Články online

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Integrační centra oslavila 10 let existence

Text a foto: SUZ

U příležitosti desetiletého výročí fungování Center pro integraci cizinců připravilo ministerstvo vnitra 16. října konferenci za účasti zástupců Správy uprchlických zařízení (SUZ), jakožto provozovatele center v deseti krajích ČR, představitelů integračních center z dalších čtyř krajů republiky, zástupců krajů, obcí a dalších subjektů zainteresovaných do integrace legálně zde žijících a pracujících cizinců. V budově ministerstva na pražské Letné byla rovněž zahájena výstava představující práci center za uplynulé desetiletí.

„Česká republika v současnosti přijímá značný počet cizinců pro svůj pracovní trh. Masivní příliv cizinců, často ze zemí s odlišnou kulturou a zvyklostmi, výrazně ovlivňuje dosavadní soužití, zejména vztahy na lokální úrovni. Integrační politika proto musí na tyto nové skutečnosti přímo reagovat. Bez úspěšné integrace sotva může být v současnosti tolik požadovaná pracovní migrace úspěšná. Nekonfliktní soužití a vzájemná tolerance je v bytostném zájmu všech obyvatel státu. Jak cizinců, tak většinové společnosti,“ uvedl na úvod první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Jiří Nováček.

 

„Nemůžeme se spoléhat, že se cizinci začlení do společnosti sami, bez jakékoliv pomoci a podpory. Proto je potřeba vytvářet a upevňovat systém a strukturu podporující integraci cizinců v ČR. V této situaci se můžeme opírat o síť integračních center ve všech krajích České republiky. Přesvědčili jsme se, že předcházet problémům v soužití je vždy snadnější než čelit následkům nezvládnuté migrace či integrace,“ dodal Nováček s tím, že centra udělala za posledních 10 let na poli integrace obrovský kus práce.

 

Dosavadní činnost integračních center velmi kladně hodnotila i Helena Langšádlová, poslankyně poslanecké sněmovny a předsedkyně podvýboru pro migraci a azylovou politiku: „Práce pro integraci je investicí do naší společnosti. Je důležité, abychom se snažili o to, aby cizinci nežili jen mezi námi, ale i s námi. Z dlouhodobého hlediska u nás integrace cizinců probíhá na velmi dobré úrovni.“

 

Potřebu zapojení místních samospráv, jakožto klíčového partnera integračních center, pak vyzdvihl ve svém příspěvku Pavel Bacík, ředitel Správy uprchlických zařízení. „Důležité je, aby centra nezůstala ve své činnosti osamocena, ale aby byla schopna šířit své know-how dále i mezi obce, jednotlivé zaměstnavatele, komunity samotných cizinců a neziskový sektor. Integrační politika nesmí pokulhávat za tou migrační, jak se to v minulosti někdy dělo,“ upozornil také ředitel Bacík.

 

V dopoledním bloku mluvili také Robin Povšík, náměstek ministryně práce a sociálních věcí, který práci integračních center může hodnotit i z pozice náměstka primátora Mladé Boleslavi, a Pavla Novotná, ředitelka odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra.

 

V odpoledním bloku pak příklady dobré praxe integrace popisovali zástupci čtyř integračních center. Anca Covrigová z IC Praha hovořila o roli regionální poradní platformy jako nástroje síťování všech aktérů integrace včetně cizinců. Jan Kubíček mluvil o svých dlouholetých zkušenostech při navazování spolupráce s komunitami cizinců v Ústeckém kraji. Radim Ošmera představil praxi v oblasti výuky českého jazyka v Jihomoravském kraji a ředitel ICP v Královéhradeckém kraji Jan Kočí prezentoval multikulturní a integrační aktivity, asistenční a dobrovolnické služby pro cizince.

 

V současné době integrační centra fungují ve všech čtrnácti krajích České republiky. V deseti krajích je jejich zřizovatelem stát prostřednictvím SUZ, v Ústeckém kraji je to Poradna pro integraci, v Praze Integrační centrum Praha, v Královéhradeckém kraji Diecézní katolická charita a v Jihomoravském kraji je to kraj.

 

Od roku 2009 do poloviny letošního roku centra pomohla 127 484 klientům, nejvíce z Ukrajiny, Mongolska a Vietnamu. Centra pro cizince organizují sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka či sociokulturní kurzy usnadňující jejich začlenění a bezproblémové fungování ve většinové společnosti. Ve spolupráci s cizineckými komunitami pak centra pro širokou veřejnost pořádají vzdělávací, kulturní a sportovní akce.

 

 

Všechny články z nového bulletinu Slovo si můžete přečíst zde: Bulletin Slovo 4/2019

slovo 4 19 web-nahled

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletinnew.jpg

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.