AndroMedia

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Kritika romského umění: Jaká je? A je vůbec konstruktivní?

 S umělci je neodmyslitelně spjata také kritika. O umění se zkrátka musí mluvit. Ať už je kritika pozitivní, nebo negativní, tak vždy má být hlavně konstruktivní. Jen taková zpětná vazba může umělce i celé dané umělecké odvětví někam posunout. A to je právě něco, čeho se tak úplně nedostává umění, které tvoří Romové.

Kritika romského umění ve veřejném prostoru

Dnes už existuje řada romských médií. V nich samozřejmě o romské kultuře a umění, ať už se bavíme o hudbě, literatuře, výtvarném umění či dalších odvětvích, mluví hojně. Jak je tomu ale v mainstreamových médiích, která cílí na nejširší čtenářstvo? Často je to tak, že se o romských uměleckých aktivitách píše vždy v souvislosti s nějakou událostí. Obvykle se o romském umění mluví v kontextu kulturní události, jako je například festival či výstava. Často se romské umění připomíná také v rámci Mezinárodního dne Romů. Není to ale tak že by se o romském umění ve veřejném prostoru hovořilo kontinuálně, tedy bez návaznosti na nějakou aktuální událost. „Nemyslím si, že by se v médiích obecně neobjevovalo cokoli o romské hudbě, literatuře a dalších uměleckých odvětvích či osobnostech. Spíš si myslím, že je otázkou, kde to je. Nezapomeňme, že tu máme od 90. let celou řadu romských médií, časopisů, romské vysílání v rádiu. To by nemělo být opomenuto. Informace se v takových médiích objevují velmi často. Obecně cokoli se objeví o Romech v majoritních médích, tak má nějakou souvislost, ať už reaguje na negativní dění ve společnosti, či je to spojené s nějakou událostí, jako je festival nebo mezinárodní den Romů.“ Uvedla v debatě Kritika romské hudby novinářka Jarmila Balážová.

 

U kritiky romských umělců může být někdy problematické také to, že pokud je kritik zástupcem majoritní společnosti, tak se možná nechce pustit do skutečně konstruktivní kritiky, která by zahrnovala i negativní komentáře, protože se bojí nařčení z toho, že má celkově negativní postoj k Romům.

Dalším aspektem, který souvisí s výše zmíněným, může být také, že Romové často ve svém umění reflektují život Romů, který s sebou může nést i negativní aspekty ve smyslu nepřijetí majoritní společností a tak dále. V takovou chvíli kritik, který není Romem, může mít pocit, že mu nenáleží takové umění hodnotit, jelikož nesdílí podobnou životní zkušenost jako autor.

Ať už jsou příčiny nízkého zastoupení diskuzí o romském umění a také často nekonstruktivní kritiky jakékoli, je třeba toto změnit. Cílem by mělo být, aby se o umění tvořeném Romy mluvilo úplně stejně jako o jakémkoli jiném umění. Nestačí jen zkonstatovat, že například vyšla nová deska romské kapely či že je možné navštívit výstavu romského fotografa, a do dalších komentářů se už nepouštět. Aby bylo romské umění pochopeno, potřebujeme kritiky, kteří budou konstruktivní a objektivní.

Projekt je financován Fondy EHP 2014 – 2021, program Kultura.

 

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.