Články online

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Kampaň na podporu vzájemného soužití cizinců a české společnosti "MEZI SVÝMI"

Integrační centrum Praha, o. p. s., spustilo koncem roku 2016 v Praze kampaň s názvem Mezi svými, která odhalila vztah mezi cizinci a Čechy. Informační kampaň byla primárně zaměřená na českou veřejnost v hlavním městě Praze a sekundárně na celou Českou republiku. Představila několik cizinců a cizinek, jimž se stala novým domovem Praha.

Seznámila diváky s jejich příběhy a s tím, jak probíhalo jejich začlenění do společnosti a jakou roli v něm sehráli Češi. Cílem kampaně byla prezentace dobré praxe Integračního centra Praha (ICP), které svými aktivitami vytváří z Prahy skutečnou metropoli všech, a úspěšnosti procesu integrace, o kterém se v současné době často hovoří v českých médiích.

Kampaň byla rozdělená na dvě části: na video, které se propagovalo hlavně v online prostředí, a portréty s citáty, jež byly rozmístěny po pražských ulicích. Všichni protagonisté kampaně byli reální v Praze žijící cizinci a cizinky. Pro autentičnost ICP nezvolilo možnost profesionálních herců. Výběr hrdinů a hrdinek probíhal jak v ICP, tak na základě doporučení přátel a známých reklamní agentury DDB Prague, která pro ICP kampaň vytvářela.

Hlavním prvkem kampaně byl dvouminutový dokumentární film o životě cizinců a cizinek, prostřednictvím kterého se Pražané dozvěděli, kdo jsou hlavní protagonisté, proč si za domov vybrali právě Prahu a co si o nás, české společnosti, myslí. Film byl natočen režisérem Markem Partyšem, který o problematiku integrace a migrace projevil zájem i v dalších svých projektech. Film v prvních několika vteřinách obsahuje výpověď o negativní zkušenosti protagonistů s českou společností, s níž se setkali. V druhé části filmu se jejich pohled na život a společnost otočí a protagonisté vypráví dobré zkušenosti, které mnohonásobně převažují. Hrdinové kampaně se shodují v tom, že ze strany Čechů převažuje pochopení, vstřícnost a přátelskost.

Kampaň byla realizovaná nejen online, ale i přímo v ulicích hlavního města Prahy. Na 91 reklamních plochách byly začátkem ledna umístěny portréty cizinců a cizinek dlouhodobě žijících v Praze. Jejich tváře s citáty nás seznámily se zkušenostmi, které mají dotyční s Čechy a které vyvrátily stereotypní představy o nás jako o nevlídném, věčně negativním a nepřátelském národu. 

Všechny části kampaně propojuje hashtag #mezisvymi. Mezi svými se v Praze cítí nejen protagonisté kampaně, ale i my, Pražané, jejichž životního prostoru jsou cizinci nedílnou součástí. Ke kampani se navíc může připojit i veřejnost. Stačí přes Instagram pořídit fotku sebe a svých blízkých, na které jsou Češi spolu s cizinci, a připojit hashtag #mezisvymi. Fotka se stane součástí galerie na webu kampaně www.mezisvymi.icpraha.com.

ICP hodnotí kampaň jako velmi úspěšnou – na YouTube kanálu zhlédlo video více jak 83 800 lidí. Při propagaci na sociální síti Facebook zhlédlo video 224 000 uživatelů, ICP obdrželo 1709 reakcí a 274 komentářů, většina z nich byla pozitivní. Medializace kampaně probíhala spíše v lednu na základě portrétů v ulicích. O kampani napsalo HateFree Culture, Aktuálně.cz, zpravodajský web Českého rozhlasu, Refresher či server Mediář, který je zaměřený na média a marketing. V zahraničí si kampaně všimla anglická redakce rozhlasového vysílání Deutsche Welle, která se zaměstnanci provedla rozhovor.

Kampaň byla součástí projektu Praha – metropole všech (PMV) financovaného OAMP MV ČR a s podporou Magistrátu hl. města Prahy. Součástí projektu PMV byla také výuka českého jazyka a realizace dovednostních kurzů, zaměřených na životní události a zjednodušení procesu integrace. Dalšími aktivitami ICP je též odborné poradenství, podpora práce s komunitami cizinců a pořádání integračních akcí, které mají za cíl podporovat vzájemné poznávání a porozumění cizinců a obyvatel Prahy. Aktivity ICP jsou poskytovány bezplatně. 

www.mezisvymi.icpraha.com

www.icpraha.com

Text: Tereza Třísková

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.