Články online

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Jak informují o migraci média?

Text: Varianty – Program migrace

Jak informovala česká média o tématu migrace více než tři roky po vypuknutí tzv. uprchlické krize? To zjišťoval výzkum pro Program migrace Člověka v tísni, který zpracoval tým analytiků vedených sociologem Pavlem Pospěchem z Masarykovy univerzity Brno. Součástí výzkumu, provedeného také na Slovensku a v Estonsku, byly také rozhovory s redaktory odkrývající pozadí a kontext vzniku zpravodajství.

Výzkum se zaměřil na tři nejčtenější tištěná média (MF Dnes, Právo a Lidové noviny) a tři nejčtenější online zpravodajské weby (iDnes, Novinky, Aktuálně) v letech 2015–2018 a pro hlubší analýzu v období 5. 8. – 4. 10. 2018, tedy dva měsíce před volbami do zastupi-telstev obcí a senátními volbami. Z dlouhodobé analýzy vyplynulo, že výraz uprchlík se z médií vytrácí a je nahrazován slovem migrant. Celkově však obou výrazů vztahujících se k osobám migrujících ubylo – na rozdíl od obecného pojmu migrace, který se drží v centru mediální pozornosti. Je tak zřejmé, že se zájem posouvá od lidí směrem k abstraktnímu problému. Zpráv o migraci a migrantech pravidelně přibývá před volbami, ať už jde o prezidentské, parlamentní, krajské nebo komunální. Po jejich skončení zpravidla opět upadá. Zjištění, že migrace je v ČR tématem politického boje, potvrzují i samotní novináři. Navíc jsou to nejčastěji právě politici, kteří o tomto tématu v médiích promlouvají. Hlas odborníků a samotných migrantů je oproti nim silně upozaděn.
„S určitým zjednodušením se dá říct, že existují dvě skupiny migrantů: ti, kteří v ČR jsou nebo sem přicházejí, a ti, o nichž se píše v novinách. Tyto skupiny se v podstatě nepřekrývají: cizinci, kteří v ČR skutečně žijí nebo žít chtějí, se ve zprávách neobjevují. Naopak převládají zprávy o migraci, která se ČR týká jenom velmi okrajově“, říká hlavní autor výzkumu Pavel Pospěch. O tom svědčí nejčastěji zmiňované, pro Česko netypické země původu migrantů: Sýrie, Irák, Afghánistán, Eritrea. Migranti žijící v ČR ve větším počtu, jako jsou např. Ukrajinci či Vietnamci, se ve zpravodajství téměř neobjevují a většina oslovených novinářů je nepovažuje za atraktivní téma. Pozornost se tak zaměřuje především na zahraničí – po oblasti Středozemního moře je nejčastějším dějištěm migračních zpráv Německo.

 

Četnost výskytu zmínek o konkrétní národnosti migranta
Vnímání migrace převážně jako politického tématu potvrzuje také analýza nejčastějších tematických rámců zpravodajství. V tištěných médiích se téma migrace objevuje především v kontextu migrační politiky EU nebo jejích jednotlivých zemí. V tomto bodě se tištěná a online média liší: na zpravodajských webech nejvíce zpráv spadalo to tematického rámce „S imigrací související problémy a nepokoje v jiné zemi“, až potom následovala migrační politika. Naopak články o tématu Život uprchlíků a migrantů měly na zpravodajství o migraci jen okrajový podíl.

 

Četnost tematických celků v analyzovaném vzorku
Tato tendence je ještě výraznější, když se podíváme na zprávy o migraci z Německa – především v online médiích, ale i v tisku tvoří „s imigrací související problémy a nepokoje“ drtivou část toho, co se o migraci a Německu píše. „Média nám neříkají téměř nic o té většině migrantů, kteří žijí běžný život a začleňují se do společnosti – například proč přišli, jak se jim žije a co dělají oni sami, stát a občanská společnost pro jejich integraci“, upozorňuje Adéla Jurečková z Programu migrace Člověka v tísni. Podle průzkumů většina Čechů nemá osobní zkušenost s žadateli o azyl nebo lidmi, kterým byl udělen a jejich představy tak formuje hlavně to, co se o nich dozvídají z médií. „Média, která výrazně upřednostňují negativní témata – jako je nezdařená integrace a kriminalita – svým čtenářům předávají obraz problémových a nebezpečných migrantů. Tento obraz odpovídá dominantnímu politickému diskurzu v ČR. Mediální a politická konstrukce tématu se tudíž navzájem potvrzují, ačkoliv výsledný obraz migrace nemusí odpovídat skutečnosti“, říká Pavel Pospěch. Oblibu zpráv z žánru „černé kroniky“ s tematikou migrace vysvětlují novináři oslovení v rámci výzkumu mimo jiné tím, že negativní a strach vyvolávající zprávy o migraci jsou čtenářsky atraktivní. Na tyto články se hojně kliká a jsou často sdíleny, což je pro online média komerčně výhodné.
Fotografie zobrazující migranty a uprchlíky v analyzovaném období většinou zachycovaly větší skupiny, kterým jednoznačně dominovali muži. Život migrantů po příchodu do cílové země byl zobrazen jen na malém počtu fotografií, jejich situace před příchodem do Evropy téměř vůbec.
Cesty do terénu, školení, vyjasnění terminologie, dostatek času – mnohé z věcí, které by novináři využili pro kvalitní práci na tak komplexním tématu, jakým je migrace, jsou pro ně podle jejich vlastních slov dostupné jen v omezené míře. V žádném z médií, kde námi oslovení novináři působí, neprobíhala debata o tom, zda jeho zpravodajství o migraci není v konfliktu s jeho vlastním etickým kodexem.


Výzkum byl financován ze zdrojů Programu Rights, Equality and Citizenship Evropské unie (2014–2020) v rámci projektu „People between the lines: building skills for quality migration coverage.

 

 

Všechny články z nového bulletinu Slovo si můžete přečíst zde: Bulletin Slovo 4/2019

slovo 4 19 web-nahled

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletinnew.jpg

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.