Rodina Odvedle již potřinácté

Tento integrační projekt  spojuje české rodiny s rodinami cizinců z třetích zemí jedním z nejpřirozenějších způsobů – společným stolováním. Poslední listopadovou neděli – 27. listopadu, ve 13 hodin se v celé České republice sešlo 108 rodin českých a rodin cizinců z třetích zemí.

Tento integrační projekt, pod názvem Rodina Odvedle, pořáda nezisková organizace Slovo 21, z. s., již potřinácté.

Společná nedělní setkání proběhla vždy mezi dvojicí rodin, kdy jedna z rodin u sebe doma připravila oběd, na který pozvala druhou rodinu, a sehrála tak roli hostitele. V rámci projektu Rodina Odvedle měli účastníci nevšedních obědů možnost ochutnat tradiční speciality, popovídat si o kultuře, tradicích, životě, ale především mohli navázat kontakty.  Projekt se ukázal nejen u nás, ale i v zahraničí jako efektivní a nevšední nástroj k integraci cizinců. 

„Rodina Odvedle funguje v Česku od roku 2004, od té doby usedlo ke společným obědům 1 392 českých rodin a rodin cizinců z třetích zemí, což představuje kolem pěti a půl tisíce lidí a z toho více než polovina se od té doby stále navštěvuje. Cílem netradičních obědů je zlepšenívztahů mezi majoritní společností a cizinci,budování multikulturní společnosti a vzájemné pochopení odlišných kultur,“ uvedla Jelena Silajdžić, ředitelka organizace Slovo 21, z. s.  

Do projektu se zapojila i rodina z Vietnamu. „Rodina Odvedle nás zaujala, máme rádi takové multikulturní akce, a tak jsme si mysleli, že by nás setkání mohlo obohatit,“ říká Tran Thi Hu Huong. Rodina hostila ve své domácnosti Markétu Ježkovou a Ladislava Bartu. „Jídlo i společnost byla skvělá, ihned jsme si vyměnili kontakty, na Facebooku se z nás stali přátelé a své hostitele jsme pozvali k nám domů na svíčkovou,“ přibližuje své dojmy ze setkání Markéta. Během setkání se hodně hovořilo o Vietnamu, o zvycích a zajímavostech z této země. „Jsem překvapená, dozvěděla jsem se od hostitelů, že ve Vietnamu se nedědí příjmení po rodičích, ani se nevyžení. Rodiče svému dítěti vymyslí jméno, které má nějaký význam, a to mu zůstane až do smrti, což znamená, že v rodině nemá nikdo stejné jméno a příjmení a to považuji za velice zajímavé,“ dodává Markéta

Projekt Rodina Odvedle neprobíhá pouze v České republice. „Od roku 2012 se nám podařilo projekt rozšířit i do zahraničí. Setkání probíhála v Portugalsku, Španělsku, Itálii, na Maltě, Slovensku, v Maďarsku, Belgii i na Kapverdských ostrovech. Naše myšlenka putuje i napříč hranicemi jako efektivní a nevšední nástroj k integraci cizinců,“ vysvětluje Ljiljana Batovanja, koordinátorka projektu.

 

Text a foto: Soňa Kalejová

 

Celé číslo bulletinu Slovo 04/2016 najdete ke stažení zde.