Oslava mexického svátku Dne mrtvých na pražské Letné

Již po jedenácté pražská Stromovka propůjčila své poetické kulisy oslavě asi nejznámějšího mexického svátku Dnu mrtvých (Día de los muertos). Mexické Dušičky jsou opravdu unikátním a v Mexiku velkolepě slaveným svátkem, o poznání barevnějším, hlučnějším a veselejším, než jak jsme na spíše pietní akt zvyklí v Čechách.

Během dvou dnů se mohou lidé znovu setkat s blízkými zesnulými, kterým cestu do domu ukazují oranžové květy afrikánů. Domácí oltáře jsou plné fotek a obětin, aby se návštěvníci měli opravdu úctyhodně a zavítali mezi nás. Peče se chléb pro mrtvé, doutná pryskyřice.

Národní svátek Mexika je zapsaný na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO a má hluboké kořeny. Integruje v sobě prvky prehispánských kultur a evropské katolické tradice, kterou s sebou přinesli Španělé. Podobná synkreze probíhá i v Praze, kde umělci spjatí s divadlem Alfred ve dvoře a Mexičané žijící v Praze založili tuto novodobou tradici jako příležitost setkání se svými diváky i se svými sousedy.

„Oslava v Praze je velmi odlišná od toho, jak probíhá tento svátek v Mexiku. Tam má více rodinný a komunitní charakter, přípravy zde probíhají celý týden, děti vyrábí oltáře ve škole. Tady v Praze má akce spíše kulturní rozměr,“ popisuje mexická umělkyně a spoluorganizátorka akce Cristina Maldonado. Za více než deset let se tato akce stala pro Pražany oblíbenou alternativou, jak přistoupit k oslavě Dušiček a možná se i inspirovat pojetím smrti v jiné kultuře.

Během odpoledne mohli návštěvníci Stromovky zhlédnout mexický rituální tanec, hudební vystoupení nebo si poslechnout komentovanou prohlídku oltářů. Pro děti byly připraveny tematické workshopy a divadelní představení souboru Toy Machine. A nechyběly ani mexické pochutiny jako tamales nebo tacos, tequila či již zmíněný pan de muerto. Celou oslavu tradičně zakončil dětský lampionový průvod v divadelním provedení s kapelou. I když počasí v Čechách nedovoluje slavit v parku celou noc tak jako tomu bývá prvního a druhého listo‐ padu v Mexiku, za rok si návštěvníci opět najdou cestu na Psí louku.

„Pro mexickou komunitu se jedná o velmi důležitou akci, je to v podstatě jediná příležitost, kdy se během roku můžeme všichni setkat – tedy pominu‐li oslavy Dne nezávislosti, které pořádá mexická ambasáda. Toto je naopak spontánní akce, která vznikla zezdola. Otevírá se prostor pro činnosti, pro které jindy není místo – společně vařit, organizovat, mluvit s lidmi španělsky. Je to jako přijít domů,“ uzavírá Maldonado.

 

Celé číslo 04/2016 najdete ke stažení zde.