Nad Prahou po roce opět vyšel půlměsíc

Na obloze vyšel ten skutečný a ve velkém sále Černínského paláce, neboť právě tam se konalo 5. listopadu 2019 slavnostní zahájení 11. ročníku festivalu kultur Blízkého východu Nad Prahou půlměsíc, ten v přeneseném slova smyslu symbolizující toleranci, porozumění a sblížení s bohatstvím orientálních kultur.

Text: Lucie Němečková
Foto: Irena Vodáková

Už jedenáct let festival dokazuje, že Blízký východ je nám skutečně blízký. Dělá to prostřednictvím divadla, literatury, hudby, tance, výtvarného umění, setkání a debat s významnými hosty. Zrodil se z pocitu, že politika a náboženství mnohdy lidi bohužel rozdělují a kultura naopak má tu moc sbližovat, působí ve světě bez hranic. A takové bylo i motto letošního ročníku. Jednoduché, ale výstižné: Bez hranic. Evokuje nejen onen ideální společný tvůrčí prostor, ale i pokus o zboření bariér v našich myslích, občas příliš zanesených předsudky, klišé, povrchními hodnoceními, rychlým odsouzením. Název festivalu inspirovala stejnojmenná sbírka milostných veršů a vyznání Praze syrského básníka žijícího v Praze Charifa Bahbouha. Akci, tradičně podporovanou Magistrátem hlavního města Prahy a Státním fondem kultury, letos posílilo také Ministerstvo zahraničních věcí, v jehož reprezentativních prostorách Černínského paláce se zahájení festivalu uskutečnilo. Večer ve znamení poezie, tance, módy a kaligrafie podtrhl význam a nezastupitelnou úlohu kultury v diplomacii. Velvyslanci arabských zemí recitovali své oblíbené básníky, studenti arabistiky soutěžili v přednesu poezie v arabštině, královéhradecká skupina Sahar tančila marocké a palestinské tance, představila i tradiční kostýmy z těchto zemí a také z Jemenu a Tuniska, ve foyeru byla k vidění výstava kaligrafií ze Spojených Arabských Emirátů.
Následující večer patřil Jemenu. V Divadle Na Prádle došlo po pěti letech k znovuzrození skupiny Al-Yaman s charismatickou zpěvačkou Ashwaq. Výtěžek 16 500 Kč z jejich exkluzivního koncertu byl věnován válkou strádajícím Jemencům prostřednictvím organizace Lékaři bez hranic. Do Jemenu jsme se vrátili také prostřednictvím třetího ročníku Embassy Tour a navštívili jsme jemenskou ambasádu v Praze.
Ze zahraničních hostů jsme přivítali letos pouze jednoho. Syrského dramatika, prozaika, scenáristu a režiséra Amre Sawaha. V Divadle Na zábradlí jsme např. uvedli scénické čtení jeho hry Rodinné tajemství. Druhý host, irácký prozaik Ahmed Saadawi nemohl přijet vzhledem k napjaté situaci v Bagdádu. Amre Sawah představil nejen svou tvorbu, ale také osobnost a dílo zakladatele moderní syrské kinematografie, Nabila Maleha, jehož život byl svázán také s naší zemí. V rámci Pocty Nabilu Malehovi jsme ve spolupráci s režisérovou dcerou Samihou Maleh promítli celovečerní film Kompars a dokument Cesta do Damašku.
Z divadelních představení zaznamenala největší ohlas nová premiéra Arabského nedivadla v Divadle Na prádle, populární alegorická divadelní hra syrského klasika Saadallaha Wannouse Králem je vždy král s původní hudbou Marwana Alsolaimana. Před představením se v kavárně uskutečnila ve spolupráci s palestinskou ambasádou vernisáž fotografií Fadi Thabeta Okno do Gazy. V komponovaném kulturním odpoledni v Divadle Na zábradlí, které se protáhlo až do večerních hodin, mohli diváci zhlédnout novou inscenaci Husama Abeda a Réky Deák Útěk inspirovanou knížkou Marka Vadase, loutkové zpracování „arabské Kámasútry“ Perfumed garden, křest básnické sbírky Marwana Alsolaimana Neumím Češky, irácký režisér Ahmed Al-Sabaie žijící v Praze představil své nové projekty a hovořil o rozdílu filmové práce v Iráku a v Čechách, od Charifa Bahbouha jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o Češích a Slovanech v arabských rukopisech.
Festival, zdá se, získává rok od roku větší prestiž. Zapsal se již pevně nejen do kulturního kalendáře Prahy a dílem i Hradce Králové, Brna, Plzně, kde probíhá část programu, ale především do srdcí mnoha diváků a pravidelných návštěvníků. Dobrá zpráva pro tento svět!

 

Všechny články z nového bulletinu Slovo si můžete přečíst zde: Bulletin Slovo 4/2019

slovo 4 19 web-nahled