Články online

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Hezky česky

Narodila jsem se do smíšeného manželství. Moje maminka je Češka a tatínek je Syřan, který přijel do tehdejšího Československa v sedmdesátých letech studovat – medicínu, jak jinak. Za těch časů přistupovali soudruzi k výuce češtiny pro cizince dost drakonicky. Zavřeni na koleji v Mariánských Lázních se budoucí studenti dřeli jazyk pět až sedm hodin denně. Jejich pozornost v krásném, ale komunisticky šedém městě nic nerozptylovalo.

Můj táta se zpočátku dopustil několika zajímavých přeřeknutí, například když se pokoušel koupit bundu „bez kapusty“, nebo když se dožadoval u zelináře kila „děvčat“ do salátu. Ale s postupem času se naučil mluvit moc dobře. Ono to vlastně tenkrát ani jinak nešlo. Nebyl internet, nebylo satelitní vysílání a nebylo ani moc příležitostí domluvit se světovými jazyky. Cizincům nezbývalo než uzavřít s češtinou příměří, anebo bídně zhynout. Bez kapusty a rozhodně bez děvčat.

Se mnou to bylo jinak. Narodila jsem se v Praze a česky jsem začala mluvit dřív než arabsky. Záhy jsme se ale vrátili do Sýrie a tam jsem také prožila většinu života. Rodiče ovšem nechtěli, abych češtinu zapomněla. Často s námi pobývala i moje česká babička, a protože jsem byla nejstarší dítě v rodině, všichni na mě ještě měli dost času i energie. A tak začala velmi svérázná výuka gramatiky. Maminka upravila vyjmenovaná slova pro snadnější zapamatování do souvislých vět a výsledek byl přinejmenším zajímavý. Tak třeba z vyjmenovaných slov po „m“ se stalo toto pozoruhodné prohlášení: „My jsme si mysleli, že jsme se umyli, ale mýlili jsme se, a tak na sobě máme hmyz, myš a hlemýždě.“ Vlastně jsem se nikdy v gramatice nedostala dál než ke vzorům a pádovým otázkám, ale zvykla jsem si hodně číst. Od pohádek po horory a detektivky. Babička k tomu přihodila ještě sbírku českých klasiků jako je Jirásek nebo Božena Němcová a tyto dost těžkopádné texty doprovodila dramatickým prohlášením: „Když je nebudeš mít přečtené, budeš mezi Čechy za blbce.“ Ukázalo se, že své krajany dost přeceňovala. A já si z toho všeho odnesla jeden důležitý poznatek: Gramatiku se pro běžný život stačí naučit na úrovni šestiletky. Mnohem důležitější je mít jazyk načtený a naposlouchaný. 

Znalost češtiny jsem si tedy udržovala, ale byl to pro mě spíš způsob, jak objevovat další kulturu a těžit z jejích literárních a filmových pokladů. Netušila jsem, že pro mě bude jednou životně důležitá. Když moje rodina musela opustit Sýrii, stal se návrat do Česka samozřejmostí. Pro tátu bylo velmi snadné znovu v Praze zapadnout do starých kolejí. Vystudoval tu a jazyk (psaný i mluvený) pro něj neznamenal překážku. Mohl záhy začít pracovat. Já jsem byla v poněkud složitější situaci. Vystudovala jsem medicínu v Damašku, takže jsem musela skládat náročné aprobační zkoušky. Jejich druhá část probíhá formou ústního pohovoru, takže je pro její úspěšné složení dobrá znalost češtiny nezbytná. Je to i překážka, na které tolik cizinců ztroskotá. Když jsem později sledovala obtíže některých mých známých, znovu jsem si uvědomila, jak obrovskou výhodu mi znalost jazyka poskytuje.

Dnešní doba svádí k tomu, aby se člověk uzavřel do své sociální bubliny. Platí to i pro cizince v Česku. Je snadné přes internet a sociální sítě sledovat zprávy svojí země a její televizní pořady, virtuálním pokecem s krajany nahradit společenský život v nové vlasti a pro styk s okolím používat angličtinu. Ale je to chyba. Bez znalosti jazyka tu může člověk jen přežívat na povrchu, nikoliv žít naplno. Bez znalosti jazyka nikdy nepozná a nepochopí českou duši. A to je věčná škoda.

Koutek Samíry Sibaiové

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.