Články online

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Divadlo, které nás učí vyhrávat nad útlakem

Text: Inka Jurková,  Foto: Antonín Jelínek

Divadlo utlačovaných je v České republice poměrně nová metoda, která řeší útlak určitých skupin lidí skrze umělecký projev. Dana Moree při příležitosti DIVUFESTU – festivalu divadla utlačovaných – na konci listopadu v loňském roce řekla: „V dnešní době, která upřednostňuje vítěze, o útlaku lidé běžně nemluví, protože z útlakových situací jako vítězové nevycházejí.

Číst dál...

Cizinci na českých školách: výzvy pro děti i pedagogy

Český vzdělávací systém navštěvuje od předškolního po střední vzdělávání více než třicet tisíc žáků ze zahraničí. Studium cizinců na českých školách představuje řadu výzev pro žáky, jejich rodiče, ředitele škol, ale i pro samotné pedagogy. Zásadní je znalost českého jazyka, bez které se žáci ve výuce jen těžko objedou. Ne všechny školy jsou však připraveny poskytovat žákům cizincům studium češtiny jako druhého jazyka.

Číst dál...

Úspěšná žádost o pobyt IV - vybrané změny cizineckého zákona

Vážení čtenáři, následující řádky berte jako přehled nejzásadnějších změn cizineckého zákona. Změny jsou účinné od 18. 12. 2015. Pobytové problematice se tým interkulturních pracovníků InBáze, z. s., věnuje již delší dobu a pečlivě sleduje uplatňování cizineckého zákona. Poskytujeme poradenskou činnost na pobočkách Koněvova a Cigánkova oddělení pobytu cizinců Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP).

Číst dál...

Hate Free - život bez násilí a nenávisti

HATE FREE – ŽIVOT BEZ NÁSILÍ A NENÁVISTI

Rozhovor s Lukášem Houdkem, koordinátorem projektu
Rozhovor: Marie Říhová

 

Motem Hate Free Culture by mohl být život bez násilí a nenávisti. Jakých skupin, se kterými pracujete, se toto násilí z nenávisti nejvíce týká?
My řešíme hlavně online prostor a verbální násilí a nenávist. To se týká nyní hlavně uprchlíků a muslimů. 

Číst dál...

Nenávist na českém webu

Uprchlická krize přivedla na světlo do té doby mnoho skrytých xenofobních tendencí v české společnosti. Strach z uprchlíků se volně přelil i na cizince žijící v Evropě a Čechách, zejména na muslimy. Lakmusovým papírkem netolerance se stal internet a sociální sítě. Co se tedy ve skutečnosti děje na českém netu?

Číst dál...

Raed Shaikh: Oběťmi islámských radikálů jsou hlavně sami muslimové

Od útoku islámských teroristů na redakci satirického týdeníku Charlie Hebdo uběhly přesně tři měsíce. Sedmý leden nejspíš nechvalně vstoupí do dějin Francie jako třeba 11. září do historie Spojených států. Útok otřásl nejen francouzskou společností, nýbrž celým světem. Vyvolal řadu soucitu, otázek kolem islámu a svobody slova, ale zároveň i nenávistných projevů proti muslimské komunitě. Včetně Česka.

Číst dál...

Ženy na vedlejší koleji - imigrantky v předdůchodovém a důchodovém věku

Podle statistik v roce 2012 v České republice pobývalo kolem jednadvaceti tisíc žen migrantek mezi padesáti a šedesáti lety. Žen ve věku 60 až 70 let bylo méně než 9 tisíc a těch o dekádu starších, jen tři tisíce tři sta. Takže kolem 13 procent z celkového počtu cizinců. Jistě, nejvíce pracovních imigrantek a imigrantů přichází ve věku mladším a produktivním, jenže od prvních imigrantských vln uběhlo už více než dvacet let. Zestárla nejen česká společnost, ale i ta imigrantská. Včetně žen, které se, zdá se, ocitly na vedlejší koleji.

Číst dál...

Rozhovor s ministrem Jiřím Dienstbierem

K tomu dát se do řeči s Jiřím Dienstbierem, ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, je hodně důvodů. Začínají šířkou oblasti, o kterou se stará, a končí citlivou a složitou pozicí imigrantů v České republice. Navíc každý z příchozích by se asi pana ministra zeptal na něco jiného. Tady je seznam předpokládaných otázek, na které Jiří Dienstbier odpovídal se sobě vlastní laskavostí a úsměvem.

Číst dál...

Nejsme ani Češi, ani Vietnamci

Podle sčítání lidu z roku 2011 s námi v Čechách žije přes 50 000 Vietnamců. Mnoho z nich si najímá české chůvy, které se starají o jejich děti, když to oni při velkém pracovním vytížení nezvládají. Malí Vietnamci tak vyrůstají ve dvou různých kulturách, přičemž ten český vliv často převažuje. Co se děje s jejich identitou? Cítí se být více Čechy, či Vietnamci?

Číst dál...

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletinnew.jpg

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.