Kdy a kde na češtinu? Kdykoliv!

V Praze i v krajských městech ČR lze využít nabídky řady poskytovatelů

Není to zase tak dávno, kdy dostupné kurzy češtiny pro cizince byly skutečně nedostatkovým zbožím. V Praze a na řadě dalších míst v ČR lze nyní využít poměrně pestrého spektra kurzů – od zcela bezplatných přes ty, kde účastníci přispívají drobným příspěvkem, až po ty zcela standardní či „komerční“, od kurzů s registrací pro cizince s určitým druhem pobytu až po ty otevřené všem cizincům bez rozdílu.

Kurzy pro cizince ze třetích zemí

Zejména tzv. centra na podporu integrace cizinců nabízejí v Praze a ve všech krajských městech pravidelnou nabídku kurzů češtiny pro cizince ze třetích zemí. Podmínkou účasti v nich je občanství tak zvané třetí země (tedy země mimo Evropskou unii) a legální pobyt na území ČR. Kurzy nabízejí jazykové vzdělávání jak začátečníkům, tak pokročilým, aktuální nabídku je však potřeba sledovat na webových stránkách těchto zařízení (viz rámeček).

Otevřené kurzy

Např. pražské Centrum pro integraci cizinců jde ale jinou cestou, účast ve svých kurzech naopak podle země původu či druhu pobytu cizince nijak neomezuje. Jeho kurzů se tak mohou bez potíží účastnit i cizinci z členských států Evropské unie, žadatelé o azyl apod. Základní nabídka – tzv. nízkoprahové kurzy – dokonce umožňuje účast i bez ohledu na úroveň znalostí či mateřský jazyk. Původně byl tento formát míněn jako pohotovostní pro časy a místa, kde jiná nabídka neexistuje, ale zjevně se tomuto formátu daří i uprostřed pestřejší nabídky. Vedle klasických nízkoprahových kurzů pak dnes v nabídce CIC nalezneme i kurzy jako Fonetika, Gramatika či Konverzace pro pokročilejší – i ty jsou ve víceméně otevřené podobě (je možné na ně zajít kdykoliv, není třeba se dopředu registrovat).

Kurzy s registrací

Zdaleka nejčastější formou jsou však kurzy tzv. s registrací, do nichž se zájemci musí nejprve přihlásit a teprve při dostatečném zájmu jsou otevřeny. Je určitě dobré, aby se každý zájemce o vzdělávání v češtině nejprve rozmyslel, zda mu spíše vyhovuje formát, kde se k účasti nějakou formou zavazuje (kurzy s registrací), je mu však garantován nějaký postupný a kontinuální proces, či mu naopak vyhovuje otevřený formát, v němž se mohou účastníci střídat, jednotlivé lekce na sebe tudíž nenavazují, je však možné přijít a vynechat kdykoliv a nic se neděje.

Dětské, rodinné, rodičovské kurzy

Vedle dospělých se rozrůstající nabídka postupně týká i dětských účastníků. Byť tato nabídka stále ještě není dostatečná – a v zásadě spíše nahrazuje omezené kapacity základních škol – existují alespoň na některých místech možnosti, jak nějakou využít (viz rámeček). Vedle toho existují i kurzy, které reflektují stoupající potřebu usnadnění komunikace se školou i ze strany jejich rodičů. V CIC např. pořádají tzv. rodinné kurzy, jejichž tématem je škola a komunikace ve škole či se školou a učí se v nich souběžně jak děti, tak jejich rodiče, nebo provozují kurzy pouze pro rodiče, avšak úzce na téma škola a komunikace s ní.

Příprava na zkoušky pro trvalý pobyt či žádost o občanství

Současně se někteří poskytovatelé (nejen neziskovky, ale i čistě komerční agentury) soustřeďují též na nabídku kurzů přípravy na úrovni A1 pro žádost o trvalý pobyt či na úrovni B1 pro žádost o občanství České republiky. Pro tyto kurzy je vždy potřebná registrace a otevírají se pouze při dostatečném počtu zájemců.

Neziskové organizace a centra na podporu integrace cizinců pak zpravidla u nabídky češtiny nekončí a nabízejí celou škálu dalších doprovodných aktivit – od poradenství, přes volnočasové aktivity až po např. podporu profesního rozvoje a společenského uplatnění.

 

Využijte také češtinu online!

Na www.kurzycestinyprocizince.cz najdete krátká videa (práce a škola) i s cvičeními. Vše je bezplatné. Naleznete zde i odkaz na aktuální nabídku kurzů češtiny v CIC (Praha, Středočeský a Liberecký kraj).

Na www.cestina-pro-cizince.cz naleznete informace ke zkouškám k trvalému pobytu (A1) a k občanství (B1).

Na http://ujop.cuni.cz/kurzy/online-kurzy-cestiny-pro-cizince naleznete nabídku placených online kurzů Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

Zadáte-li si do Google vyhledavače „čeština pro cizince online“ najdete i jiné nabídky, jejich kvalita i aktuální funkčnost je však značně proměnlivá.

 

Neziskoví poskytovatelé kurzů češtiny pro cizince:

Integrační centrum Praha – www.icpraha.com

Integrační centra po celé České republiky – www.integracnicentra.cz

Centrum pro integraci cizinců – www.cicpraha.org

(otevřené kurzy, kurzy s registrací, kurzy přípravy na zkoušky k trvalému pobytu a občanství, dětské i rodičovské kurzy pro cizince bez rozdílu země původu či druhu pobytu – včetně EU!)

META – www.meta-ops.cz 

PPI – www.p-p-i.cz 

 

 

Text: Vladislav Günter

 

Foto: CIC