Články online

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt (statistický přehled)

Již od roku 2008 platí pro cizince, kteří chtějí získat trvalý pobyt v České republice, povinnost prokázat znalost českého jazyka minimálně na úrovni A1. Toto pravidlo až na několik výjimek platí pro všechny občany třetích zemí (tedy mimo Evropskou unii, Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko). Z toho logicky plyne, že občané EU a čtyř zmíněných zemí, kteří požádají o povolení k trvalému pobytu, nemusí skládat zkoušku z českého jazyka ani jinak dokládat znalost češtiny. Další početnou kategorií cizinců ze třetích zemí, na které se tato povinnost nevztahuje, jsou žadatelé o trvalý pobyt, kteří minimálně jeden rok studovali základní, střední nebo vysokou školu v českém jazyce. Další kategorie cizinců, jimž se účast na zkoušce promíjí, jsou uvedeny v zákoně o pobytu cizinců a na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Číst dál...

Setkání národů vyvrcholilo společným tancem pro naši planetu

Sedmý ročník Setkání národů, který ve středu 13. 11. 2019 přilákal do hradeckého Adalbertina stovky návštěvníků, apeloval na potřebu chránit naši společnou planetu. Národní tanec, hudbu, umění i kuchyni na něm tentokrát v ekologickém duchu představilo 25 zemí.

Číst dál...

Předsudky očima národů

 

Určité předsudky vůči jiným národům se najdou všude. Můj česko-syrský původ a časté cestování mi ovšem dalo příležitost prozkoumat je z nečekaných úhlů. Co si Češi myslí o arabském světě je celkem známo, ale má česká babička mi to pomohla zasadit do historického kontextu. Za jejího mládí ještě neměli Padesát odstínů šedi, a tak kolegyně v práci uspokojovaly své sado-maso fantazie hlasitým předčítáním příšerných románků, v kterých většinou zlý, tmavý a neuvěřitelně bohatý (a pravděpodobně i sexy) Arab unese blonďatou křesťanskou pannu do svého harému, kde ji nechá pro své potěšení mučit. S podobným tématem se setkal po čtvrt století i můj syrský otec, který přijel do Prahy studovat medicínu. Kolegyně se mu po letech svěřila, jak jí rodiče málem zakázali studovat, když zjistili, že má spolužáka Araba. Prý měli strach, že by ji mohl unést do svého harému. Myšleno smrtelně vážně. V sedmdesátých letech dvacátého století.

Číst dál...

Nad Prahou po roce opět vyšel půlměsíc

Na obloze vyšel ten skutečný a ve velkém sále Černínského paláce, neboť právě tam se konalo 5. listopadu 2019 slavnostní zahájení 11. ročníku festivalu kultur Blízkého východu Nad Prahou půlměsíc, ten v přeneseném slova smyslu symbolizující toleranci, porozumění a sblížení s bohatstvím orientálních kultur.

Číst dál...

Kniha poesie Marwana Asolaimana - Neumím češky

Text: Goranka Oljača

V Divadle Karla Hackera představil Marwan Asolaiman svoji sbírku básní s víceznačným názvem, Neumím češky. Během křtu knihy vystoupila řada hostů: básníci, hudebníci a přátelé, kteří sestavili mosaiku rozmanitých autorových aktivit.

Číst dál...

„Jestli chcete vědět, kdo jsem, běžte za mojí ženou,“ prohlašuje knihovník původem z Burkina Fasa

Text a foto: Markéta Skočovská

„Úřední dopisy mi na moje pravé jméno Adama Zizien chodí s oslovením „Vážená paní“, takže se Čechům radši představuji jako Adam“. Afričan za přepážkou knihovny Technické univerzity v Liberci prý často mate studenty, kteří si myslí, že jde o jejich spolužáka. Adam přitom na stejném místě pracuje už dvacet čtyři let, společně se svou manželkou Martou. Z vesnice bez elektřiny v západoafrickém státě Burkina Fasu se klikatými cestami dostal až na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudoval právě knihovnictví a informační studia.

Číst dál...

Jak informují o migraci média?

Text: Varianty – Program migrace

Jak informovala česká média o tématu migrace více než tři roky po vypuknutí tzv. uprchlické krize? To zjišťoval výzkum pro Program migrace Člověka v tísni, který zpracoval tým analytiků vedených sociologem Pavlem Pospěchem z Masarykovy univerzity Brno. Součástí výzkumu, provedeného také na Slovensku a v Estonsku, byly také rozhovory s redaktory odkrývající pozadí a kontext vzniku zpravodajství.

Číst dál...

Invalidovna hostila festival RefuFest

Text a foto: Rena Horvátová

Ke konci října si mohli návštěvníci užít už čtrnáctý ročník festivalu RefuFest, který se tradičně věnuje zejména tématu uprchlictví. V pražské Invalidovně si návštěvníci mohli nejen vychutnat dobroty z různých koutů země, zaposlouchat se do líbivé hudby, ale také se více dozvědět o tématu klimatických změn.

Číst dál...

Integrační centra oslavila 10 let existence

Text a foto: SUZ

U příležitosti desetiletého výročí fungování Center pro integraci cizinců připravilo ministerstvo vnitra 16. října konferenci za účasti zástupců Správy uprchlických zařízení (SUZ), jakožto provozovatele center v deseti krajích ČR, představitelů integračních center z dalších čtyř krajů republiky, zástupců krajů, obcí a dalších subjektů zainteresovaných do integrace legálně zde žijících a pracujících cizinců. V budově ministerstva na pražské Letné byla rovněž zahájena výstava představující práci center za uplynulé desetiletí.

Číst dál...

Festival Banán Fest se letos konal po čtvrté

Text: Goranka Oljača

Multižánrový festival s názvem Banán Fest přibližující Čechům život mladých Čechovietnamců v ČR se letos konal po čtvrté. Pražský Kampus Hybernská, kde se konal s cílem „oslavovat vietnamskou kulturu a česko-vietnamské vztahy“, přilákal publikum ze všech generací a různých národností.

Číst dál...

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.