Spolupráce s ERGO network

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Learning Academy ERGO Network

Ve dnech 8. – 12. Září se partneři projektu „Nová řešení starých problémů - výměna nového typu přístupů v oblasti romské integrace“ sešli ve Varně (Bulharsko) v rámci „Learning Academy“ za účelem výměny a osvojení nových dovedností a znalosti o tématech, která účastníci identifikovali pro zlepšení své práce na místní úrovni.

Číst dál...

Co se aktuálně děje v rámci ERGO Network?

1. července 2021 proběhl webinář s názvem „Chraňme Romy před násilím ze strany policie v EU“, vedený MEP Romeo Franzem ve spolupráci s European Roma Grassroots Organisations Network (ERGO). Akce proběhla v rámci kampaně Justice4Stanislav (Spravedlnost pro Stanislava) určeného památce smrti Roma Stanislava Tomáše, který zemřel v červnu 2021 po policejním zásahu v Teplicích.

9. září 2021 se účastníci projektu z 10 sdružených proromských neziskových organizací sešli v rámci tzv. „Learning academy“ ve Varně (Bulharsko). V rámci této konference proběhl „networking“, výměna zkušeností a kurz organizačního managementu, leaderství a advokacie v boji proti anticiganismu. Akademie je podporována Evropskou komisí skrz program EaSI DG EMPL a je součástí projektu Nová řešení starých problémů – výměna nových přístupů v oblasti Romské integrace, dotovaných Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem skrz EEA a Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Číst dál...

Co je to capacity building?

Capacity building (neboli budování kapacit) je proces, kterým jednotlivci a organizace získávají, zlepšují a udržují své dovednosti, znalosti, nástroje a další zdroje potřebné k tomu, aby mohli vykonávat svou práci kompetentně.

Capacity building umožňuje jednotlivcům a organizacím vystupovat s větším dopadem na situaci a společnost (větší publikum, větší dopad atd.).

Cíl udržitelného rozvoje Organizace spojených národů číslo 17 obhajuje zvýšenou mezinárodní podporu budování kapacit v rozvojových zemích na podporu národních plánů implementace Agendy 2030.

 

Budování kapacit ve společnosti je koncepční přístup k sociálním a behaviorálním změnám a vede k rozvoji infrastruktury. Zaměřuje se na zdolávání překážek, které lidem, vládám, mezinárodním organizacím a nevládním organizacím brání v realizaci cílů, jež jim umožní dosáhnout udržitelných výsledků.

 

Pojem budování kapacit komunity se objevil v kontextu mezinárodního rozvoje v 90. letech. Dnes je "budování komunitních kapacit" součástí programů většiny mezinárodních organizací, které pracují na rozvoji. Patří sem organizace jako Světová banka, Organizace spojených národů a nevládní organizace.

 

Všudypřítomné používání tohoto termínu vedlo ke sporům o jeho skutečný význam. Budování kapacit v rámci společnosti se často týká posilování dovedností lidí a komunit v malých podnicích a místních lidových hnutích s cílem dosáhnout jejich cílů a překonat konkrétní problémy, které mohou vést k exkluzi.

 

Organizační budování kapacit je využíváno nevládními organizacemi a vládami k řízení jejich vnitřního rozvoje a činností.

 

Čeho se nám podařilo dosáhnout v roce 2021

V roce 2020 jsme se v rámci spolupráce s ERGO Network zapojili do projektových aktivit, které byly financovány Evropskou komisí prostřednictvím programu EaSi. Jako hlavní cíle jsme si nastavili budování kapacit, kvalitní audit a zaměstnaneckou kampaň.  

Setkání zaměřená na budování kapacit probíhala po celý rok, a to hned v několika lokalitách. Mezi hlavní lokality se řadí Náchod, Budišov nad Budišovkou, Chodov a Praha.

V roce 2020 jsme úspěšně zorganizovali 5 setkání za účelem budování kapacit. Zaměřili jsme se na zvýšení kompetencí Romů, zástupců romských neziskovek a koordinátorek ženské skupiny Manushe; modelování spolupráce v rámci CLLD procesu; zjišťování potřeb romských komunit z vybraných lokalit; znalosti z oblasti psaní projektových žádostí; informace o Místních akčních skupinách, aj.

Zúčastnilo se jich celkem 45 lidí z již zmíněných lokalit. Většina účastníků pochází z řad Romů, kteří spolupracují s místními romskými komunitami.

Kvalitní audit spočívá v prosazování zájmů romské menšiny z vybraných lokalit mezi místními autoritami. V roce 2020 jsme se zaměřili na spolupráci s Místní akční skupinou Opavsko a Stolové hory. Výsledkem je členství v obou Místních akčních skupinách a spolupráce na tvorbě Strategie CLLD pro období 2021 – 2027. Proběhlo také několik schůzek se starosty z města Náchod a Budišov nad Budišovkou. V obou případech se řešila komunitní centra, podpora kulturních aktivit a spolupráce s naší organizací.

Dalším tématem bylo připomínkování Strategie romské integrace 2021 – 2030, a to ve spolupráci se sítí RomanoNet. Více o Strategii romské integrace 2021 – 2030 se dozvíte zde http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/helena-valkova-strategie-romske-integrace-na-roky-2021-2030-pujde-10.prosince-k-podpisu-premierovi.do-konce-ledna-by-ji

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/ombudsman-krecek-kritizuje-valkovou-za-pripravenou-strategii-romske-integrace-na-pristich-10-let.zrejme-strategii-necetl

Zaměstnanecká kampaň – Místo pro všechny motivovala tzv. inkluzivní zaměstnavatele, aby se zapojili a podepsáním prohlášením se zařadili mezi české inkluzivní zaměstnavatele. Inkluzivními zaměstnavateli se v roce 2020 stalo 8 neziskových organizací: Ara Art, Awen Amenca, IQ Roma servis, Open Society Fund, Otevřená společnost, Romea, Romodrom, Vzájemné soužití; a 3 společnosti: Bedna films, Lach-ner a SP Černý Most.

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.