Odstupné a další finanční kompenzace při skončení pracovního poměru

Mýty o zaměstnání:
„Když mi ve firmě řeknou, že už pro mě nemají práci, zaměstnavateli jen něco podepíši a jdu…“
Kdy má zaměstnanec nárok na odstupné a kdy na další finanční kompenzace?
Na co si má dát zaměstnanec pozor, aby nárok na odstupné neztratil?
Kdy a jak může skončit pracovní poměr?

 

Přesto, že v poslední době začíná znovu platit ono příslovečné „nejsou lidi“, je možné, že se právě od vašeho zaměstnavatele dozvídáte, že pro vás nebude mít práci. Jak jednoduché je skončit pracovní poměr a jaká jsou v této chvíli vaše práva?

Podle zákona může dojít ke skončení pracovního poměru pouze těmito způsoby:

Ve kterých případech máte nárok na odstupné?

Odstupné se týká případů, kdy:

Další finanční kompenzace

Pokud okamžitě zrušíte pracovní poměr protože:

1. Zaměstnavatel vám nevyplatil mzdu, nebo nějakou její část nejpozději do 15 dnů po datu její splatnosti. Mzda je splatná v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém jste vykonali danou práci. Pokud vám zaměstnavatel nezaplatí mzdu nebo její část do posledního dne měsícenásledujícího po vykonané práci, připočítejte 15 dnů, a 16. den můžete okamžitě zrušit pracovní poměr (písemně s uvedením tohoto důvodu).

2. Máte posudek od závodního lékaře, že nesmíte dál bez ohrožení svého zdraví vykonávat práci, kterou děláte. Tento posudek předáte zaměstnavateli. Zaměstnavatel by vás měl převést na jinou práci, která je pro vás ze zdravotního hlediska vhodná. Pokud to neudělá, máte ze zákona nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (obecně 2 měsíce). V této době již nechodíte do práce, ale pobíráte doma průměrnou mzdu. (Pozor! To je rozdíl oproti výpovědní době, po kterou do práce stále chodíte, nadřízený vám zadává úkoly. Jste-li ve „výpovědi“, máte pouze možnost požádat o určité neplacené volno k hledání nového zaměstnání.)

Příklad: Zaměstnavatel rozhodl o vaší nadbytečnosti. 19. 10. vám předal písemnou výpověď. Výpovědní doba začne běžet od 1. 11. a skončí 31. 12. Během této doby musíte ještě chodit do práce a zaměstnavatel vám zadává práci a platí mzdu. Pokud vám řekne, že už pro vás práci nemá, může vás nechat doma, ale musí vám do 31. 12. platit náhradu mzdy (jedná se o překážky v práci na straně zaměstnavatele).

Jestliže lékařský posudek říká, že nelze dále vykonávat dosavadní práci, protože jste utrpěli pracovní úraz, nebo máte nemoc z povolání, je nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. V lékařském posudku však musí být jednoznačně řečeno, že jako zaměstnanec nemůžete dělat dosavadní práci z výše uvedených důvodů a tento stav musí být trvalý. Nestačí doporučení lékaře k převedení na jinou práci.

Dohoda o skončení pracovního poměru z organizačních důvodů, úřad práce

Na odstupné máte ze zákona nárok, i když z organizačních důvodůskončí pracovní poměr dohodou. Pokud zaměstnavatel musí skončit provoz, uzavřít pobočku, nebo zrušit vaše pracovní místo, pravděpodobně vám „dohodu“ nabídne. Pracovní poměr vám potom skončí dnem, na kterém jste se domluvili. K podpisu dohody vás nemůže nikdo nutit, záleží jen na vás, jestli ji podepíšete, nebo ne. Je velmi důležité, aby v dohodě o rozvázání pracovního poměru bylo uvedeno, že k ní dochází z jednoho z organizačních důvodů. Snáz potom prokážete svůj nárok na odstupné, kdyby bylo potřeba domáhat se nároků soudní cestou.

Odstupné má dokonce vliv i na evidenci na úřadu práce. Úřad práce vám začne vyplácet podporu v nezaměstnanosti po uplynutí tolika měsíců, kolik „měsíců odstupného“ jste dostali zaplaceno. Podpora v nezaměstnanosti bude vyplácena po celou podpůrčí dobu, jen se její výplata „odloží“ (posune v čase). Uvedení organizačních důvodů, a to jak v dohodě, tak ve výpovědi má ještě jeden důležitý účel: zabránit tomu, aby úřad práce označil skončení vašeho pracovního poměru jako bez vážného důvodu. Díky tomu by dokonce byla snížena podpora v nezaměstnanosti! Když bude v dohodě o skončení pracovního poměru uvedena jako důvod jedna z organizačních příčin, máte nejen nárok na odstupné, ale dostanete podporu v nezaměstnanosti nezkrácenou.

Odstupné – organizační důvody – a jeho výše

Výše odstupného se řídí podle let odpracovaných v dané organizaci. 

Odpracované roky

Výše odstupného

méně než 1 rok 

1× průměrný výdělek

alespoň 1 rok a méně než 2 roky

2× průměrný výdělek

alespoň 2 roky

3× průměrný výdělek

Odstupné vám náleží i v případě, že máte pracovní poměr na kratší pracovní úvazek! Minimální možné odstupné definuje zákoník práce, zaměstnavatel má možnost vyplatit odstupné vyšší, pokud to vyplývá z kolektivní smlouvy, nebo z vnitřních předpisů organizace. Z odstupného se neodvádí platby na zdravotní a sociální pojištění, jen daň z příjmu. Zaměstnavatel vám může nabídnout jinou (další) kompenzaci, která není zaručena zákonem. V tom případě mluvíme o tak zvaném odchodném. Odstupné nebo odchodné dostanete s poslední výplatou. Nároku na odstupné se nemůžete vzdát, zákoník práce to zakazuje. Zaměstnavatel vám tyto peníze musí vyplatit vždy, i když se písemně domluvíte, že na odstupném netrváte. 

Michaela Límová, Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., Pernerova 32, Praha 8 – Karlín, tel. 222 360 452, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro řešení pracovně právních otázek se obraťte na kteroukoli poradnu CIC – sociální poradenství nebo Perspektiva, www.cicpraha.org

 

Text: Michaela Límová