Čeho se nám podařilo dosáhnout v roce 2021

V roce 2020 jsme se v rámci spolupráce s ERGO Network zapojili do projektových aktivit, které byly financovány Evropskou komisí prostřednictvím programu EaSi. Jako hlavní cíle jsme si nastavili budování kapacit, kvalitní audit a zaměstnaneckou kampaň.  

Setkání zaměřená na budování kapacit probíhala po celý rok, a to hned v několika lokalitách. Mezi hlavní lokality se řadí Náchod, Budišov nad Budišovkou, Chodov a Praha.

V roce 2020 jsme úspěšně zorganizovali 5 setkání za účelem budování kapacit. Zaměřili jsme se na zvýšení kompetencí Romů, zástupců romských neziskovek a koordinátorek ženské skupiny Manushe; modelování spolupráce v rámci CLLD procesu; zjišťování potřeb romských komunit z vybraných lokalit; znalosti z oblasti psaní projektových žádostí; informace o Místních akčních skupinách, aj.

Zúčastnilo se jich celkem 45 lidí z již zmíněných lokalit. Většina účastníků pochází z řad Romů, kteří spolupracují s místními romskými komunitami.

Kvalitní audit spočívá v prosazování zájmů romské menšiny z vybraných lokalit mezi místními autoritami. V roce 2020 jsme se zaměřili na spolupráci s Místní akční skupinou Opavsko a Stolové hory. Výsledkem je členství v obou Místních akčních skupinách a spolupráce na tvorbě Strategie CLLD pro období 2021 – 2027. Proběhlo také několik schůzek se starosty z města Náchod a Budišov nad Budišovkou. V obou případech se řešila komunitní centra, podpora kulturních aktivit a spolupráce s naší organizací.

Dalším tématem bylo připomínkování Strategie romské integrace 2021 – 2030, a to ve spolupráci se sítí RomanoNet. Více o Strategii romské integrace 2021 – 2030 se dozvíte zde http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/helena-valkova-strategie-romske-integrace-na-roky-2021-2030-pujde-10.prosince-k-podpisu-premierovi.do-konce-ledna-by-ji

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/ombudsman-krecek-kritizuje-valkovou-za-pripravenou-strategii-romske-integrace-na-pristich-10-let.zrejme-strategii-necetl

Zaměstnanecká kampaň – Místo pro všechny motivovala tzv. inkluzivní zaměstnavatele, aby se zapojili a podepsáním prohlášením se zařadili mezi české inkluzivní zaměstnavatele. Inkluzivními zaměstnavateli se v roce 2020 stalo 8 neziskových organizací: Ara Art, Awen Amenca, IQ Roma servis, Open Society Fund, Otevřená společnost, Romea, Romodrom, Vzájemné soužití; a 3 společnosti: Bedna films, Lach-ner a SP Černý Most.