AndroMedia

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Co je v plánu ve druhé polovině projektu AndroMedia?

Pokračujeme v implementaci projektu AndroMedia, který podporuje rozvoj umělecké a kulturní kritiky prostřednictvím interdisciplinárních aktivit a přispívá ke zvýšení zájmu a znalostí kritiků i široké veřejnosti v oblasti prezentace romské kultury.

Ve druhé polovině realizační doby projektu se zaměříme na propagaci vytvořeného on-line diskusního forumu, který je dostupný na webové stránce www.andro-media.cz. Tato stránka přispívá ke společenskému dialogu a vytvoření otevřené konverzace mezi širokou veřejností i experty na téma kritiky romské tvorby. Kdokoliv může založit téma či příspěvek, který je pak otevřený ke komentování a diskusi. On-line fórum je průběžně spravován, aby nedocházelo k podpoře nenávistných komentářů. Vytváříme tak bezpečný on-line prostor, který pomůže ke zmapování názorů společnosti na kritiku romské tvorby.


Proběhnou semináře pro studenty FSV UK pod vedením editora a koordinátora Radiožurnálu Tomáše Bystrého a PhDr. Jany Čeňkové, Ph.D. z Katedry žurnalistiky UK, zaměřené na posílení kompetencí budoucích kritiků. Projekt tak zvýší povědomí o umělecké kritice v oblasti romské literatury, hudby, divadla, výtvarného a alternativního umění.

 

V září se zapojení do projektu spisovatelé a expert na romskou literaturu vydají na mezinárodní seminář na Islandské univerzitě, který se zaměří na romskou literaturu a hlavně pak na kritické psaní. Seminář proběhne ve spolupráci s partnerem projektu Sofiyí Zahovou, která působí jako výzkumná pracovnice na Institutu pro cizí jazyky Vigdís Finnbogadóttir a v Mezinárodním centru pro mnohojazyčnost a mezikulturní porozumění ve Vigdís. Věnuje se výzkumům v oblasti romské, menšinové a jazykové politiky v Evropě, jihovýchodní Evropě, nacionalismu a etnického původu. Je autorkou monografie s názvem Jugoslávie po Černé Hoře: Dynamika identit (2013) nebo také Dějin romské literatury s multimédii o romských dětských publikacích (2014).

 

Do konce roku plánujeme realizaci diskuse na kritiku romské literatury v rámci Mezinárodního dne romského jazyka.

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.