Kampaň na podporu vzájemného soužití cizinců a české společnosti "MEZI SVÝMI"

Integrační centrum Praha, o. p. s., spustilo koncem roku 2016 v Praze kampaň s názvem Mezi svými, která odhalila vztah mezi cizinci a Čechy. Informační kampaň byla primárně zaměřená na českou veřejnost v hlavním městě Praze a sekundárně na celou Českou republiku. Představila několik cizinců a cizinek, jimž se stala novým domovem Praha.

Seznámila diváky s jejich příběhy a s tím, jak probíhalo jejich začlenění do společnosti a jakou roli v něm sehráli Češi. Cílem kampaně byla prezentace dobré praxe Integračního centra Praha (ICP), které svými aktivitami vytváří z Prahy skutečnou metropoli všech, a úspěšnosti procesu integrace, o kterém se v současné době často hovoří v českých médiích.

Kampaň byla rozdělená na dvě části: na video, které se propagovalo hlavně v online prostředí, a portréty s citáty, jež byly rozmístěny po pražských ulicích. Všichni protagonisté kampaně byli reální v Praze žijící cizinci a cizinky. Pro autentičnost ICP nezvolilo možnost profesionálních herců. Výběr hrdinů a hrdinek probíhal jak v ICP, tak na základě doporučení přátel a známých reklamní agentury DDB Prague, která pro ICP kampaň vytvářela.

Hlavním prvkem kampaně byl dvouminutový dokumentární film o životě cizinců a cizinek, prostřednictvím kterého se Pražané dozvěděli, kdo jsou hlavní protagonisté, proč si za domov vybrali právě Prahu a co si o nás, české společnosti, myslí. Film byl natočen režisérem Markem Partyšem, který o problematiku integrace a migrace projevil zájem i v dalších svých projektech. Film v prvních několika vteřinách obsahuje výpověď o negativní zkušenosti protagonistů s českou společností, s níž se setkali. V druhé části filmu se jejich pohled na život a společnost otočí a protagonisté vypráví dobré zkušenosti, které mnohonásobně převažují. Hrdinové kampaně se shodují v tom, že ze strany Čechů převažuje pochopení, vstřícnost a přátelskost.

Kampaň byla realizovaná nejen online, ale i přímo v ulicích hlavního města Prahy. Na 91 reklamních plochách byly začátkem ledna umístěny portréty cizinců a cizinek dlouhodobě žijících v Praze. Jejich tváře s citáty nás seznámily se zkušenostmi, které mají dotyční s Čechy a které vyvrátily stereotypní představy o nás jako o nevlídném, věčně negativním a nepřátelském národu. 

Všechny části kampaně propojuje hashtag #mezisvymi. Mezi svými se v Praze cítí nejen protagonisté kampaně, ale i my, Pražané, jejichž životního prostoru jsou cizinci nedílnou součástí. Ke kampani se navíc může připojit i veřejnost. Stačí přes Instagram pořídit fotku sebe a svých blízkých, na které jsou Češi spolu s cizinci, a připojit hashtag #mezisvymi. Fotka se stane součástí galerie na webu kampaně www.mezisvymi.icpraha.com.

ICP hodnotí kampaň jako velmi úspěšnou – na YouTube kanálu zhlédlo video více jak 83 800 lidí. Při propagaci na sociální síti Facebook zhlédlo video 224 000 uživatelů, ICP obdrželo 1709 reakcí a 274 komentářů, většina z nich byla pozitivní. Medializace kampaně probíhala spíše v lednu na základě portrétů v ulicích. O kampani napsalo HateFree Culture, Aktuálně.cz, zpravodajský web Českého rozhlasu, Refresher či server Mediář, který je zaměřený na média a marketing. V zahraničí si kampaně všimla anglická redakce rozhlasového vysílání Deutsche Welle, která se zaměstnanci provedla rozhovor.

Kampaň byla součástí projektu Praha – metropole všech (PMV) financovaného OAMP MV ČR a s podporou Magistrátu hl. města Prahy. Součástí projektu PMV byla také výuka českého jazyka a realizace dovednostních kurzů, zaměřených na životní události a zjednodušení procesu integrace. Dalšími aktivitami ICP je též odborné poradenství, podpora práce s komunitami cizinců a pořádání integračních akcí, které mají za cíl podporovat vzájemné poznávání a porozumění cizinců a obyvatel Prahy. Aktivity ICP jsou poskytovány bezplatně. 

www.mezisvymi.icpraha.com

www.icpraha.com

Text: Tereza Třísková