školili pouze pracovníky Odboru azylové a migrační politiky, kteří jsou dennodenně v kontaktu s cizinci. Minulý rok jsme také začali školení nabízet úředníkům, pedagogům, policistům a dalším pracovníkům veřejné správy. Primárně školení realizujeme pro již zmíněný OAMP, jelikož odbor patří mezi první instituce, s nimiž cizinci přichází po příjezdu do ČR do styku a je důležité, aby komunikace proběhla oboustranně bez šumu a konfliktů. Vyhneme se tak následným potížím. Doposud školením prošlo více než 400 pracovníků. V případě, že má někdo z veřejné správy o školení zájem, může nás kontaktovat na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Co vše v rámci školení nabízíte?

Účastníci na školení obdrží informace k teorii kultur, teorii komunikace. Následně mají možnost si získané poznatky vyzkoušet na modelových situacích z praxe. V rámci školení také přichází lektor - cizinec žijící v CŘ, který představuje konkrétní kulturu a její specifika. Díky tomu zprostředkujeme jiný kontakt s cizincem, než mají za přepážkou, v přátelském prostředí s prostorem pro dotazy. Absolvent školení by měl následně umět lépe komunikovat a řešit dané pracovní situace s cizinci.

Co nejvíce účastníky zajímá, na co se nejvíce informují?

Zajímají je důvody migrace a specifika různých kultur. Chtějí se dozvědět, jak komunikovat s konfliktním klientem a jak předcházet případným nedorozuměním.

Myslíte si, že účastníci školení zavedou nové poznatky o cizincích do praxe?

Myslím si, že ano. V rámci projektu provádíme také navazující školení pro účastníky, kteří prošli již úvodním školením. Z úvodního školení si toho většinou dost pamatují. Jejich přistup k cizincům, je po absolvování školení jiný - mají větší pochopení.

Máte od účastníků zpětnou vazbu?

V drtivé většině se účastníkům školení libí, připadá jim přínosné. Projekt má smysl a význam pro celou společnost, což považujeme za důležité.

 

 

Křeslo pro hosta

V rámci školení pracovníků odboru azylové a migrační politiky máme blok Křeslo pro hosta, kam zveme cizince žijící v ČR. Host přiblíží specifika vybrané menšiny jako příklad interkulturní komunikace, situaci dané menšiny v ČR, s jakými potřebami nově příchozích z dané země lze počítat. V rámci bloku je možné se ptát hosta na konkrétní situaci imigrantů z jeho země v ČR. Smyslem tohoto bloku je bourat stereotypy, ty totiž ovlivňují jejich práci.

 „Vidím smysl v setkávání pracovníků veřejné správy s cizinci žijícími v ČR - jakožto s lidmi z jiného kulturního prostředí,“ říká Del Kanými z Afgánistánu

IMG 6242Proč jste se rozhodl do projektu zapojit?

Myslím si, že tato činnost přinese objektivní pohled pro vytváření relevantního názoru pracovníků ve veřejné správě na cizince žijící v ČR.

Má podle Vás školení pracovníků odboru azylové a migrační politiky smysl?

Ano, je to zásadní a velmi důležitý přínos pro jejich vědomí, znalost problému přinese určité empatie. 

Jaký je Váš názor na přístup veřejné správy k menšinám žijícím v ČR?

Prosadit se v majoritní společnosti je velice těžké.  Jsou sice zákony chránící menšiny, ale lidé a represivní orgány dělají něco jiného. Je to oboustranný problém.   

Jaká je Vaše osobní zkušenost s veřejnou správou?

Má zkušenost, jakožto cizince žijícího v ČR není moc dobrá. Spravedlnost je těžko dosažitelná a právo už vůbec ne. Přesto, že mám českou příslušnost, tak jsem zde bran stále jako cizinec a ne jako rovnocenný občan.

Myslíte si, že účastníci školení zavedou do praxe něco ze setkání s Vámi?

Minimálně budou mít reálnou představu o cizincích žijících v České republice. Také budou znát určité věci, které jsou jiné než na co jsou zvyklý. 

 

 

 

 TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

vnitro logo univerzal

 

Aktualizováno 10. 1. 2017