Integrační centra oslavila 10 let existence

Text a foto: SUZ

U příležitosti desetiletého výročí fungování Center pro integraci cizinců připravilo ministerstvo vnitra 16. října konferenci za účasti zástupců Správy uprchlických zařízení (SUZ), jakožto provozovatele center v deseti krajích ČR, představitelů integračních center z dalších čtyř krajů republiky, zástupců krajů, obcí a dalších subjektů zainteresovaných do integrace legálně zde žijících a pracujících cizinců. V budově ministerstva na pražské Letné byla rovněž zahájena výstava představující práci center za uplynulé desetiletí.

„Česká republika v současnosti přijímá značný počet cizinců pro svůj pracovní trh. Masivní příliv cizinců, často ze zemí s odlišnou kulturou a zvyklostmi, výrazně ovlivňuje dosavadní soužití, zejména vztahy na lokální úrovni. Integrační politika proto musí na tyto nové skutečnosti přímo reagovat. Bez úspěšné integrace sotva může být v současnosti tolik požadovaná pracovní migrace úspěšná. Nekonfliktní soužití a vzájemná tolerance je v bytostném zájmu všech obyvatel státu. Jak cizinců, tak většinové společnosti,“ uvedl na úvod první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Jiří Nováček.

 

„Nemůžeme se spoléhat, že se cizinci začlení do společnosti sami, bez jakékoliv pomoci a podpory. Proto je potřeba vytvářet a upevňovat systém a strukturu podporující integraci cizinců v ČR. V této situaci se můžeme opírat o síť integračních center ve všech krajích České republiky. Přesvědčili jsme se, že předcházet problémům v soužití je vždy snadnější než čelit následkům nezvládnuté migrace či integrace,“ dodal Nováček s tím, že centra udělala za posledních 10 let na poli integrace obrovský kus práce.

 

Dosavadní činnost integračních center velmi kladně hodnotila i Helena Langšádlová, poslankyně poslanecké sněmovny a předsedkyně podvýboru pro migraci a azylovou politiku: „Práce pro integraci je investicí do naší společnosti. Je důležité, abychom se snažili o to, aby cizinci nežili jen mezi námi, ale i s námi. Z dlouhodobého hlediska u nás integrace cizinců probíhá na velmi dobré úrovni.“

 

Potřebu zapojení místních samospráv, jakožto klíčového partnera integračních center, pak vyzdvihl ve svém příspěvku Pavel Bacík, ředitel Správy uprchlických zařízení. „Důležité je, aby centra nezůstala ve své činnosti osamocena, ale aby byla schopna šířit své know-how dále i mezi obce, jednotlivé zaměstnavatele, komunity samotných cizinců a neziskový sektor. Integrační politika nesmí pokulhávat za tou migrační, jak se to v minulosti někdy dělo,“ upozornil také ředitel Bacík.

 

V dopoledním bloku mluvili také Robin Povšík, náměstek ministryně práce a sociálních věcí, který práci integračních center může hodnotit i z pozice náměstka primátora Mladé Boleslavi, a Pavla Novotná, ředitelka odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra.

 

V odpoledním bloku pak příklady dobré praxe integrace popisovali zástupci čtyř integračních center. Anca Covrigová z IC Praha hovořila o roli regionální poradní platformy jako nástroje síťování všech aktérů integrace včetně cizinců. Jan Kubíček mluvil o svých dlouholetých zkušenostech při navazování spolupráce s komunitami cizinců v Ústeckém kraji. Radim Ošmera představil praxi v oblasti výuky českého jazyka v Jihomoravském kraji a ředitel ICP v Královéhradeckém kraji Jan Kočí prezentoval multikulturní a integrační aktivity, asistenční a dobrovolnické služby pro cizince.

 

V současné době integrační centra fungují ve všech čtrnácti krajích České republiky. V deseti krajích je jejich zřizovatelem stát prostřednictvím SUZ, v Ústeckém kraji je to Poradna pro integraci, v Praze Integrační centrum Praha, v Královéhradeckém kraji Diecézní katolická charita a v Jihomoravském kraji je to kraj.

 

Od roku 2009 do poloviny letošního roku centra pomohla 127 484 klientům, nejvíce z Ukrajiny, Mongolska a Vietnamu. Centra pro cizince organizují sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka či sociokulturní kurzy usnadňující jejich začlenění a bezproblémové fungování ve většinové společnosti. Ve spolupráci s cizineckými komunitami pak centra pro širokou veřejnost pořádají vzdělávací, kulturní a sportovní akce.

 

 

Všechny články z nového bulletinu Slovo si můžete přečíst zde: Bulletin Slovo 4/2019

slovo 4 19 web-nahled