Články online

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Nikdo nesmí být napadán pro svůj původ

Pan K. našel na omítce svého domu nasprejovaný nápis, který vyzýval celou jeho rodinu k tomu, aby „zmizeli, odkud přišli“. Kdyby chtěl požadavek neznámého útočníka splnit, musel by svou ženu i malou dceru odvézt zpět do rozbombardovaného města ve válkou zničené zemi. Paní H., která trávila v České republice svou dovolenou, si vyslechla ponižující urážky a výhružky jenom proto, že nosí hidžáb. Pan V. už si možná díky napadení nikdy nedá svůj oblíbený šašlik.

Od chvíle, kdy ho propustili z nemocnice, má totiž přísnou dietu. Podle lékaře měl však velké štěstí, že vůbec přežil. Útočník, kterému se nelíbil jeho cizí přízvuk, totiž nůž namířil přímo proti životně důležitým orgánům. 

To jsou některé z příběhů lidí, kteří v nové zemi zažili útoky z nenávisti a obrátili se na organizaci In IUSTITIA nabízející obětem násilí z nenávisti právní i sociální pomoc.

Bránit se má smysl

Pan K. se útočníkem nenechal zastrašit a ve spolupráci s právničkou podal na neznámého pachatele trestní oznámení. Policie sprejera sice nevypátrala, ale pan K. věří, že i díky aktivitě policie, která v okolí domu několikrát hlídkovala, hledala svědky a vyptávala se sousedů, se útok už vícekrát neopakoval. 

„Pokud byl útočníkem někdo z místních, tak jsem mu dal jasně najevo, že si nic takového líbit nenechám,“ vysvětlil pan K. Příčinou nenávisti podle něj jsou předsudky útočníka a jeho strach z neznámého. „Proto jsme se rozhodli, že se seznámíme se všemi sousedy, představíme se jim a dáme najevo, že s nimi chceme udržovat přátelské vztahy,“ dodal pan K. 

Útočníci, kteří si troufli jen na ponižování zahalené ženy, si od soudu odnesli podmíněné tresty. Právnička navíc pomohla paní H. získat svědečné. Paní H. tak získala zpět peníze, které zaplatila za dopravu do České republiky, aby mohla svědčit proti pachatelům.

Pan V. se bude do konce života potýkat se zdravotními následky napadení. Pachatel byl ale za svůj čin odsouzen. I díky právní pomoci se pan V. včas ohlásil s žádostí o náhradu škody a odsouzený útočník mu bude muset zaplatit několikasettisícovou náhradu škody.

Napadeným pomáhají právníci i sociální pracovníci

Cizinci patří v České republice bohužel mezi jednu ze skupin nejvíce ohrožených násilím z nenávisti a útoků na ně každým rokem přibývá. Lidé z některých cizineckých komunit dokonce zažívají určitou míru nenávistných reakcí téměř každý den. Roli hraje nepochybně i aktuální protiuprchlická a islamofobní společenská atmosféra. Z monitoringu organizace In IUSTITIA vyplývá, že například v roce 2015 bylo zaznamenáno 141 útoků motivovaných předsudky pachatele. Ve 14 případech útočili pachatelé na azylanty a migranty, ve 30 případech bylo důvodem k napadení islámská víra oběti a v 11 případech si útočníci oběť vybrali kvůli barvě pleti. Z cizinců jsou momentálně nejohroženější lidé z arabsky mluvících zemí. Počet napadených, kteří se rozhodnou vyhledat pomoc, je však jen malým zlomkem všech obětí nenávistných útoků mezi cizinci.

 „Je to tím, že řada cizinců vnímá útoky jako daň za to, že tady mohou žít. Často se bojí, že pokud se budou bránit, ohrozí tím například svůj pobytový status. Mnohé obavy vychází z neznalosti prostředí, trestního řízení i systému sociálních služeb. Velkou roli může hrát i omezená znalost českého jazyka,“ vysvětlila ředitelka organizace Klára Kalibová.

