AndroMedia

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Malá letní škola proběhne i tento rok během světového festivalu Khamoro v rámci projektu AndroMedia.

Datum konání: 30. 5. – 5. 6. 2021.

Malá letní škola je týdenní kurz pro studenty vysokých škol organizovaný v rámci světového romského festivalu Khamoro. Letošní kurz nese název " Romská hudba a hudební kritika " a je provázaný s projektem AndroMedia, jehož hlavním cílem je podpořit kritické hodnocení romkého umění.

V dopoledních přednáškách se studenti seznámí s hlavními oblastmi, ve kterých se Romové podíleli na tvorbě osobitých hudebních stylů a především s hudbou Romů ve střední Evropě. Kromě toho budou v kontextu romské hudby diskutována témata hudební reprezentace a hudby ve vazbě na sociální paměť. Odpoledne se uskuteční workshopy o hudební kritice a večer se studenti budou moci  zúčastnit festivalových koncertů.

Podklady k výuce budou studentům k dispozici online.

Malá letní škola 2021 proběhne v partnerství s fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy pod vedením etnomuzikoložky Doc. PhDr. Zuzany Jurkové, Ph.D., se kterou již několik let úspěšně spolupracujeme.

Není namále zmínit, že minulý rok byla vydána publikace Music – Memory – Minorities (http://www.slovo21.cz/aktuality/841-music-memory-minorities), jejíž iniciátorkou a autorkou je právě Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. ve spolupráci s Mgr. Veronikou Seidlovou, Ph.D. Je zde obsaženo šest velkých tematických celků od různých autorů, které velmi zajímavě pojednávají o hudebním vzpomínání Romů a Židů.

Annotation in English:

Romani music and music criticism - Date: May 30 to June 5, 2021. One-week course organized in the framework of the Khamoro World Festival, intended for university students. 

In the morning lectures, the students become acquainted with the main areas in which Roma participated in the creation of distinctive music styles and primarily with music of the Roma in Central Europe. Moreover, the topics of music representation, and music in connections to social memory will be discussed within the context of music(s) of the Roma. Two workshops on music criticism will be held in the afternoons. In the evenings, students will attend festival concerts.

Study materials are available on-line for students.

 

Projekt je financován Fondy EHP 2014 – 2021, program Kultura.

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.