Články online

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Dejme hlas těm, kdo nejsou slyšet

Deseti příběhů deseti žen z různých koutů světa, které si za svůj domov vybraly Česko, se týkala moje diplomová práce. Setkání s nimi mi potvrdilo, že tyto ženy bourají stereotypy, jež o nich často máme. Jejich příběhy potvrzují, že migrantky nejsou jen pasivní doprovody migrujících mužů, ale ženy s vlastní integritou, jsou v Česku velmi aktivní a zapojují se do fungování občanské společnosti.

Číst dál...

České kostely a svátky ukrajinským pohledem

Přemýšlíme-li o tom, jaký mají význam kostely a co znamenají pro Ukrajince, můžeme se inspirovat původní podstatou a smyslem zakládání těchto staveb. Nemáme na mysli pouze význam stavby sakrální, sloužící křesťanům k modlitbám a bohoslužbě, ale také sílu opevnění kostela (z lat. castellum – opevnění), které poskytovalo ochranu. Stejně jako stavby jsou i křesťanské svátky pro Ukrajince žijící v České republice stále důležité. Přesahují duchovní význam a  pomáhají i k budování vztahů a pocitu bezpečí.

Číst dál...

Ministerstvo vnitra otevřelo nové pracoviště pro cizince na Praze 6

Ministerstvo vnitra v Praze 6 v ulici Žukovského 888/2 otevřelo 1. listopadu 2016 zcela nové a moderní pracoviště pro cizince. Pracoviště je určeno občanům z třetích zemí s místem hlášeného pobytu v Praze 1, 3, 6, 7, 8, 9, v Praze-východ a od 1. ledna 2017 také občanům Evropské unie a rodinným příslušníkům z těchto lokalit. Toto pracoviště nahradilo dlouholeté pracoviště ministerstva vnitra v ulici Koněvova na Praze 3.

Číst dál...

Odstupné a další finanční kompenzace při skončení pracovního poměru

Mýty o zaměstnání:
„Když mi ve firmě řeknou, že už pro mě nemají práci, zaměstnavateli jen něco podepíši a jdu…“
Kdy má zaměstnanec nárok na odstupné a kdy na další finanční kompenzace?
Na co si má dát zaměstnanec pozor, aby nárok na odstupné neztratil?
Kdy a jak může skončit pracovní poměr?

Číst dál...

Sociální zabezpečení rodičů-cizinců v ČR

Jaké možnosti v rámci sociálního zabezpečení mají ženy-cizinky v souvislosti s těhotenstvím a následnou péčí o novorozené dítě? Za jakých podmínek lze o pomoc žádat a jaké jsou podmínky? Mohou o podporu žádat i muži? Kolik tato podpora činí a jak ji lze vypočítat? Tyto a další odpovědi naleznete v následujícím článku.

Číst dál...

„Snažím se být pozitivní,“ říká mladý Maročan čekající na azyl

 

Už více než dva roky čeká marocký mladík Hamza Nassib v Pobytovém středisku pro cizince v Kostelci nad Orlicí, zda dostane v České republice azyl. „Musel jsem z Maroka odjet. Měl jsem k tomu své osobní důvody,“ nastiňuje rodák z Casablanky, který byl jednou z hvězd festivalu Setkání národů v Hradci Králové.

Číst dál...

Úspěšná žádost o pobyt VII - Je negativní rozhodnutí definitivní?

Vážení čtenáři, v minulém čísle bulletinu jste mohli nalézt informace o tom, jak neztratit kontrolu nad podanou žádostí. Dále také proč je důležité se s podklady pro vydání rozhodnutí pečlivě seznámit a vyjádřit se k nim, pokud je žadateli o pobyt dána taková možnost. Víte, co dělat v případě, že žádost o pobyt přes veškerou vaši snahu nedopadne pozitivně a pobyt nezískáte? Jestli se tak stane, nemusí být ještě všem dnům v České republice konec.

Číst dál...

Rodina Odvedle již potřinácté

Tento integrační projekt  spojuje české rodiny s rodinami cizinců z třetích zemí jedním z nejpřirozenějších způsobů – společným stolováním. Poslední listopadovou neděli – 27. listopadu, ve 13 hodin se v celé České republice sešlo 108 rodin českých a rodin cizinců z třetích zemí.

Číst dál...

I toto je inkluze

Štěpán Kovač pochází z Ukrajiny, v Čechách žije už dva roky. Když s rodinou do Čech přijel, neuměl česky ani slovo. Měl ale štěstí, že začal chodit na Základní školu Jižní na Pankráci – ta si umí poradit s tím, jak účinně pomoci dětem-cizincům. Například loni se o skoro 50 žáků s odlišným mateřským jazykem, staraly tři asistentky pedagogů. Samozřejmě podle rozvrhu a přiměřeně tomu, jaké znalosti žáci měli.

Číst dál...

„Když slyším o válce, občas brečím,“ říká dvanáctiletý Syřan

Michel Barakat přišel s rodiči do České republiky před čtyřmi lety. Pochází ze země, kterou už více než pět let sužuje občanská válka. „Když slyším nějaké zprávy o tom, co se děje v Sýrii, hned zavolám mamku, ať se jde dívat. Zvykl jsem si na to, že dnešní Sýrie není bezpečná. Ale trápí mě to a občas kvůli tomu začnu brečet nebo mi alespoň slzí oči,“ přiznal dvanáctiletý Michel Barakat, který do České republiky přišel společně s rodinou před čtyřmi lety.

Číst dál...

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletinnew.jpg

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.