Organizace In IUSTITIA se snaží tyto bariéry překonávat. Právníci a advokáti doprovází napadené na policii a zastupují je před soudem. Sociální pracovníci zase pomáhají obětem násilí z nenávisti zmírnit následky trestného činu. Zajišťují například doprovody na úřady nebo k lékaři a zprostředkovávají služby psychologů. 

„S našimi klienty řešíme především otázku bezpečnosti a předcházení dalším útokům. Často také pomáháme lidem, kteří se v důsledku napadení potřebují přestěhovat nebo změnit práci,“ vysvětlila vedoucí sociální práce Kateřina Baňacká a dodala, že dveře organizace jsou otevřeny každému, kdo se s nenávistným útokem setkal nebo se cítí ohrožen.

Kontaktní informace:

In IUSTITIA, o.p.s.

Provozní doba: PO a ČT 9 - 17 hod. na základě předchozího objednání

Tel.: (+420) 773 177 636

Adresa: Eliášova 28, 160 00 Praha 6

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.poradnajustyna.cz

Pobočka Brno:

Malinovského náměstí 4, 602 00

Tel.: 773 177 104

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Terénní program Celá ČR:

PO – PÁ 9.00 – 17.00

bezplatná tel. linka: 800 922 922

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Byli jste napadeni z důvodu své barvy pleti, národnosti, etnicity nebo náboženství?

Napadení může vypadat jako: 

 • •Slovní útok a nadávky
 • •Zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
 • •Hanobící grafity nebo poškozování majetku
 • •Fyzické napadení
 • •Sexuální útok
 • •Žhářský útok
 • •Útoky prostřednictvím počítačové sítě a sociálních médií (např. Facebook).

Co můžete dělat?

Můžete kontaktovat policii na tísňové lince 158 nebo podat trestní oznámení.

Hrozí-li Vám bezprostřední nebezpečí, vyhledejte veřejné místo (nemocnici, poštu apod.). 

Požádejte o pomoc konkrétního člověka, pokud budete žádat o pomoc anonymní skupinu lidí, pravděpodobnost, že Vám někdo pomůže, se snižuje.

Pokud jste byl/a zraněn/a, vyhledejte lékařskou pomoc a své zranění nechte zdokumentovat. Pokud byste se později rozhodl/a podat trestní oznámení, bude lékařská zpráva užitečný důkaz. Svěřte se člověku, kterému důvěřujete.

Pokud se jedná jen o méně závažné jednání(tj. přestupek), podejte podnět k jeho prošetření o u příslušného obecního úřadu. 

Proti nenávistnému jednání se můžete bránit též podáním žaloby na ochranu osobnosti v občansko-právním řízení.

Poradna Justýna vám pomůže hájit Vaše práva.

Máte právo na:

 • -Informace a bezplatnou odbornou pomoc.
 • -Informace v jazyku, kterému rozumíte. Pokud nerozumíte úřednímu jazyku, bude Vám zdarma přidělen tlumočník.
 • -Bezpečí:
  • •Krátkodobou ochranu policie
  • •Vykázání osoby ze společného obydlí
  • •Předběžné opatření soudu v případě vážného ohrožení Vašeho života, zdraví, svobody nebo důstojnosti ze strany útočníka. 
  • -Soukromí:
  • •Můžete požádat policii o skrytí své totožnosti nebo jiných údajů (adresa, telefon, pracoviště)
  • -Ochranu před druhotnou újmou:
  • •Nemusíte se setkat s útočníkem.
  • •Můžete si vybrat, zda Vás bude vyslýchat muž či žena.
  • •Výslech by neměl být prováděn opakovaně a měl by být prováděn citlivým způsobem.
  • •Máte právo na doprovod osobou, které věříte (důvěrník).
  • -Peněžitou pomoc – tuto pomoc na základě žádosti poskytuje stát.
  • -Náhradu škodyv trestním řízení.

 

Text: Tereza Cajthamlová 

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.