Spolupráce s ERGO network

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Co je to capacity building?

Capacity building (neboli budování kapacit) je proces, kterým jednotlivci a organizace získávají, zlepšují a udržují své dovednosti, znalosti, nástroje a další zdroje potřebné k tomu, aby mohli vykonávat svou práci kompetentně.

Capacity building umožňuje jednotlivcům a organizacím vystupovat s větším dopadem na situaci a společnost (větší publikum, větší dopad atd.).

Cíl udržitelného rozvoje Organizace spojených národů číslo 17 obhajuje zvýšenou mezinárodní podporu budování kapacit v rozvojových zemích na podporu národních plánů implementace Agendy 2030.

 

Budování kapacit ve společnosti je koncepční přístup k sociálním a behaviorálním změnám a vede k rozvoji infrastruktury. Zaměřuje se na zdolávání překážek, které lidem, vládám, mezinárodním organizacím a nevládním organizacím brání v realizaci cílů, jež jim umožní dosáhnout udržitelných výsledků.

 

Pojem budování kapacit komunity se objevil v kontextu mezinárodního rozvoje v 90. letech. Dnes je "budování komunitních kapacit" součástí programů většiny mezinárodních organizací, které pracují na rozvoji. Patří sem organizace jako Světová banka, Organizace spojených národů a nevládní organizace.

 

Všudypřítomné používání tohoto termínu vedlo ke sporům o jeho skutečný význam. Budování kapacit v rámci společnosti se často týká posilování dovedností lidí a komunit v malých podnicích a místních lidových hnutích s cílem dosáhnout jejich cílů a překonat konkrétní problémy, které mohou vést k exkluzi.

 

Organizační budování kapacit je využíváno nevládními organizacemi a vládami k řízení jejich vnitřního rozvoje a činností.

 

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.