Články online

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Ochrana pracovníka před propuštěním, „zákaz výpovědi“

V předminulém čísle jsme na tomto místě psali o způsobech, jakými je možné skončit pracovní poměr – zrušení ve zkušební době, dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo zaměstnance, okamžitým zrušením pracovního poměru nebo prostým uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán. Také jsme se zmínili o odstupném, které náleží zaměstnanci, zejména je-li propuštěn z organizačních důvodů.

Dnes se budeme věnovat případům, kdy vám Zákoník práce poskytuje určitou ochranu. Ještě připomeňme nejčastější omyly, které se týkají konce pracovního poměru. Cizinci často zmiňují různé kombinace dohody a výpovědi. Ty nejsou možné! U sjednané dohody není žádná výpovědní doba. Nic takového jako „výpověď dohodou“ není. Buď došlo ke skončení pracovního poměru za souhlasu obou stran (tedy dohoda k určitému datu), anebo výpovědí jednou stranou.Pozor – dohodu nelze uzavřít zpětně, ani výpověď nelze dát s dřívějším datem.

Příklad: Žena cizinka pracuje u mezinárodní firmy jako obchodní zástupce. 24. 4. uzavřela se zaměstnavatelem dohodu o skončení pracovního poměru k 6. 6. 2017. Domnívá se, že je ve výpovědi. Zbývá jí 10 dní řádné dovolené. Zaměstnavatel chce, aby odevzdala klíče a přístupová hesla již na začátku května.

Zaměstnankyně by měla pracovat až do doby nástupu na dovolenou před skončením pracovního poměru. Zaměstnavatel by jí měl zadávat práci. Klíče a hesla odevzdává těsně před nástupem na dovolenou. Nemá-li pro ni zaměstnavatel práci a chce po ní, aby odevzdala klíče (neměla by přístup na pracoviště), jedná se o překážky v práci na straně zaměstnavatele. Zaměstnankyni za tuto dobu náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Dohoda měla být uzavřena tak, aby ke skončení pracovního poměru došlo dříve než v červnu.

Co je ochranná doba?

Stane se, že zaměstnavatel má k výpovědi důvod. (Pozor! Musí se vždy jednat o důvody, které jsou uvedeny v Zákoníku práce.) Ochranná doba znamená, že v této době vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď. Je to nejčastěji doba, kdy je zaměstnanec v pracovní neschopnosti (s výjimkou neschopenky úmyslně způsobené nebo neschopenky důsledkem opilosti nebo požití drog), v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo na mateřské dovolené, v době, kdy je zaměstnanec nebo zaměstnankyně na rodičovské dovolené (nejdéle do 3 let věku dítěte). V této době nemůže dát zaměstnavatel výpověď, ani kdyby zaměstnanec přestal splňovat kvalifikační předpoklady, měl dlouhodobě neuspokojivé výsledky atd. Zaměstnanec v ochranné době dokonce nemůže dostat výpověď ani tehdy, když se stal nadbytečný, tedy bylo zrušeno jeho pracovní místo. To je jeden z tak zvaných organizačních důvodů. Jak je to ale s ostatními organizačními důvody? Pokud se ruší zaměstnavatel nebo jeho část, nebo se přemisťuje daleko od původního místa, neplatí zákaz výpovědi.

Příklad: Žena je na rodičovské dovolené do dvou let věku dítěte. Očekává, že po návratu do práce jí ve firmě zaměstnají podle pracovní smlouvy. Firma zkrachuje. Po zaměstnavateli nelze požadovat, aby udržel její pracovní místo, pokud firma zaniká. Zaměstnankyně dostane ještě v průběhu rodičovské dovolené výpověď. Výpovědní doba je 2 měsíce a začíná běžet od začátku měsíce, který následuje po doručení výpovědi.

Porušení pracovních povinností

Může se stát, že zaměstnavatel zjistí, že pracovník porušil svoje povinnosti. Může jít o porušení závažné, které zaměstnavatele poškozuje, nebo o méně závažné, ale opakované porušování povinností. V tomto případě musí zaměstnavatel dát nejprve dvě upozornění na to, že zaměstnanec své povinnosti porušil a že může při příštím porušení dostat výpověď. Může se ale jednat o tak závažné provinění, že jsou splněny podmínky pro okamžité zrušení pracovního poměru („vyhazov na hodinu“). Zaměstnavatel nemůže pracovníkovi v ochranné době okamžitě zrušit pracovní poměr, ale může mu dát z těchto stejných důvodů výpověď. V těchto případech neplatí zákaz výpovědi pro všechny stejně.

Příklad: Čtyři kolegové se domluví, že prodají konkurenci drahou technologii. V době, kdy na to firma přijde, je jeden z nich na nemocenské, jedna žena těhotná, jedna žena na mateřské a jedna žena na rodičovské dovolené. Zaměstnavatel si je jistý, že jsou splněné podmínky pro okamžité zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel může dát pouze výpověď, a to jen zaměstnanci na nemocenské, těhotné ženě a ženě na rodičovské. Žena na mateřské má plnou ochranu.

Ochranná doba ve výpovědi

Co když ale nastane ochranná doba až po doručení výpovědi? Pokud dostane zaměstnanec výpověď a ochranná doba vznikne potom (například pracovní neschopnost), během pracovní neschopnosti neběží výpovědní doba. Tím se pracovní poměr nastaví – pokud o to zaměstnanec stojí. Zvláštní situace nastane, když dostane výpověď žena, a následně zjistí, že v době předání výpovědi byla těhotná. Nemusel o tom vědět zaměstnavatel, ale ani ona. (Začátek těhotenství se určuje na základě lékařského výroku.) Taková výpověď je neplatná. Protože ale už byla předána nebo doručena ženě, zaměstnavatel ji „stáhne“ jen s jejím souhlasem – písemně.

Jakou ochranu mají pracovníci s DPP, DPČ?

Vždy máte silnější pozici s pracovní smlouvou, než při práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem v ochranné době pro zaměstnance na dohody neplatí. Práce na dohodu je myšlena spíše doplňkově k nějaké hlavní činnosti (hlavní pracovní poměr, studium apod.).

Pracovněprávní vztah sjednaný dohodou může skončit opět dohodou obou stran, a to kdykoliv, tedy i v době nemoci zaměstnance. Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou dát výpověď z jakéhokoliv důvodu i bez důvodu. Nejsou další omezení ani po dobu nemoci zaměstnance nebo v době, kdy je doma „na paragraf“ a ošetřuje člena rodiny. Výpovědní doba je pro obě strany stejná – 15 dní – a začíná běžet dnem, kdy je doručena druhé straně.

Co je ještě potřeba vědět? Těžkosti spojené s propuštěním nejde řešit žádostí u lékaře o zpětné vystavení neschopenky. Taková neschopenka nemá podle výroku soudu žádný vliv na platnost výpovědi.

V textu byl použit zdroj: http://www.pracovniporadna.cz/ .

Michaela Límová, Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., Pernerova 32, Praha 8 – Karlín, tel. 222 360 452, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Pro řešení pracovněprávních otázek se obraťte na kteroukoli poradnu CIC – Sociální poradenství nebo Perspektiva, Praha – Středočeský kraj – Liberecký kraj, www.cicpraha.org

Text:Michaela Límová

Facebook Slovo 21

40326723

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

slovo 4 19 web-nahled

Slovo 21, z. s.
Štěpánská 1
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.